BITCOIN: ‘Blockchainisation’ of the Russian Elections [eng/срп] БИТКОИН: ‘Блокчеинизација’ руских избора

Five-Pillars-of-Blockchain-1024x754(2).jpg
English version at this link


“Piano is not a piano if it says ‘wardrobe’ on it. Only a wardrobe with the ‘piano’ label is a piano!”
— Žika Srećković


Whenever you hear someone repeats ‘smart’ mantra of ‘Bitcoin as a scam, but blockchain is the real thing that has a future!’, know that it is either an ignoramus who trusts the media too much, or a scammer who tries to manipulate those who trust the media too much. The truth is this: Bitcoin is based on four technologies, including blockchain technology. The other three are network technology, cryptographic technology, and decentralized consensus-building technology, also known as ‘Proof of Work’. Bitcoin is the first and the only real implementation of blockchain technology. The rest are mostly scams to which a ‘blockchain’ label is affixed. One such can be seen in the system of encrypting votes in the elections for the Russian parliament:

„Клавир није клавир ако на њему пише ‘орман’. Само је онај орман клавир, на коме пише ‘клавир’!“
— Жика Срећковић


Кадгод чујете неког како паметује у стилу ‘Биткоин је превара, али блокчеин је права ствар која има будућност!’, знајте да се ради или о незналици који превише верује медијима, или о преваранту који покушава да манипулише онима који превише верују медијима. Истина је следећа: Биткоин је заснован на четири технологије, међу којима је и блокчеин технологија. Остале три су мрежна технологија, криптографска технологија и технологија успостављања децентрализованог консенсуса позната и као Proof of Work. Биткоин је прва и једина права имплементација блокчеин технологије. Остало су углавном преваре на које је налепљена ‘блокчеин’ етикета. Једну такву можемо видети и на систему енкриптовања гласова на гласању за парламент Русије:


Duration / Трајање: 3:57 (енг.)


Why isn’t it blockchain? Because a true blockchain exists only if it meets the following five conditions: It must be open, public, neutral, borderless and censorship resistant. These are the five pillars (from the title picture) on which the true blockchain rests and which should be remembered. But as usual, the problem is that the Centralized Hierarchical Political Matrix (CHPM) will easily stick a label over any scam, and declare it a blockchain. Remember how easily the corporate media labeled "vaccines" on the poisonous garbage of Big Pharma? If you believe them, you are in a big, big trouble. Now the label ‘blockchain’ is used as a magic word that guarantees fair voting electronically…

Зашто то није блокчеин? Зато што истински блокчеин постоји једино уколико испуњава следећих пет услова: Он мора бити отворен, јаван, неутралан, неограничен и отпоран на цензуру. То су пет стубова (са насловне слике) на којима почива истински блокчеин и које треба запамтити. Али као и обично, проблем је што ће Централизована Хијерархијска Политичка Матрица (ЦХПМ) лако залепити етикету преко било које преваре, и то прогласити за блокчеин. Сетите се којом су лакоћом корпоративни медији на отровно ђубре фармакомафије налепили етикету ‘вакцина’? Ако им поверујете у великој сте невољи. Сад се етикета ‘блокчеин’ користи као чаробна реч која гарантује поштено гласање електронским путем…


BBDN-2021-09-20_012359.jpg


The first thing that catches your eye is that it says ‘blockchain based distributed network’. Let’s quickly check if it really is blockchain. If it is distributed, it means that it is located on an unknown number of servers. Do we know who owns the servers? Certainly the State is the owner, because you can’t get involved and open your own node, which means that there is no decentralization, and that the public is excluded.

Second question: Is it open? I dare you to find the source code of the electronic voting system.

It is certainly not unlimited and neutral, because it was designed and conceived to be available (theoretically) only to the population of Russian citizens – even if they were way up in an international space station!

Resistant to censorship (or other manipulations)? We'll see about that. This is obviously not blockchain. This is a centralized cryptographic voting system that has nothing to do with the blockchain, and which will be subject to hacker attacks by foreign intelligence services and manipulations, if not of this Russian government, then of some future regime that will want to stay in power.

It is now clear why Mikhail Mishustin, the technocrat who digitized the tax system of the largest country in the world, was appointed Prime Minister of Russia. It was expected that he would organize a similar and impenetrable system for the needs of political elections. Unfortunately, sooner or later, it will be shown that it is not possible to do it in this way.

The Russian people, like all other peoples on the planet, are being ruthlessly manipulated. Just like in the introductory joke by Žika Srećković (a journalist who wrote satirical texts on media stupidities in the ’70’s and ’80’s of the last Century), blockchain is not what you stick the label on. True blockchain must meet certain conditions and criteria. If there aren’t any, it’s a scam.

And this is a scam, regardless of the election results…Прво упада у очи да овде пише ‘дистрибуирана мрежа заснована на блокчеину’. Да брзо проверимо је ли то заиста блокчеин. Ако је дистрибуирана, значи да се налази распоређена на непознатом броју сервера. Знамо ли ко држи сервере у поседу? Извесно држава, јер се ви не можете укључити и отворити сопствени чвор, што значи да децентрализације нема и да је јавност искључена.

Друго питање: Је ли отворен? Чикам вас да нађете изворни код електронског система гласања.

Неограничен и неутралан свакако није, јер је пројектован и замишљен да буде доступан (теоретски) само популацији руских држављана – макар били и на међународној космичкој станици!

Отпоран на цензуру (или друге манипулације)? То ћемо тек видети. Ово сасвим очигледно није блокчеин. Ово је централизовани криптографски систем гласања који нема везе са блокчеином, и који ће бити подложан хакерским нападима страних обавештајних служби и манипулацијама ако не овог руског, онда неког будућег режима који ће желети да се одржи на власти.

Сад постаје јасно зашто је на место премијера Русије постављен Михаил Мишустин, технократа који је дигитализовао порески систем највеће државе на свету. Очекивало се да ће он организовати сличан и непробојан систем за потребе политичких избора. Нажалост, пре или касније, показаће се да то на овај начин није могуће урадити.

Руским народом се, као и свим осталим народима на планети, немилосрдно манипулише. Баш као у уводној пошалици Жике Срећковића (новинара који је писао сатиричне текстове о медијским глупостима ’70 и ’80 година прошлог века), није блокчеин оно чему залепите етикету. Истински блокчеин мора да задовољи одређене услове. Ако их нема, у питању је превара.

А ово јесте превара, без обзира на резултате избора…
Sep 20th, 2021. 02:30 CET
Xe.com: BTC to Gold Ounce
1 BTC = 26.8742 oz

Buy Bitcoin Worldwide – Historic Price Chart

Bitcoin Pizza Index / ‘Биткоин пица индекс’,

bitcointicker.co
Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Према СВИФТ-у, евро надмашио долар као најчешће коришћену светску валуту
(21. новембар 2020)

Глобални тренд дедоларизације се наставља, дижући потражњу за златом до рекордног нивоа
(6. октобар 2020)

Платформа без слободе говора: Фејсбуково декларисање као ‘издавача’, улазак је у законску клопку

Француска одлучна да блокира развој фејсбукове криптовалуте „либра“ на европском тлу

Прве светске крипто банке добиле дозволе у Швајцарској

‘Не можемо допустити конкуренцију долару’ — Максин Вотерс осудила фејсбукову криптовалуту

‘Долар постаје отрован’, све више народа тражи алтернативе — шеф руске Спољно-обавештајне службе

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење

Повратак Русије на златни стандард може убити долар и решити кључни проблем криптовалута

Јефтини ‘хици’ и напад светлосном брзином: Зашто је ласерско оружје тренд у 21. веку

Сваки мушкарац, жена и дете дугују Ујка Сему 220.000 долара

Сједињене Државе ће увести царине од 11 милијарди долара на производе из ЕУ

Пет земаља са највећим златним резервама на свету


* * *

Пратите овај блог за нове вести из света децентрализованих криптовалута на српском

BITCOIN: Historic Day for El Salvador [eng/срп] БИТКОИН: Историјски дан за Ел Салвадор
(12. септембар 2021)

BITCOIN: Q & A IV – Hardware Wallets [eng/срп] БИТКОИН: Питања и одговори IV – Хардверски новчаници
(6. септембар 2021)

BITCOIN: The Nixon Shock [eng/срп] БИТКОИН: Никсонов шок
(15. август 2021)

How deep the ‘deep state’ really is and does it matter at all? [eng/срп] Колико је заиста дубока ‘дубока држава’ и да ли је то уопште важно?
(14. август 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Finals – A Fistful of Satoshies [eng/срп] БИТКОИН: Финале ФТХ Крипто Купа – За шаку сатошија!
(2. јун 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Semifinals – A Mosquito Attack! [eng/срп] БИТКОИН: Полуфинале ФТХ Крипто Купа – Комарац напад!
(30. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Quarterfinals [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп – Четвртфинале
(29. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Caruana Wins Prelims [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп - Каруана осваја квалификације
(26. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – The Strongest Chess Tournament in the World! [eng/срп] БИТКОИН: FTX Крипто Куп – Најјачи шаховски турнир на свету!
(21. мај 2021)

BITCOIN as a DAO [eng/срп] Биткоин као ДАО
(16. мај 2021)

BITCOIN: The Financial Reset Day? [eng/срп] Биткоин: Дан финансијског ресета?
(4. мај 2021)

Farting Dinosaurs and Investing Tips [eng/срп] Прдеж диносауруса и савети за инвестирање
(7. март 2021)

Bitcoincow [eng/срп] Биткоинка
(5. март 2021)

Are you selling crypto? [eng/срп] Продајете криптовалуту?
(22. фебруар 2021)

Today, 12 years and 37 days after the initiation of bitcoin protocol, ...
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: A Periodical Fever [eng/срп] БИТКОИН: Периодична грозница
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: Surfing the Hyperwave [eng/срп] БИТКОИН: Јахање на хиперталасу
(9. фебруар 2021)

BITCOIN: Twelfth Birthday [eng/срп] БИТКОИН: Дванаести рођендан
(9. јануар 2021)

BITCOIN: The Last Stronghold of Optimism [eng/срп] БИТКОИН: Последња тврђава оптимизма
(1. јануар 2021)

BITCOIN: Price projection for 2021. [eng/срп] БИТКОИН: Пројекција цене за 2021.
(27. децембар 2020)

BITCOIN: The Greatest Hardware Wallet Problem [eng/срп] БИТКОИН: Највећи проблем власника хардверских новчаника
(24. децембар 2020)

Facebook’s Libra resurrects as Diem Dollar [eng/срп] Фејсбукова Либра васкрсава као Дием долар
(7. децембар 2020)

BITCOIN: Burning the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Спаљивање банака
(5. децембар 2020)

BITCOIN and the Great Reset [eng/срп] БИТКОИН и велико ресетовање
(1. децембар 2020)

BITCOIN at $318.000? Says who? [eng/срп] БИТКОИН на 318.000 долара? Ко каже?
(20. новембар 2020)

US ELECTION FRAUD 2020: Plutocracy Plan & Lessons Learned
(16. новембар 2020)

BITCOIN Measure [eng/срп] БИТКОИН мера
(5. новембар 2020)

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање
(25. октобар 2020)

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft
(23. октобар 2020)

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп]
РАТ: Финансирање терориста
(29. септембар 2020)

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп]
БИТКОИН против банкарског картела
(26. септембар 2020)

БИТКОИН: Припрема закона у Србији
(12. септембар 2020)

Bitcoin: The Time for Learning [eng/срп]
Биткоин: Време за учење
(31. јул 2020)

Kина покреће дигитални јуан идуће године, као замену за готов новац
(1. јун 2020)

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом
(4. мај 2020)

Трон откупио Стимит платформу!
(15. фебруар 2020)

БИТКОИН: Пројекција цене за 2020.
(17. јануар 2020)

БИТКОИН: Одобрење из Кине
(13. новембар 2019)

Пројектор лица — ознојте вештачку интелигенцију
(21. октобар 2019)

Антихрист међу нама
(16. август 2019)

Глобални банкрот
(13. август 2019)

Чип за обраду великих количина података, из снова Великог брата
(11. август 2019)

БИТКОИН: Глобално буђење
(24. јул 2019)

Корпоративизам као највиши стадијум империјализма
(15. јул 2019)

Амерички надзорни орган казнио Фејсбук досад највећом казном од 5 милијарди долара због кршења приватности
(14. јул 2019)

Алтернативе централизованим медијима
(10. јул 2019)

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење
(20. јун 2019)

БИТКОИН: Хиперталас, или
како не страдати на криптовалутама
(27. мај 2019)

Снакс (Snax)
(17. мај 2019)

Важне промене странице Steemit и новчаника
(3. април 2019)

БИТКОИН: Да ли је ЈПМ новчић конкурентан?
(21. фебруар 2019)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)

Гугл алтернативе (5. децембар 2018)

Ружичасто испирање мозга (28. новембар 2018)

УПОЗОРЕЊЕ: СБД се издаје стопом од 1%
(22. новембар 2018)

eSteem Search — Упутство за употребу
(31. октобар 2018)

Фејсбук: Откровења
(26. октобар 2018)

ФК Јувентус почиње да издаје криптовалуту
(26. септембар 2018)

„Уједињена Европа“
(19. септембар 2018)

Пластични хорор
(16. септембар 2018)

Фејсбук: Метастазе
(15. септембар 2018)

EOS Knights Beta: Игра је коначно на мрежи!
(21. август 2018)

EOS Knights: Прва игра на ЕОС блокчеину
(18. јул 2018)

БИТКОИН: Потрошња енергије и медијске лажи
(11. јун 2018)

БИТКОИН: Истински раст
(31. мај 2018)

СТИМИТ: Искористите максимално свој глас
(6. мај 2018)

БИТКОИН ће о(п)стати
(4. мај 2018)

Телеграм — Потрага за апликацијама под ударом државе!
(21. април 2018)

Испрани мозгови против Цукера
(13. април 2018)

БИТКОИН рударење широм света
(3. март 2018)

Зашто је приватност важна
(16. јануар 2018)

БИТКОИН: Државе узвраћају ударац!
(14. јануар 2018)

БИТКОИН: Питања и одговори (III)
Како се чува криптовалута?
(18. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (II)
Медијске заблуде
(2. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (I)
Биткоин и злато
(30. новембар 2017)

БИТКОИН: Преко 10.000!
(29. новембар 2017)

Фејсбрука!
(28. новембар 2017)

БИТКОИН: Грозница је почела!
(26. новембар 2017)

БИТКОИН: Ново померање границе!
(21. новембар 2017)

Рик Фалквинге, председник Биткоин Кеша
(21. новембар 2017)

Соларна револуција
(15. новембар 2017)

Дуолинго, или како поправити „видљивост“ на Стимиту? — други део
(9. новембар 2017)

Како поправити „видљивост“ на Стимиту?
(8. новембар 2017)

Андреас Антонопулос:
Зашто програмери напуштају банке?
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Још добрих вести!
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Улазак у мејнстрим
(2. новембар 2017)

БИТКОИН: Блистава будућност?
(20. октобар 2017)

Биткоин силовито пробио границу од 5000 долара!
(12. октобар 2017)

БИТКОИН: Пет брзих чињеница
(24. септембар 2017)

Биткоин: „Форбс“ најављује трговину криптовалутама на руској берзи
(6. септембар 2017)

Биткоин: Неколико важних вести на српском језику
(31. август 2017)

Један новац, један вођа… (енг)
(29. јул 2017)

БИТКОИН: Блокчеин образовање
(2. јул 2017)

БИТКОИН: О новчићима и мехурићима
(26. мај 2017)

Колико вреди душа?
Зашто Стимит а не Фејсбук – други део
(16. април 2017)

Зашто Стимит а не Фејсбук – први део
(14. април 2017)

БИТКОИН, холандски избори и писмо-бомба у париском седишту ММФ-а
(17. март 2017)

БИТКОИН и предстојећи распад ЕУ – тачке слома
(9. фебруар 2017)

БИТКОИН: Услови за раст цене
(4. фебруар 2017)

Богати против сиромашних: Јаз који расте
(18. јануар 2017)

БИТКОИН у корпоративним медијима
(4. јануар 2017)

Биткоин топломер
(3. јануар 2017)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments