Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

berlin-riot-police-detaining-protesters-august-1-2021-2000x900.jpg
Source / Извор: off-guardian.org


It may sound strange to you, but this time I will recommend the text to which I have an objection…


It is the text of an award-winning playwright, novelist, and political satirist C. J. Hopkins, published on the ‘Off-Guardian’ under the title “The Road to Totalitarianism”.

Можда ће вам звучати необично, али овог пута препоручићу текст на који имам примедбу…


То је текст награђиваног писца, драматурга и политичког сатиричара Ц. Џ. Хопкинса, објављен на ‘Оф-Гардијану’ под насловом „Пут ка тоталитаризму“.


cj-hopkins-2021-bw.jpgC. J. Hopkins (Photo: Hans de Vries) Source / Извор:


I have to recommend the text because it summarizes in an extraordinary way the downfall of what was called “Western civilization” – into a complete technological savagery. Like any good text which clearly shows the trend, this one leads us to a certain, but unfortunately dark future. My only remark concerns the title of the text. This is no longer the path to totalitarianism. This is totalitarianism, and it is global. You can easily recognize it when the Empire is searching an extradition of an innocent man, a journalist, a foreign citizen, because he told the truth about imperial crimes:

Текст морам да препоручим јер на изванредан начин сажима суноврат онога што се називало ‘западном цивилизацијом’ – у потпуно технолошко дивљаштво. Као и сваки добар текст који јасно показује тренд, и овај нас води ка извесној, али нажалост мрачној будућности. Моја једина примедба односи се на наслов текста. Ово више није пут ка тоталитаризму. Ово јесте тоталитаризам, и то глобални. Можете га лако препознати кад Империја потражује недужног човека, новинара, туђег држављанина, због тога што је изнео истину о империјалним злочинима:


Duration / Трајање: 2:59 (енг)

Duration / Трајање: 4:35 (енг)


You can see this in the fact that the imperial media, in an effort to protect the medical religion by which they enslave the world, censor the statements of real doctors who are trying to tell the truth, and block anyone who dares to express a reasonable opinion:

Можете то видети и по томе што империјални медији, у настојању да заштите медицинску религију којом поробљавају свет, цензуришу изјаве правих лекара који покушавају да изнесу истину и блокирају сваког ко се усуди да изнесе разумно мишљење:


Duration / Трајање: 3:14 (енг)


Duration / Трајање: 0:55 (French language / српски титл)

Lyon-snapshot.jpg


It is clear from the way in which the Empire fired the President of the Republic and abolished every semblance of democracy.

This can also be seen in the behavior of the police among the imperial state vassals, where there are no more excuses for exceeding the authority and increasingly brutal behavior without any remote reasonable basis in a ‘pandemic’:

Јасно је то и из начина на који је Империја отпустила председника републике и укинула сваки привид демократије.

Види се то и по понашању полиције код империјалних вазала, где више нема извињења за прекорачење овлашћења и све бруталније понашање без икаквог основа у ‘пандемији’:


Duration / Трајање: 5:08 (енг)


.

.


Duration / Трајање: 2:18 (енг)

Ljut-feb764.jpg


Duration / Трајање: 1:58 (енг)

Conc-d59a27.jpg


The road has ended.
This is TotalitarianismПут је готов.
Ово је тоталитаризамNever forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency