Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

Barrington20201020_161901.jpg


Capitalist madness in its murderous pursuit of profit has brought the planet to the brink of survival, and practically forced people to wake up…


On October 4th this year, a group of 45 eminent doctors, epidemiologists and infectologists whose individual opinions could not be heard through the corporate media, formulated a declaration in Great Barrington, Massachusetts (United States) in which they described their concerns about the situation regarding the measures taken on the occasion of the coronavirus ‘pandemic’, and offered it to the whole world to sign.

The declaration was formulated by Dr. Martin Kulldorff, a professor of medicine at Harvard University, a biostatistician and epidemiologist, Dr. Sunetra Gupta, a professor at Oxford University, an epidemiologist specializing in immunology, vaccine development and mathematical modeling of infectious diseases, and Dr. Jay Bhattacharya, a professor at Stanford University Medical School, a physician, epidemiologist and public health expert specializing in infectious diseases and the vulnerable populations.

You can read the declaration in 33 languages and sign it at this link: The Great Barrington Declaration. To date, the declaration has been signed by almost 600,000 people from around the world, among which there are over 40,000 health workers:

Капиталистичко лудило у својој убилачкој тежњи за профитом, довело је планету на руб опстанка, и практично принудило људе на буђење…


Четвртог октобра ове године, група од 45 угледних лекара, епидемиолога и инфектолога чије појединачно мишљење није могло да се чује преко корпоративних медија, формулисало је у Великом Барингтону, Масачусетс, (САД) декларацију у којој су описали своју забринутост за развој ситуације око мера предузетих поводом ‘пандемије’ коронавируса, и понудили је на потпис читавом свету.

Декларацију су формулисали др Мартин Кулдорф, професор медицине са Харварда, биостатистичар и епидемиолог, др Сунетра Гупта, професор на Оксфорду, епидемиолог са специјализацијом из имунологије, развоја вакцина и математичког моделовања заразних болести, и др Џеј Батачарја, професор медицинског факултета на универзитету Стенфорд, лекар, епидемиолог и стручњак за јавно здравље са специјализацијом из заразних болести и осетљиве популације.

Декларацију можете прочитати на 33 језика и потписати је на овом линку: Декларација из Великог Барингтона. До данашњег дана декларацију је потписало готово 600.000 људи из читавог света, међу којима има преко 40.000 здравствених радника:

Barrington20201020_170512.jpg


In a video below, you can see and listen to a private summit of the top epidemiologists, economists, and journalists gathered to discuss the global emergency created by the unprecedented use of state compulsion in the management of the Covid-19 pandemic, held on October 3rd, which resulted in The Great Barrington Declaration_

У доњем видеу можете видети и послушати састанак водећих епидемиолога, економиста и новинара окупљених како би разговарали о глобалној ванредној ситуацији створеној незабележеном употребом државне принуде у управљању пандемијом Ковида-19, одржаној 3. октобра, који је резултирао декларацијом из Великог Барингтона:


Summit in Great Barrington (Duration / Трајање: 2:00:20) (енглески)


Since you can easily get the English text at this link, below we leave a complete, slightly adapted Serbian translation of the declaration, which on the page of the declaration looks as if the text was just passed through the Google translator:


Пошто енглески превод можете лако добити на овом линку, у наставку остављамо комплетан, нешто адаптиран српски превод декларације, који на страници декларације делује као да је текст само провучен кроз Гугл преводилац:


Декларација из Великог Барингтона

Као епидомиолози за инфективне болести и научници у јавном здрављу озбиљно смо забринути због штетних утицаја по физичко и психичко здравље, преовлађујуће здравствене политике у погледу Kовида-19, и препоручујемо приступ који називамо фокусирана заштита.

Окупљени са левице и деснице, и са свих страна света, ми смо своје каријере посветили заштити људи. Текуће мере ‘политике затварања’ (lockdown прим. прев.) изазивају ужасавајуће ефекте по краткорочно и дугорочно јавно здравље. Резултати (да само наведемо неколицину) укључују ниже стопе вакцинације деце, погоршане исходе кардиоваскуларних болести, мањи број прегледа за канцер (cancer screening прим. прев) и нарушено ментално здравље – што ће довести до увећања смртности у годинама које предстоје, а радничка класа и млађи чланови друштва сносиће најтежи терет свега овога. Ускраћивање ђацима одласка у школу погубна је неправда.

Одржавање ових мера док вакцина не буде била на располагању изазваће непоправљиву штету, а они који живе без животних привилегија у друштву биће несразмерно погођени.

Срећом, разумевање овог вируса све више расте. Знамо да је осетљивост и смртност од Kовида-19 хиљаду пута већа код старих и болесних него код младих. Истини за вољу, Kовид-19 по децу је мање опасан него многе друге штетне ствари, укључујући и грип.

Изградњом имунитета међу становништвом, ризик од заразе по све – укључујући и оне у осетљивим групама – опада. Знамо да ће комплетно становништво временом постићи имунитет крда – тј. стићи ће до тачке на којој је стопа нових зараза стабилна – и ово може бити потпомогнуто вакцинама (мада неће зависити од вакцина). Наш циљ стога треба да буде да се минимизује смртност и штета по друштво док не стекнемо имунитет крда.

Најхуманији приступ који уравнотежује ризике и добробити од стицања имунитета крда, јесте да се допусти онима који су на минималном ризику од смртности да живе своје животе нормално како би изградили имунитет на вирус кроз природну зараженост, а истовремено боље заштити оне који су под највећим ризиком. Назвали смо то фокусираном заштитом.

Усвајање мера заштите осетљивих група треба да буде главни циљ активности служби за јавно здравље у погледу Kовида-19. Дајући пример другима, домови за негу старих и болесних треба да ангажују особље са стеченим имунитетом и да спроводи учестало ПЦР тестирање осталог особља и свих посетиоца. Промена особља треба да буде на минимуму. Пензионери који живе у својим домовима треба да добијају намирнице и остале потрепштине испоручене на адресу. Кад је то могуће, треба да се са члановима породице састају напољу уместо у затвореном. Обимна и детаљна листа мера, која укључује и одговарајући приступ домаћинствима са више генерација, може бити примењена, а то је сасвим у оквиру обима и могућности радних обавеза професионалаца у јавном здравству.

Онима који нису осетљива група треба одмах да буде дозвољено да наставе да живе нормалним животом. Једноставне мере хигијене, као што је прање руку и останак код куће када су болесни треба сви да практикују, како би се умањио ‘праг имунитета крда’. Школе и универзитети треба да буду отворени за наставу уживо. Ваннаставне активности, попут спорта, треба наставити. Одрасли људи млађе старосног доба треба да нормално иду на посао уместо да раде код куће. Ресторане и остала предузећа треба отворити. Уметност, музика, спорт и остале културне активности треба наставити. Људи с повећаним ризиком могу да учествују ако тако желе, док друштво као целина ужива заштиту омогућену осетљивим групама преко оних који су изградили имунитет крда.

Ова декларација написана је и потписана у Великом Барингтону (Great Barrington), у Сједињеним Америчким Државама, 4. октобра 2020.Please, never forget Julian Assange was the first who broke government lies! /
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments
Ecency