Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Be ready-f30e7f29e442da52b249566ff115a1d6.jpg
Source / Извор: pinterest.com


“Never let a good crisis go to waste”
— Winston Churchill


Enough with the conspiracy theories, here is one real conspiracy. Canadian daily “Ottawa Citizen” published on September 27th an explosive story of a conspiracy inside the Canada’s military leadership, confirmed by newly released Canadian Forces report. Namely, the Canadian Joint Operations Command (CJOC) used the COVID-19 pandemic to test its propaganda techniques – similar to those used during the Afghanistan war – on its own citizens without the authorization of the Federal Government!

“The plan devised by the Canadian Joint Operations Command, also known as CJOC, relied on propaganda techniques similar to those employed during the Afghanistan war. The campaign called for “shaping” and “exploiting” information. CJOC claimed the information operations scheme was needed to head off civil disobedience by Canadians during the coronavirus pandemic and to bolster government messages about the pandemic.”

The investigation of retired Major General Daniel Gosselin showed that the military commanders considered seeking the authority of the authorities unnecessary. At the head of the service that came to mind this preposterous idea that the army, which by the nature of things should defend the people, was working against its own people, was Lieutenant General Mike Rouleau:

“Не допуштај да ти ваљана криза пропадне”
— Винстон Черчил


Доста више са теоријама завере, ево једне праве. Канадски дневни лист „Отава Ситизен“ објавио је 27. септембра експлозивну причу о завери унутар канадског војног врха, потврђену у недавно објављеном извештају Канадских снага. Наиме, Канадска здружена оперативна команда (CJOC) искористила је пандемију ковида-19 да тестира своје пропагандне технике – сличне онима које су се користиле током рата у Авганистану – на својим грађанима без одобрења савезне владе!

„План који је развила Канадска здружена оперативна команда, познат као ЦЏОЦ, ослањао се на пропагандне технике сличне онима које су се користиле током рата у Авганистану. Кампања је позвала на „обликовање“ и „искоришћавање“ информација. ЦЏОЦ је тврдио да је шема информационих операција потребна за отклањање грађанске непослушности Канађана током пандемије коронавируса и за јачање владиних порука о пандемији.“

Истрага пензионисаног генерал-мајора Данијела Госелина показала је да су војни команданти сматрали тражење овлашћења власти непотребним. На челу службе којој је пала на ум ова нечувена помисао да војска, која по природи ствари треба да брани народ, ради против свог народа, налазио се генерал потпуковник Мајк Роло:


Rolo-2021-10-04_181255.jpg


If you cannot imagine how the average Canadian citizen feels after this, then read this article entitled “It looks like the Canadian military’s covert Covid propaganda operation has made me, an unjabbed citizen, an enemy of the state” written by Rachel Marsden:

“The shocking revelation that the armed forces implemented a secret information campaign in 2020 to brainwash people over the pandemic is proof of deliberate intent to quash critical and independent thought and freedoms.”

Ако не можете да замислите како се после овога осећа просечан грађанин Канаде, онда прочитајте овај текст под насловом „Изгледа да је тајна ковид пропаганда канадске војске од мене, невакцинисане грађанке, учинила непријатеља државе“ који је написала Рејчел Марсден:

“Шокантно откриће да су оружане снаге 2020. године спровеле тајну информативну кампању како би људима испрали мозак због пандемије доказ је директне намере да се поништи критичка и независна мисао и слободе.”


Canada-2021-10-05_213832.jpg


Even more interesting detail you can find in the text of Toronto Sun columnist Lorne Gunter, entitled “Censorship, propaganda and manipulation — in our government’s toolkit?” There, you can find that former Chief of Defence Staff Gen. Jon Vance immediately upon learning, has killed the idea stating that “as long as he was in charge information operation tactics wouldn’t be used in a domestic situation.” He was very soon relieved of duty with sexual harassment and obstruction of justice allegations!

Any pretense of democracy in Canada, with this affair has bursted like a soap bubble. And what is even more important, it has been another strong proof that this actually is anything but a health crisis.

Now wait to see the legal consequences. If they are absent, then you know that a military dictatorship has already been established in Canada, which cannot be covered even by a clown puppet named Justin Trudeau…Још занимљивије детаље можете пронаћи у тексту колумнисте Торонто Сана Лорнија Гунтера под насловом „Цензура, пропаганда и манипулација – међу алатима наше владе?“ Тамо можете пронаћи да је бивши начелник штаба одбране, генерал Џон Венс, одмах након по сазнању, ту идеју спречио изјавивши да „док је он на челу информационих тактичких операцијам оне се неће користити на домаћем терену“. Врло брзо је разрешен дужности уз оптужбе за сексуално узнемиравање и ометање правде!

Сваки привид демократије у Канади, са овом афером, пукао је попут мехура од сапунице. И што је још важније, то је још један јак доказ да је ово заправо све друго, само није здравствена криза.

Сад сачекајте да видите правне последице. Ако оне изостану, онда знате да је у Канади већ заведена војна диктатура коју не може да покрије ни кловновска марионета под именом Џастин Трудо…Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments