German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Vakcine pod mikroskopom-snapshot.jpg
Source / Извор: Corona Ausschuss


At the end of August, Japanese government published a shocking results of the Moderna vaccine quality control – over 1.6 million doses were withdrawn from use because of reported contamination with metallic particles in nine prefectures. A month later, we have no less shocking results of control in Germany…


Scientific research group in cooperation with Corona Investigative Committee presented on September 20th at the press conference in the Institute of pathology in Reutlingen, Germany, the results of their studies on Covid-19 vaccines, together with the results conducted by an Austrian, Japanese, and American research groups and Prof. Dr. Peter Schirmacher’s report on the links found in autopsies between the Covid vaccine and the increasing number of deaths in vaccinated individuals. Prof. Peter Schirmacher, M.D., director of autopsy services, found a causal link to vaccination in one-third of the deaths within 14 days of Covid-19 vaccination.

A member of this group was Professor of Electrical Engineering Werner Bergholz who enabled investigation of Astra-Zeneca, Biontech/Pfizer and Johnson&Johnson ‘vaccines’ by means of Scanning Electron Microscopy (SEM). What was the motivation for this investigation?

“In recent years, the German public received 40 million vaccinations annually, administered to protect them from influenza, mumps, measles, and other long-established illnesses. In any given year, approximately 20 people die within 14 days of vaccination. Between January and July 2021, following the introduction of the COVID-19 vaccines, 80-90 million vaccinations (of any sort) were administered – and 1,230 people died within two weeks of injection. This is a 20-fold rise in vaccine-related deaths within a short amount of time, even after considering that vaccination numbers have doubled.”

The conference was attended by three medics, Dr. Uta Langer, Prof. Dr. Arne Burkhardt, Prof. Dr. Walter Lang, a Professor of Electrical Engineering Werner Bergholz and an Attorney at Law Holger Fischer:

Крајем августа, јапанска влада објавила је шокантне резултате контроле квалитета вакцине Модерна – преко 1,6 милиона доза повучено је из употребе због пријављене контаминације металним честицама у девет префектура. Месец дана касније, имамо ништа мање шокантне резултате контроле у Немачкој…


Научно-истраживачка група у сарадњи са Истражним одбором за корону представила је 20. септембра на конференцији за новинаре у Институту за патологију у Ројтлингену у Немачкој резултате својих студија о вакцинама против ковид-19, заједно са резултатима аустријске, јапанске и америчке истраживачке групе, као и извештај проф. др Петера Ширмахера о везама пронађеним у обдукцијама између вакцине против ковида и све већег броја смртних случајева код вакцинисаних појединаца. Др Ширмахер, директор аутопсијске службе, открио је узрочну везу са вакцинацијом у трећини смртних случајева у року од 14 дана од вакцинације против ковид-19.

Члан ове групе био је и професор електротехнике Вернер Бергхолц који је омогућио испитивање ‘вакцина’ Астра-Зенека, Бионтек/Фајзер и Џонсон&Џонсон електронским микроскопом (СЕМ). Шта је био мотив за ову истрагу?

„Последњих година немачка је годишње примaла 40 милиона вакцина ради заштите од грипа, заушки, оспица и других дугогодишњих болести. Сваке године око 20 људи умре у року од 14 дана након вакцинације. Од јануара до јула 2021, увођењем вакцина против ковида-19, примљено је 80-90 милиона вакцина (свих врста) 1.230 људи је умрло у року од две недеље. Ово је 20 пута већи број смртних случајева повезаних с вакцинама у кратком временском периоду, чак и ако се узме у обзир да се број вакцинација удвостручио.”

Конференцији су присуствовала три лекара, др Ута Лангер, проф. др Арне Буркхарт, проф. др Валтер Ланг, професор електротехнике Вернер Бергхолц и адвокат Холгер Фишер:


Duration / Трајање: 6:20 (German, Serbian subtitle)

Podmor-snapshot.jpg


Full Conference dubbed in English. Duration / Трајање: 3:17:30

SIM-snapshot.jpg


Full Conference in German. Duration / Трајање: 3:17:30

Metal-snapshot.jpg


Accompanying .pdf in German / Пратећи .пдф на немачком

https://pathologie-konferenz.de/Tod_nach_COVID-19-Impfung_www_pathologie-konferenz_de.pdf


If the press conference is too long for you to watch, here is an excellent abstract stated by Dr. Jane Ruby on the Stew Peters Show:

The research groups stumbled upon countless tiny sharp metal objects, parasites, and all sorts of strange substances that they could not place at home and had never seen before. “Things that don’t belong in a vaccine”, Ruby said.

While people are dying from the ‘vaccines’, bosses of the Big Pharma mafia are getting richer. At this point I must admit that corporate media has brought a mass stupidity to the completely new level.

I can’t recognize this World any more…Ако је конференција за штампу предуга за гледање, ево одличног апстракта који је изнела др Џејн Руби у емисији Стјуа Питерса:

Истраживачке групе наишле су на безброј сићушних оштрих металних предмета, паразита и свих врста чудних супстанци, страних тела које никад раније нису видели. „Ствари које не спадају у вакцине“, рекла је Руби.

И док људи умиру од ‘вакцина’, шефови фармакомафије све се више богате. На овом месту морам признати да су корпоративни медији изнели масовно заглупљивање на потпуно нови ниво.

И ја више не могу да препознам овај свет…

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments
Ecency