Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Pass-86d67f_cr.jpg
Source / Извор: AmazingPolly


“Imagine if the nazis have had the technology we have today. Well, guess what? They do!”
Polly St George


The story begins with the announcement by the British government that it has signed a 12-month contract with ‘Entrust’, a company which provides Covid passport technology. Why did the announcement terrify many members of the British Parliament?

„Замислите шта би било да су нацисти имали данашњу технологију. Е, па, знате шта? Имају је!“
Поли Сент Џорџ


Ова прича почиње објавом Британске владе да је потписала годишњи уговор о пружању услуга технологије ковид пасоша са компанијом ‘Ентруст’. Зашто је најава ужаснула многе посланике британског парламента?At this point, we have to give great kudos and recommend the texts of the Amazing Polly St. George, who in an extraordinary way followed the history of the company ‘Entrust’ and its owners – the Nazi Quandt family. In this half-hour video, you will find out who Gunther and Herbert Quandt were, and which companies are owned today by the Quandt family, whose descendants Stefan and Susanna are officially the richest Germans today.

You will find out how this family got rich on the Negative Employment Law. Don’t know what that is? It was a law that allowed them to use slave labor in Nazi Germany. You will find out what these families have to do with the Nazi leadership:

Морамо на овом месту похвалити и препоручити текстове Чудесне Поли Сент Џорџ, која је на изванредан начин испратила историју компаније ‘Ентруст’ и њених власника – нацистичке фамилије Квандт. У овом получасовном видеу, сазнаћете ко су били Гинтер и Херберт Квандт, и које све фирме данас држи породица Квандт, чији су потомци Штефан и Сузана данас званично најбогатији Немци.

Сазнаћете како се ова фамилија обогатила на Закону о негативном запошљавању. Не знате шта је то? То је закон који им је омогућавао коришћење ропског рада у нацистичкој Немачкој. Сазнаћете какве су везе ове породице са самим нацистичким врхом:


Duration / Трајање: 31:29 (енг)

NSDAP-86d67f.jpg

Link at Odysee / Линк ка Одисеју

Link at Rumble / Линк ка Рамблу


It is the story of the emergence of a new ‘industrial nobility’, a globalist class trying to rule the world today. For details on this, you can go back to her previous messages in which a true conspiracy of a global health mafia is revealed with arguments, a key part of which is the ‘Corona project’. Watch, for example, this one from May 2020, and see how ‘conspiracy theories’ are unmistakably realized in reality.

То је прича о настајању новог ‘индустријског племства’, глобалистичке класе која покушава да завлада светом. За детаље о томе можете се вратити на њене претходне поруке у којима се аргументовано разоткрива истинска завера глобалне здравствене мафије чији је кључни део ‘корона пројекат’. Погледајте на пример, овај видео из маја 2020, и уверите се како се ‘теорије завере’ непогрешиво остварују у реалности.


Duration / Трајање: 39:37 (енг)

Corona-3b9cd5_cr.jpg

Link at Odysee / Линк ка Одисеју

Link at Rumble / Линк ка Рамблу


I’m sorry I don't have a Serbian translation of these videos, but for the information in them, it’s worth learning English.

If you watch them, all the horrors that lurk in the future will be clear to you.Жао ми је што немам српски превод ових видеа, али за информације у њима вреди научити енглески.

Погледајте их, и све страхоте које вребају у будућности биће вам јасне.Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
9 Comments
Ecency