Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

EHTJ-2021-07-29_180939.jpg


There were people in the deepdives community who had already sent out documents exposing the organizers of this criminal Coronavirus Hoax. One of the key organizers is certainly the Rockefeller Foundation.


Today, we have a document from 2013 that reveals the method of how the whole World is networked with ‘experts’ in the service of the new medical dogma. The document was published in an obscure newspaper entitled ‘Emerging Health Threats Journal’ on the Rockefeller Foundation website, and was titled ‘A World United Against Infectious Diseases: Connecting Organizations for Regional Disease Surveillance’. It is obvious that lessons were learned from 2009 after the collapse of the ‘Swine Flu’ operation, so the network has been significantly improved. The text is in English, but for the readers from Serbia, the names of the contributors in the Southeastern European Health Network (SEEHN) will certainly be interesting – there is one name that Serbs are very familiar with:

Било је у deepdives заједници људи који су већ слали документе који разоткривају организаторе ове злочиначке коронапреваре. Један од кључних организатора свакако је Рокфелерова Фондација.


Данас имамо документ из 2013. године који открива метод како је читав свет премрежен ‘стручњацима’ у служби нове медицинске догме. Документ је објављен у опскурном листу под називом ‘Журнал о новим здравственим претњама’ на сајту Рокфелер Фондације, и насловљен је ‘Свет уједињен против заразних болести: Повезивање организација за регионални надзор болести’. Очигледно је да су извучене поуке из 2009. после пропасти операције ‘Свињски грип’, па је мрежа значајно унапређена. Текст је на енглеском, али за читаоце из Србије свакако ће бити занимљива имена сарадника у Здравственој мрежи југоистичне Европе (SEEHN) – ту је једно Србима јако познато:

PK-SEEHN-2021-07-29_222811.jpg


Of course, it all started much earlier. It began in 1948, when the Rockefeller Foundation declared its ‘philanthropic’ organization a United Nations institution and called it the ‘World Health Organization’ (WHO). As for the mentioned Southeastern European Health Network, its development and founding documents can be found at this link. A chronology of corruption.

Remember: It never works out when you entrust the public interest to a private individual.Наравно, све је почело много раније. Почело је још 1948. кад је Рокфелерова фондација своју ‘филантропску’ организацију прогласила за институцију Уједињених Нација и назвала је ‘Светска здравствена организација’ (СЗО). Што се поменуте Здравствене мреже југоистичне Европе тиче, њен развој и оснивачка документа можете наћи на овом линку. Корупција, хронолошки.

Запамтите: Никад не излази на добро кад јавни интерес поверите приватнику.
quote-countless-people-will-hate-the-new-world-order-and-will-die-protesting-against-it-we-h-g-wells-57-78-56.jpg

„Небројени ће људи… мрзети нови светски поредак… и умираће бунећи се против њега… морамо имати на уму невоље због генерације или више злонамерних.“
— Херберт Џорџ Велс

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments
Ecency