Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији


Pfizer jab deadlier than AstraZeneca across Europe – leaked study.mp4_snapshot_00.16.972.jpg


In the early morning on April 1, 2021, the apartment of psychiatrist Dr. Jovana Stojković and her husband, also a doctor, was raided by the special police department, the Service for the Fight against Organized Crime (SBPOK), with charges of spreading panic and a search warrant. The ‘action’ was covered by the media, describing Dr. Jovana Stojković as an ‘anti-vaxxer’.


The purpose of the ridiculous media reporting was to present Dr. Jovana Stojković as a person dangerous to your health, although the truth is completely different: Serbs no longer have a sovereign State and a colonial administration, that shamelessly abuses force, is actual danger to your health, freedom and life itself. This, then, is not a story about ‘anti-vaxxers’, this is a story about blinding media manipulation, on the abolition of human rights and abolition of law as a system in a colony called Serbia, on the abolition of the Constitution and the freedoms guaranteed by it, on the abolition of social security system, the medical system and medical science itself.

It has to be clear then, that you will not hear the accused side in the state-corporate media. You can hear Dr. Jovana Stojković and her story only on independent channels:

У рано јутро 1. априла 2021, у стан психијатра др Јоване Стојковић и њеног супруга, такође лекара, упала је полиција и то Служба за борбу против организованог криминала (СБПОК), са оптужбом за ширење панике и налогом за претрес. ‘Акцију’ су пропратили медији описујући др Јовану Стојковић као ‘антиваксера’…


Смисао накарадног медијског извештавања било је представљање др Јоване Стојковић као особе опасне по ваше здравље, иако је истина сасвим другачија: Државу Срби више немају а колонијална управа која овако бесрамно злоупотребљава силу опасна је по ваше здравље, слободу и сам живот. Ово, дакле, није прича о ‘антиваксерима’, ово је прича о беспризорној медијској манипулацији, о укидању људских права и укидању права као система у колонији званој Србија, о укидању Устава и слобода које су њиме гарантоване, о укидању социјалне заштите, медицинског система и саме медицинске науке.

Јасно је да у државно-корпоративним медијима нећете чути оптужену страну. Др Јовану Стојковић и њену причу можете чути једино на независним каналима:

Duration: 1:16:55 (Serbian)


Her story remarkably reveals the true nature of corporate colonial administration in a territory called Serbia. These are mere employees of criminal corporations like Rio Tinto, or like Big Pharma corporations conducting a new kind of marketing campaign accusing each other whose vaccine is more deadly! It can’t be invented, you have to see it with your own eyes!

Њена прича изванредно разоткрива праву природу корпоративне колонијалне управе на територији званој Србија. То су пуки службеници злочиначких корпорација као што је Рио Тинто, или као што су фармацеутске корпорације које спроводе нови вид маркетиншке кампање оптужујући једни друге чија је вакцина смртоноснија! То се не може измислити, то морате видети својим очима!

Duration: 2:19 (енглески)


So, by abolishing her right to speak on the issue for which she was educated, the right of the people to receive the true information was also abolished. The abolition of the right to true information leads to the abolition of the right to free choice, which it has been advocating within its “I live for Serbia” movement from the beginning. The abolition of the right to free choice abolishes the right to life, because it is completely clear that Western ‘safe and effective’ vaccines actually remove PHYSICALLY HEALTHY people who have received them.

Think about that

Дакле, укидањем њеног права на реч о питању за које се она школовала, укинуто је и право народа да добије праву информацију. Укидање права на истиниту информацију води до укидања права на слободан избор, за који се она у оквиру свог покрета „Живим за Србију“ од почетка залаже. Укидање права на слободан избор укида се право на живот, јер је потпуно јасно да западне ‘безбедне и ефикасне’ вакцине заправо уклањају ФИЗИЧКИ ЗДРАВЕ људе који су их примили.

Мислите о томе

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?

Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments
Ecency