A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Sun Hancock - E4tT5pBXIAAg3Ea.jpg
Source / Извор: thesun.co.uk


In the sea of evidence on Coronavirus Hoax, probably the most amusing are those presented by the clowns in charge of carrying out the Big Hoax themselves. Have you heard that the British Health Secretary has resigned?


The British “Sun” published on the front page compromising photos of the British Health Secretary Matt Hancock in a fiery embrace with his assistant, without any regard for the ‘deadly’ virus or the marriage vow. Of course, the clown resigned, stating as an explanation the violation of the measures in the adoption of which he participated himself:

У мору доказа о коронапревари, вероватно најзабавнији су они који износе сами кловнови задужени да превару спроводе. Чули сте да је британски министар здравља поднео оставку?


Британски ‘Сан’ на насловној страни објавио је компромитујуће фотографије британског министра здравља Мета Хенкока у ватреном загрљају са својом помоћницом, без било каквог обзира према ‘смртоносном’ вирусу или брачном завету. Наравно, кловн је поднео оставку наводећи као образложење кршење мера у чијем је доношењу сам учествовао:


Ostavka-E40xNA4XoAIjqa7.jpg
Source / Извор: Piers Morgan at Twitter


Aside the complete shamelessness of this corrupt and lying clown. It is much more interesting how the corporate media immediately shifted the focus to adultery (they are both married and have three children) instead of emphasizing the most important thing: this clown, like the Hoax creator Neil Ferguson before him and the Hoax advisor Dominic Cummings, with their affairs they are actually saying:

‘Health measures’, lockdowns, Covid ID passports and ‘vaccines’ are for sheeple, for rulers there is no deadly virus at all, and no moral or any other restrictions of their absolute freedom!

На страну потпуна бесрамност овог корумпираног и лажљивог кловна. Много је занимљивије како су корпоративни медији фокус одмах пребацили на прељубу (обоје су у браку и имају по троје деце) уместо да ставе акценат на оно најважније: И овај кловн, као пре њега креатор преваре Нил Фергусон и саветник за одржавање преваре Доминик Камингс, својим аферама заправо поручују:

‘Здравствене мере’, затварања, ковид пасоши и ‘вакцине’ су за овце, за управљаче нема никаквог смртоносног вируса, и никаквих моралних нити било којих других ограничења апсолутне слободе!


Duration / Трајање: 12:45 (енглески)


You can comment on this news as much as you wish, but that will not change anything, nor will it give you back control over your life. Just a few days ago, our @trucklife-family left the following message:

Коментарисати ову вест можете до миле воље, али то ништа неће променити, нити ће вам вратити контролу над животом. Пре само неколико дана, наш @trucklife-family оставио је следећу поруку:

Pretending.jpg

„Правила су једноставна: Они нас лажу, ми знамо да нас лажу, они знају да ми знамо да они лажу, али они и даље лажу док се ми претварамо да им верујемо.“

– Из мемоара девојке одрасле у Совјетском Савезу


I wonder how much longer these clowns will be able to pull the whole world by the nose.

Питам се, колико ће још дуго ови бедници моћи да вуку за нос читав свет.

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?

Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
9 Comments
Ecency