Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Deklaracija-2021-09-30_110043.jpg


Deklaracija-2021-09-30_110043.jpg


Exactly one year ago, a group of 45 eminent doctors, epidemiologists and infectologists formulated the The Great Barrington Declaration, in Massachusetts, USA, hoping that it would enlighten the creators of Coronavirus Hoax. It didn’t happen. Therefore, today we have a new, so-called The Physicians Declaration from Rome, Italy, which is much harsher…


The Great Barrington Declaration was signed by almost 15,000 medical scientists and 44,000 medical workers, criticizing completely illogical and counterproductive ‘health’ measures. Their opinion was completely ignored, the site was even blocked for a while, and the Coronavirus Hoax was gaining momentum. That is why a new declaration was issued a couple of weeks ago, the authors of which gathered at the International Association of Physicians and Medical Scientists, at the Global Covid Summit in Rome, Italy.

Пре тачно годину дана, група од 45 угледних лекара, епидемиолога и инфектолога формулисало је Декларацију у Великом Барингтону у Масачусетсу, САД, у нади да ће уразумити креаторе коронапреваре. Није се десило. Зато данас имамо нову, тзв. Лекарску декларацију из Рима, која је много оштрија…


Декларацију из Великог Барингтона потписало је скоро 15,000 медицинских научника и 44.000 медицинских радника, критикујући потпуно нелогичне и контрапродуктивне ‘здравствене’ мере. Њихово мишљење потпуно је занемарено, страница је чак једно време била блокирана, а коронапревара је хватала све већи замах. Зато је пар недеља дана осванула нова декларација, чији су се аутори окупили у Међународном удружењу лекара и медицинских научника, на глобалном ковид самиту у Риму.


Duration / Трајање: 49:00

Malone-2021-09-30_160257.jpg


A new document called the Medical Declaration goes much further than the Great Barrington Declaration. This document is practically an indictment for the destruction of the medical profession, the relationship of trust between doctors and patients, and the abolition of medicine as a science, which may constitute a crime against humanity.

The declaration is currently available in five languages:

In English;

In Italian;

In Slovak;

In Dutch

In Spanish

Below this introduction is a translation of the declaration into Serbian:

Документ под називом Лекарска декларација иде много даље од декларације из Великог Барингтона. Овај документ практично је оптужница о уништењу лекарске професије, односа поверења између лекара и пацијента и о укидању медицине као науке, што представља злочин против човечности.

Декларација је засад постављена на пет језика:

На енглеском;

На италијанском;

На словачком;

На холандском

На шпанском

Испод овог увода иде превод декларације на српски језик:


*** Лекарска декларација ***
Глобални ковид самит, Рим, Италија

Међународно удружење лекара и медицинских научника
септембар 2021.

Ми светски лекари, уједињени и одани Хипократовој заклетви, схватајући да је медициска професија какву познајемо на раскрсници, принуђени смо да изјавимо следеће:

ИМАЈУЋИ У ВИДУ да је наша највећа одговорност и дужност подршка и враћање достојанства, поштења, вештине и науке у медицину;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ да је у току невиђен напад на нашу способност да бринемо о нашим пацијентима;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ да су креатори политике одлучили да наметну стратегију лечења „једна величина за све“, која резултира непотребним обољевањима и смртима, уместо подршке темељним концептима индивидуалног, персоналног приступа нези пацијената који се показао сигурним и делотворним;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ да су лекари и други даваоци здравствених услуга који раде на првим линијама, користећи своје знање о епидемиологији, патофизиологији и фармакологији, често први који идентификују нове, потенцијално спасоносне третмане;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ све веће обесхрабривање лекара за укључивање у отворене стручне расправе и размену идеја о новим и новонасталим болестима, које не само да угрожава суштину медицинске професије, већ што је још важније, трагичније, животе наших пацијената;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ да је на хиљаде лекара спречено у пружању лечења својим пацијентима, због препрека које су поставиле фармација, болнице и агенције за јавно здравље, због чега је велика већина давалаца здравствене заштите беспомоћна у заштити својих пацијената пред болестима. Лекари сад својим пацијентима саветују да једноставно оду кући (допуштајући вирусу да се рашири) и врате се кад им се болест погорша, што је резултирало стотинама хиљада непотребних смрти пацијената, због неуспеха у лечењу;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ да ово није медицина. Ово није брига. Да ова политика заправо може представљати злочин против човечности.

ЗБОГ ТОГА СМО САД:

РЕШИЛИ, да се однос лекар-пацијент мора обновити. Овај однос је срж медицине, он омогућава лекарима да најбоље разумеју своје пацијенте и њихове болести, да формулишу третмане који дају најбоље шансе за успех, док је пацијент активан учесник у лечењу.

РЕШИЛИ, да се политичко уплитање у медицинску праксу и у однос лекар/пацијент мора прекинути. Лекари и сви даваоци здравствених услуга морају бити слободни у бављењу медицинском вештином и науком без страха од казне, цензуре, клевете или дисциплинских мера, укључујући могући губитак лиценце и болничке привилегије, губитак уговора о осигурању и уплитање државних тела и организације – које нас додатно спречавају у бризи о пацијентима којима је нега потребна. Више него икад, мора се заштитити право и способност размене објективних научних налаза, који додатно побољшавају наше разумевање болести.

РЕШИЛИ, да лекари морају бранити своје право на преписивање лечења, поштујући начело ПРВО, НЕ ЧИНИ ШТЕТЕ. Лекари неће бити ограничени у преписивању сигурних и ефикасних третмана. Ова ограничења и даље узрокују непотребне болести и смрт. Права пацијената, након што су у потпуности информисани о ризицима и користима сваке опције, морају се вратити како би могли примати те третмане.

РЕШИЛИ, позивамо светске лекаре и све пружатеље здравствених услуга да нам се придруже у овој племенитој ствари док настојимо вратити поверење, поштење и професионалност у медицинску праксу.

РЕШИЛИ, да позовемо светске научнике, који су вешти у биомедицинским истраживањима и подржавају највише етичке и моралне стандарде, да инсистирају на својој способности да спроводе и објављују објективна, емпиријска истраживања без страха од одмазде у погледу њихове каријере, угледа и средстава за живот.

РЕШИЛИ, да позовемо пацијенте, који верују у важност односа лекар-пацијент и способност да буду активни учесници у њиховој нези, да захтевају приступ медицинској нези заснованој на науци.

ПОТВРЂУЈЕМ КАО, доле потписани, који је потписао ову Декларацију од датума кад је први пут написана.

(Следи списак 46 потписаних врхунских медицинских стручњака међу којима је и др Роберт Мелоун, човек који је азвио платформу за мРНА вакцине)

*** Крај декларације ***


By the time this text was written, the Declaration from Rome had been signed by almost 8,000 doctors and scientists, and that number is growing quite rapidly. You can see in the cover image that there were 3,300 signatories five days ago. And that’s good, but it’s not enough. As we could see on the example of Germany, the elections are firmly in the hands of the globalist scum, and nothing will change there. The corporate media continues to prevent the truth from being spread about the tremendously increased mortality AFTER vaccination which brings new victims. Yesterday, large protests started again in Slovenia after the death of a girl who was only 20 years old, who suffered a stroke after being vaccinated with the Johnson & Johnson vaccine:

До тренутка писања овог текста, римску декларацију потписало је скоро 8000 лекара и научника, и тај број прилично брзо расте. На насловној слици можете видети да је пре пет дана било 3300 потписаних. И то је добро, али није довољно. Како смо могли видети на примеру Немачке, избори су чврсто у рукама глобалистичке гамади, и ту се ништа неће променити. Корпоративни медији и даље спречавају да се пробије истина о страховито повећаној смртности након вакцинације, која односи нове жртве. Јуче су у Словенији опет започели велики протести после смрти девојке старе свега 20 година, која је након вакцинације вакцином Џонсон & Џонсон доживела мождани удар:


Duration / Трајање: 28:50


So declarations are no longer enough. They cannot prevent new victims of corona fraud. Action is needed. And unfortunately, every new victim will be a new step towards that action…Дакле, декларације више нису довољне. Њима се не могу спречити нове жртве коронапреваре. Потребна је акција. И нажалост, свака наредна жртва биће нови корак ка тој акцији…Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency