Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

C-17-E88CKg5XEAkfNen.jpg
Source / Извор: Twitter


Source / Извор: defenseone.com


You must have seen the cover picture: A tightly packed bunch of 640 people inside a US C-17 transport military plane, trying to escape from Kabul, capitol city of Afghanistan seized by Taliban. The photo raised questions…


The first question over the social platforms was: “Where are the women? The kids?” Really, there are only a handful of women and children, and aren’t they first for evacuation? A was majority are grown men. But let’s not digress too much. I have another question: “Where are the face masks? Don’t they know there’s a pandemic of a deadly virus?”

Furthermore, you can see a bunch of Taliban pics. See if you can find a single face mask on their faces (I have found two seeing a thousands pics with their fighters). How dare they not dying from virus and winning a war instead?! The explanation is simple:

There is no pandemic of a deadly virus at all! There never was.

Another proof you could see in the UN Security Council emergency meeting, featuring this clown:


Мора да сте већ видели насловну фотографију: Збијена гомила од 640 људи у америчком транспортном војном авиону Ц-17, у покушају да побегну из Кабула, главног града Авганистана, који су заузели Талибани. Та фотографија покренула је питања…


Прво питање на друштвеним платформама било је: „Где су жене и деца?“ Заиста, ту је само шачица жена и деце, а нису ли они први за евакуацију? Огромну већину чине одрасли мушкарци. Али немојмо превише скретати. Имам друго питање: „Где су маске за лице? Зар нису чули за пандемију смртоносног вируса?“

Осим тога, имате гомилу фотографија талибана. Пробајте да пронађете маску на њиховим лицима (ја сам нашао две на сликама хиљада бораца). Како се усуђују да не умиру од вируса и уместо тога добију рат?! Објашњење је једноставно:

Нема никакве пандемије смртоносног вируса! Никад је није ни било.

Још један доказ могли сте видети на хитном састанку Савета безбедности УН, на коме се појавио овај кловн:Duration / Трајање: 5:16 (енглески)


So, the clown at the position of UN Secretary General is calling “all countries to be willing to receive Afghan refugees…” Having in mind the cover pic, at this point you ask: “Why all countries? Why not just those NATO countries who are directly resposible for the chaos and 20 years of relentless bombing of mostly civilians in Afghanistan? Why he did not show any worry for the women killed in a drone attacks on civilian gatherings, like weddings and funerals that had regularly happened, or after the relentless bombing of a hospital in Kunduz?

I digress again. Let’s return to Coronavirus Hoax. Did he call all countries to receive Afghan refugees:

1. Because he knows that there is no pandemic whatsoever?

or

2. Because he is a murdering bastard trying to spread deadly virus all over the World by order of his globalist masters?

At the end of this text we have a joke of the day sent by Nick Adams, ‘President Trump’s favorite author’:

Дакле, кловн на месту генералног секретара УН позива „све земље да буду вољне да приме авганистанске избеглице…“ Имајући у виду насловну слику, на овом месту морате да се запитате: „Зашто све земље? Зашто не само оне НАТО земље које су директно одговорне за хаос и 20 година немилосрдног бомбардовања углавном цивила у Авганистану? Зашто није показао бригу за жене погинуле у нападима дроновима на цивилна окупљања, као што су била венчања и сахране које су се редовно дешавале, или после немилосрдног бомбардовања болнице у Кундузу?

Поново скрећем с теме. Вратимо се коронапревари. Да ли је позвао све земље да приме авганистанске избеглице:

1. Зато што зна да никакве пандемије нема?

или

2. Зато што је крволочна битанга која покушава да рашири смртоносни вирус по целом свету по налогу својих глобалистичких господара?

За крај овог текста иде виц дана који је послао Ник Адамс, ‘омиљени писац председника Трампа’:


Ударна вест:
Бајденов државни секретар Тони Блинкен обавестио талибане да не могу ући у америчку амбасаду у Кабулу уколико нису примили обе вакцине

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments
Ecency