A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

reuters-cover.gif
Source / Извор: silview.media


It was in October last year, but it is never too late to stomp over ‘fact-checkers’ lies. In truth, they are censorship bastards, fake-checkers in charge of damage control. And Reuters is leading the pack…


On October 4th 2020, Silviu “Silview” Costinescu published an excellent article entitled ATOMIC BOMBSHELL: Rothschilds patented Covid-19 biometric tests in 2015. And 2017. with a clear evidence that Richard A. Rothschild has prioritised a patent to method which will today result in an electronic and biometric Covid ID technology, which makes so many people all over the World so angry:

Догађај је из октобра прошле године, али никад није касно газити лажи „факт-чекера“. Истина је да су ови цензорски гадови, лажни контролори, задужени за контролу штете. Ројтерс предводи чопор…


Силвиу Костинеску објавио је 4. октобра 2020. одличан чланак под насловом АТОМСКА БОМБА: Ротшилд патентирао биометријске тестове за Ковид-19 2015. и 2017. (енг) са јасним доказом да је Ричард А. Ротшилд стекао патентни приоритет на метод који ће данас постати електронска и биометријска Ковид ИД технологија, а која толико љути људе широм света:


Quarter of million French in protests yesterday
Четврт милиона Француза на јучерашњем протесту


The text caught the eye of "fact-checkers" from Reuters, who did not miss the opportunity to properly disgrace themselves in their shameful role. And on the last day of October Silviu Costinescu did not miss the opportunity to expose Reuters’ ‘fact-checking’ point-by-point. You can, of course, check it on your own, the ‘priority date’ is indeed October 13th 2015, filed by Richard A. Rothschild, Director of Litigation in the Western Center on Law & Poverty in Los Angeles, California.

Текст је запао за око ‘факт-чекерима’ из Ројтерса који нису пропустили прилику да се у својој срамној улози прописно избрукају. И последњег дана октобра Силвиу Костинеску није пропустио прилику да разголити Ројтерсову „проверу чињеница“ тачку по тачку. Наравно, сами можете проверити, „датум приоритета“ заиста је 13. октобар 2015. године, и заиста га је поднео Ричард А. Ротшилд, директор за парничење у Западном центру за право и сиромаштво у Лос Анђелесу, у Калифорнији.


Testing patent-corr-2021-08-09_100047.jpg
Source / Извор: NIH


Just imagine. The lawyer, quite by chance from the Rothschild family, so worried about the future of humanity that he could predict future respiratory diseases pandemic, reserved the right to a patent convinced that he would personally soon develop a ‘System and Method for Testing for it’ – despite the fact that he has no clue about viruses whatsoever. And lo and behold, just a few years later, there’s a pandemic! Is Reuters trying to count its sheeple?

Замислите само. Адвокат, сасвим случајно из породице Ротшилда, толико забринут за будућност човечанства да је могао предвидети будуће пандемије респираторних болести, резервисао је право на патент убеђен да ће убрзо сам развити „систем и метод за њихово тестирање“ – упркос чињеници да о вирусима појма нема. И гле, само пар година касније, дешава се пандемија! Покушава ли то Ројтерс да преброји своје овце?


Richard-2021-08-09_130147.jpg


If you are connecting to Internet through smartphone, you can find the instructions to access the NIH’s PubChem at the video below:

Ако се на Интернет повезујете преко телефона, упутства за приступ НИХ-овом ПубХему можете пронаћи у доњем видеу:


Duration / Трајање: 1:50 (српски титл)

Pat-2021-08-09_125736.jpg


Someone has said quite well: This is an intelligence test. But the stakes in that test are your liberty, life, health and the future of your childrenДобро је неко рекао: Ово је тест интелигенције. Али улог у том тесту су ваша слобода, живот, здравље и будућност ваше деце
Choose the future… / Бирајте будућност…

Children-snapshot.jpg
Деца ће наследити наше поробљавање

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments
Ecency