You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

skynews-lloyds-bank-london_5053361.jpg
Source / Извор: Sky news


Since my first text written on March 2nd, 2020, it was clear that the Coronavirus Hoax was designed to cover up the greatest robbery in the history of mankind. Everything went according to the scenario from 2008, except that this time the organization was raised to a much higher level, with the addition of a ‘Great reset’ as the only possible ‘solution’. It promises you happiness: ‘You’ll own nothing, and you’ll be happy.’ But who will own what we will no longer own? Who will suffer with all that property?


Lo and behold, it will be – banks! Just like the ‘conspiracy theorists’ have been saying from the beginning. Banks get newly printed fiat paper from central banks with practically no interest, and then they buy everything they can with those worthless pieces of paper. For example, Lloyds Bank aims to be UK’s biggest private landlord by 2025. Guess who has already become the largest farmland owner in the United States. There, you see, they will suffer with all the property of those ‘lucky ones’ who were left with nothing!

Then how are you going to feed your children left happy with nothing? Don’t worry, the financiers from ‘Morgan Stanley’ have already calculated that children have an adverse effect on global warming, and that because of that warming, your desire to reproduce will fall anyway!

But it can get worse. Professor of the International Finance Department of the Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Doctor of Economics Valentin Katasonov, following the economic trends which are announcing the future events, the development of Agenda ID2020 and Anglo-Saxon critical race theory, sees signs of great genocide preparing for humanity. And he‘s not the only one who sees it. Historical trends before the great wars are repeated with astonishing similarity, and in frighteningly increased proportions…

Већ од првог текста написаног 2. марта 2020. године (енг), било је јасно да је коронапревара смишљена како би се прикрила навећа пљачка у историји човечанства. Све се одвијало по сценарију из 2008. осим што је овог пута организација подигнута на много виши ниво, уз додатак ‘великог ресетовања’ као јединог ‘решења’. У њему вам се обећава срећа: ‘Нећете имати ништа и бићете срећни’. Али ко ће имати оно што ми не будемо имали? Ко ће патити са свом том имовином?


Гле чуда, то ће бити – банке! Баш онако како су ‘теоретичари завере’ од самог почетка причали. Банке добијају новоштампани папир без покрића од централних банака практично без камате, и онда тим папирићима купују све што стигну. На пример, ‘Лојдс Банка’ планира да до 2025. постане највећи приватни земљопоседник и рентијер у Британији (енг). Погодите ко је већ постао највећи земљопоседник у САД (енг). Ето, они ће се мучити са имовином оних ‘срећника’ који су остали без ичега!

Како ћете онда без ичега хранити децу? Ништа не брините, финансијери из ‘Морган Стенлија’ већ су израчунали да деца неповољно утичу на глобално загревање, и да ће вам због тог загревања ионако опасти жеља за размножавањем!

Али и од тога може горе. Професор на Катедри за међународне финансије на Московском државном Институту за међународне односе (МГИМО), доктор економије Валентин Катасонов, пратећи економске трендове који најављују догађаје, развој Агенде ИД2020 и Англосаксонску расну теорију, види знакове великог геноцида који се човечанству припрема. И није он једини који то види. Историјски трендови пред велике ратове понављају се са запањујућом сличношћу, и у застрашујуће увећаним пропорцијама…

Katasonov - scale_1200.jpg
Prof. Dr. Valentin Katasonov. Source / Извор: BUSINESS Online


And so, another ‘conspiracy theory’ magnificently fails and becomes the truth…И тако, у истину величанствено пропаде још једна ‘теорија завере’…Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
12 Comments
Ecency