A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа


COVID The things no one says about LOCKDOWN.mp4_snapshot_00.02.899.jpg


If 2020 was a year of shocking hoax, 2021 will be a year of resistance. Under the conditions dictated by the ‘The Great Reset’ it is simply not possible to live…


It was unrealistic to expect all the people to accept the idiotic thesis of the globalist bureaucracy that it is much better to die starving than to be exposed to a relatively very small as usual risk of flu or pneumonia. Let’s first remind ourselves what 2020 looked like:

Ако је 2020. била година шокантне преваре, 2021. биће година отпора. Под условима диктираним ‘великим ресетовањем’ једноставно није могуће живети…


Није било реално очекивати да ће народ прихватити идиотску тезу глобалистичке бирократије како је много боље умрети од глади него бити изложен веома малом, уобичајеном ризику од грипа или упале плућа. Да се подсетимо најпре како је изгледала 2020:

The World in 2020 / Свет 2020 (Duration / Трајање: 5:14)


And the question came to the surface:

И питање је испливало на површину:

The cost of lockdown / Цена затварања (Duration / Трајање: 2:02)


The new year 2021 began with protests against coronavirus hoax in Germany, Austria, Italy…

Нова 2021. година је почела протестима против коронапреваре у Немачкој, Аустрији, Италији…

January 4th, Nuremberg, Germany (Duration / Трајање: 1:24)

January 16th, Vienna, Austria: (Duration / Трајање: 4:09)

January 16th, Vienna, Austria: (Duration / Трајање: 21:42)Karoline20210125_224657.jpg

January 20th, Italy (Duration / Трајање: 2:12)


Germans will have their chance to express dissatisfaction at the elections this year. Meanwhile, in the United Kingdom, people were busy protesting for Julian Assange, and in the United States we witnessed a ‘party’ at Capitol Hill…

In France, anti-lockdown protests of depressed and suicidal students merged with the protests against the law banning the filming of police officers during the intervention, and with protests against the mass dismissal of workers, with protests of yellow vests, with protests of dissatisfied entrepreneurs, with protests against abortion…

Немци ће имати прилику да незадовољство изразе и на изборима ове године. У међувремену, у Британији народ је био заузет протестима због Џулијана Асанжа, а у Сједињеним Државама били смо сведоци ‘журке’ на Капитол Хилу…

У Француској су се спојили антиковид протести депресивних и самоубилачки расположених студената са протестима због закона о забрани снимања полицајаца током интервенције, протестима због масовног отпуштања радника, протестима жутих прслука, протестима незадовољних малих привредника, протестима због абортуса…

January 16th, Paris, France: (Duration / Трајање: 3:15:40)

January 18th, Paris, France: (Duration / Трајање: 2:25)

January 22th, Paris, France: (Duration / Трајање: 4:15)

January 24th, Paris, France: (Duration / Трајање: 1:25)


Almost simultaneously, the protests against the lockdown in Tunisia started… and lasted for at least five days…

Некако истовремено започели су протести против затварања у Тунису… и трајали су најмање пет дана…

January 18th, Denden, Tunisia: (Duration / Трајање: 2:10)

January 19th, Tunis, Tunisia: (Duration / Трајање: 1:29)

January 20th, Tunis, Tunisia: (Duration / Трајање: 1:27)


On January 24, a torchlight protest against Covid restrictions in Copenhagen, Denmark…

Дана 24. јануара, протест бакљама против ковид рестрикција у Копенхагену, у Данској…

January 24th, Copenhagen, Denmark: (Duration / Трајање: 2:10)


In Israel, orthodox Jews protests against lockdown merged with long-lasting protests against PM Benjamin Netanyahu:

У Израелу су се протести ортодоксних Јевреја против затварања спојили са дуготрајним протестима против премијера Бенјамина Нетањахуа:

January 24th, Jerusalem, Israel: (Duration / Трајање: 0:53)

January 24th, Jerusalem, Israel: (Duration / Трајање: 0:44)


And finally, mass protests across the Netherlands that have been going on for three days. A site for Covid testing was burned in the city of Urk, and large protests against the introduction of curfew, first after the WWII, were recorded in Amsterdam, Rotterdam, Hague, Eindhoven…

И на крају масовни протести широм Холандије који трају већ три дана. У граду Урк спаљена је локација за ковид тестирање, а велики протести против увођења полицијског часа, првог после рата, забележени су у Амстердаму, Ротердаму, Хагу, Ајндховену…

January 24th, Amsterdam, Netherlands: (Duration / Трајање: 1:31)

January 24th, Eindhoven, Netherlands: (Duration / Трајање: 1:24)

January 24th, Eindhoven, Netherlands: (Duration / Трајање: 0:44)

January 25th, Eindhoven, Hague, Netherlands: (Duration / Трајање: 1:25)


In the meantime, the Croats have announced their great protest against the lockdown and the government for February 13th. And it seems that the Russians have decided that the time has come for them, along with the Chinese, to withdraw from this global hoax…

У међувремену, Хрвати су најавили свој велики протест против закључавања и владе за 13. фебруар. И изгледа да су једино још Руси одлучили да је дошло време да се и они, уз Кинезе, повуку из ове глобалне подвале…

Moscow lockdown restrictions eased / Москва попушта мере : (Duration / Трајање: 5:15)


It is a great encouragement that the people are waking up and realizing that they will not regain their freedom without resistance.

There is no global organization yet, but the pot is boiling…

Велико је охрабрење што се народ буди и схвата да без отпора неће повратити слободу.

Још нема глобалне организације, али котао кључа…

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?

Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)

Coronavirus Hoax: PCR Lie [eng/срп] Коронапревара: ПЦР лаж

Коронапревара: Понуда која се не може одбити (Serbian)

Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
11 Comments
Ecency