The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Fake-2021-08-21_024528.jpg


The media fog is the only thing that still hides clear answers about the Coronavirus Hoax. That said under the condition that you persistently watch and trust the corporate media. However, if you look at the documents…


Today, we have two new documents that expose Coronavirus Hoax and provide answers that were hidden by the corporate media. The first is a document published by Dan Dicks, a Canadian journalist and our @pressfortruth. This is evidence that the CDC (US Center for Disease Control) and the FDA (Food and Drug Administration) conspired to fabricate a covid-19 testing protocol using human cells combined with common cold virus fragments because they had no physical samples of the SARS-CoV-2 ‘covid’ virus available!

Још само медијска магла скрива јасне одговоре о коронапревари. И то под условом да упорно гледате и верујете корпоративне медије. Међутим, ако погледате у документе…


Данас имамо два нова документа која разобличују коронапревару и дају одговоре које скривају корпоративни медији. Први је документ који је објавио Ден Дикс, канадски новинар и наш @pressfortruth. То је доказ да су ЦДЦ (Амерички центар за контролу болести) и ФДА (Агенција за храну и лекове) заверенички исфабриковали протокол за тестирање на ковид-19 користећи људске ћелије у комбинацији са фрагментима вируса прехладе јер нису имали доступне физичке узорке ‘ковид’ вируса SARS-CoV-2! (енг.)


Duration / Трајање: 18:04 (енглески)

DD-2021-08-21_023432.jpg

Duration / Трајање: 20:36 (енглески)

Quack-2021-08-21_020435.jpg


On July 19th 2021, CDC issued a ‘laboratory alert,’ announcing intention to withdraw the faulty PCR testing protocol by the end of this year. As part of their announcement, they implied that the current PCR test – the same one the FDA mentioned in their document, which was developed without any physical Covid samples for calibration – cannot tell the difference between influenza and Covid. The answers are there, you just have to open the texts which corporate media will never show you, and see for yourself.

The other important document is a Lawsuit submitted by the America’s Frontline Doctors (AFLDS) to the Federal Court in Alabama with a request for immediate suspension of ‘vaccination’ I have mentioned in in this text. A lawyer who has submitted the Lawsuit for the AFLDS organization is called Thomas Renz, and he can explain his motives in a best way:

ЦДЦ је 19. јула 2021. године издао „лабораторијско упозорење“, најављујући намеру да повуче неисправан протокол ПЦР испитивања до краја ове године. У делу саопштења, имплицирали су да досадашњи ПЦР тест – исти онај који је ФДА споменула у свом документу (енг), а који је развијен без икаквих физичких узорака ковида за калибрацију – не може разликовати грип од ковида. Одговори су ту, само треба да отворите текстове које вам корпоративни медији никад неће показати, и да се сами уверите.

Други важан документ је тужба коју су Амерички доктори са линије фронта (АФЛДС) поднели Федералном суду у Алабами са захтевом за тренутну обуставу ‘вакцинације’ коју сам поменуо у овом тексту. Адвокат који је поднео тужбу за организацију АФЛДС зове се Томас Ренц и најбоље је да сам објасни своје мотиве:


Duration / Трајање: 8:24 (енглески)

Renz-2021-08-21_004333.jpg


In my humble opinion, the Lawsuit (full text available here) is very well written, with a plethora of evidences and a testimony of a woman, so far unnamed whistleblower who worked in CDC and had access to data from the VAERS database with the dire consequences of ‘vaccination’ just three days after the start of the injection:

По мом скромном мишљењу, тужба (цео текст на енглеском доступан је овде) је веома добро написана, са обиљем доказа и сведочењем жене, засад неименоване узбуњивачице која је радила у ЦДЦ-у и имала приступ подацима из ВАЕРС базе са језивим последицама ‘вакцинације’ само три дана након почетка убризгавања:


Jane Doe-declaration.png
Source / Извор: Renz Law


To make it easier to understand the scale of the horrific crime, I will cite only one piece of information from the lawsuit: The whistleblower claims that the actual number of deaths just three days after vaccination was at least 45,000, and for example in case of swine flu vaccination in 1976, it was stopped after only 53 deaths!

With the caveat that I do not know all the intricacies of the Anglo-Saxon legal system, my sole complaint is that the lawsuit requires only an urgent suspension of an Emergency Use Approval (EUA), ie. ‘vaccination’, instead of seeking to punish the responsible organizers of the hoax.

But we will wait a little longer for that answer…

Како бисте лакше разумели размере стравичног злочина, навешћу само један податак из тужбе: Узбуњивачица тврди да је стварни број смртних случајева само три дана после вакцинације износио најмање 45.000 жртава, а на пример, вакцинација за свињски грип 1976. године прекинута је после само 53 смртна случаја!

Уз ограду да не познајем све финесе англосаксонског система права, једина моја замерка јесте што се упркос доказима, тужбом захтева само хитно обустављање давања одобрења за хитну употребу, односно ‘вакцинације’, уместо да се тражи и кажњавање одговорних организатора.

Али на тај одговор ћемо још мало сачекати…


Radije-5k9bh7.jpg

I’d much rather live in a World where questions can’t be answered,
than in a World where answers can’t be questioned

— Rich Quitliano, our @richq11

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments
Ecency