BITCOIN: The Nixon Shock [eng/срп] БИТКОИН: Никсонов шок


Nixon2-snapshot.jpg


It was a hot Sunday evening exactly 50 years ago. On the TV screens across the United States, the face of a president showed up with a big news: U.S. has gone bankrupt!


To that moment, all foreign currencies were exchanged to the dollar under the international agreement in a relation defined by the U.S. Congress and set a value of dollar to a troy ounce (approx. 31g) of gold. The moment President Richard Nixon declared executive order No. 11615, USA unilaterally cancelled international agreement, the gold standard was nullified, the US dollar became a fiat currency, or in a simpler terms – a fraud.

Било је врело недељно вече пре тачно 50 година. На ТВ екранима широм Сједињених Држава појавило се лице председника са великом вешћу: САД су банкротирале!


До тог тренутка све стране валуте мењале су се за долар према међународном споразуму у односу који је дефинисао Конгрес САД и поставио вредност долара према једној унци (око 31 г) злата. У тренутку кад је председник Ричард Никсон прогласио извршни указ бр. 11615, САД су једнострано отказале међународни договор, златни стандард је поништен, амерички долар је постао валута без покрића, или једноставније речено – превара.


Duration / Трајање: 4:06 (енг)


Instead of forming a new system on a sound basis, Nixon’s shock forced the whole World to accept fraud and dance in its steps for 50 years. Doom was guaranteed, and it was only a matter of time before everything will collapse. Truth be told, the value of the dollar has been a farce since 1913, when the Federal Reserve Bank (FED) was formed as a private institution with the largest financial capital. This chart nicely describes how honestly they did the intended job:

Уместо да се формира нов систем на здравим основама, Никсонов шок је свет принудио да прихвати превару и 50 година игра у њеном такту. Пропаст је била загарантована, и било је само питање времена када ће се све срушити. Истини за вољу, вредност долара била је фарса од 1913. године, кад је формирана банка Федералних Резерви (ФЕД) као приватна установа најкрупнијег финансијског капитала. Овај графикон лепо описује колико је поштено она обављала предвиђени посао:


Purchasing power of the dollar-E7jWtRjWQAQGJuO.jpg


If you’re interested in the source of the chart, it’s from Dan Held’s tweet:

Ако вас занима ивор графикона, он је из твита Дена Хелда:


Monopoly money literally holds more value than your fiat currency.


How did we come to the point that ‘Monopoly’ money is worth more than a dollar? If you don’t know the history, you can watch some of the many documentaries, such as these two, for example:

Како смо дошли до тога да новац из ‘Монопола’ вреди више од долара? Ако вам историја није позната, можете погледати неки од бројних документарних филмова као што су на пример ова два:


Dollar – The Greatest Pyramid Scheme Of All Time / Долар – највећа пирамидална шема свих времена
Duration / Трајање: 22:23 (енг)

End of the Road: How Money Became Worthless / Крај пута: Како је новац постао безвредан
Duration / Трајање: 55:43 (енг)


The history is now revealed and indisputable. Fraud has been exposed and it is a real miracle how power in cooperation with ignorance still perfectly protects the creators of the fraud from severe punishment.

Прошлост је сад разоткривена и неспорна. Превара је огољена и право је чудо како моћ у садејству с незнањем још увек савршено добро штити креаторе преваре од казне.


Duration / Трајање: 11:33 (енг)


Let's go back to the most important question – the question of the future. It is clear to everyone that a collapse is inevitable, but what will a collapse look like and what will happen after it? It is also clear that the same group of psychopathic plutocrats will try to prolong and perfect the fraud as much as possible. They will try in any way, even by force, to remove everything that threatens their monopoly on creating financial fraud. Now the biggest threat is Bitcoin, and since they cannot destroy it, a combination of attempts at coercion and fraud can be expected, among which the digital currencies of central banks will be only one – the crowning part. Max and Stacey, from our @keiserreport blog, have been devoting a series of summer episodes to this topic:

Вратимо се најважнијем питању – питању будућности. Свима је јасно да је слом неизбежан, али како ће он изгледати и шта после њега? Јасно је и да ће иста група психопатских плутократа настојати да превару што је више могуће продужи и усаврши. Они ће на сваки начин, чак и силом, покушати да уклоне све што угрожава њихов монопол на креирање финансијске преваре. Сад је највећа претња Биткоин, и пошто га уништити не могу, може се очекивати комбинација покушаја принуде и превара међу којима ће дигиталне валуте централних банака бити само један, крунски део. Макс и Стејси, са нашег @keiserreport блога посветили су овој теми читаво лето:


Duration / Трајање: 25:45 (енг)

Duration / Трајање: 25:44 (енг)


So, there are two ways you can get rid of the bloodsuckers who run the World's financial system: The first possibility is that you must not allow them to dictate you into a new scam again, as they plan with the Great reset and the ‘new Bretton Woods’.

If you can’t stop them neither by force of law nor by law of force, the other way is to simply disconnect from that fraudulent system and use Bitcoin as a measure of value in the future. The first country to implement this in practice is El Salvador, and the next on the way to do so is Argentina:

Дакле, постоје два начина на који се можете ослободити крвопија који управљају светским финансијским системом: Прва могућност подразумева да им не смете дозволити да вам они поново диктирају нову превару, као што планирају са Великим ресетовањем и ‘новим Бретон Вудсом’.

Уколико их не можете спречити ни силом права, ни правом силе, други начин јесте да се једноставно искључите из тог преварантског система и убудуће користите Биткоин као меру вредности. Прва држава која је то у пракси спровела јесте Ел Салвадор, а следећа на путу да то учини је – Аргентина:

Start at / Почетак на: 16:21 (енг) Duration / Трајање: 8:00 (енг)


Last but not least, look at the end of the next video, how football clubs in Europe are introducing cryptocurrencies one after the other and even paying the best players, such as Lionel Messi!

The story of the dollar Ponzi scheme is basically the story of the impossibility of gold to become a real measure of value. The reason for this are the physical properties of gold, due to which it can be seized, controlled, and manipulated:

Не мање важно, погледајте на крају како фудбалски клубови у Европи један за другим уводе криптовалуте и чак исплаћују најбоље играче, као што је Лионел Меси!

Прича о доларској пирамидалној шеми у основи је и прича о немогућности злата да постане реална мера вредности. Разлог томе су физичка својства злата, услед којих је њега могуће запленити, контролисати, и њиме манипулисати:


Duration / Трајање: 7:06 (енг)


That is the main reason why Bitcoin remains the last and best means of saving humanity from the hands of psychopathsЕто то је основни разлог због чега Биткоин остаје као последње и најбоље средство за спас човечанства из руку психопата
Aug 15th, 2021. 04:00 CET
Xe.com: BTC to Gold Ounce
1 BTC = 26.5093 oz

Buy Bitcoin Worldwide – Historic Price Chart

Bitcoin Pizza Index / ‘Биткоин пица индекс’,

bitcointicker.co
Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Према СВИФТ-у, евро надмашио долар као најчешће коришћену светску валуту
(21. новембар 2020)

Глобални тренд дедоларизације се наставља, дижући потражњу за златом до рекордног нивоа
(6. октобар 2020)

Платформа без слободе говора: Фејсбуково декларисање као ‘издавача’, улазак је у законску клопку

Француска одлучна да блокира развој фејсбукове криптовалуте „либра“ на европском тлу

Прве светске крипто банке добиле дозволе у Швајцарској

‘Не можемо допустити конкуренцију долару’ — Максин Вотерс осудила фејсбукову криптовалуту

‘Долар постаје отрован’, све више народа тражи алтернативе — шеф руске Спољно-обавештајне службе

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење

Повратак Русије на златни стандард може убити долар и решити кључни проблем криптовалута

Јефтини ‘хици’ и напад светлосном брзином: Зашто је ласерско оружје тренд у 21. веку

Сваки мушкарац, жена и дете дугују Ујка Сему 220.000 долара

Сједињене Државе ће увести царине од 11 милијарди долара на производе из ЕУ

Пет земаља са највећим златним резервама на свету


* * *

Пратите овај блог за нове вести из света децентрализованих криптовалута на српском

How deep the ‘deep state’ really is and does it matter at all? [eng/срп] Колико је заиста дубока ‘дубока држава’ и да ли је то уопште важно?
(14. август 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Finals – A Fistful of Satoshies [eng/срп] БИТКОИН: Финале ФТХ Крипто Купа – За шаку сатошија!
(2. јун 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Semifinals – A Mosquito Attack! [eng/срп] БИТКОИН: Полуфинале ФТХ Крипто Купа – Комарац напад!
(30. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Quarterfinals [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп – Четвртфинале
(29. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Caruana Wins Prelims [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп - Каруана осваја квалификације
(26. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – The Strongest Chess Tournament in the World! [eng/срп] БИТКОИН: FTX Крипто Куп – Најјачи шаховски турнир на свету!
(21. мај 2021)

BITCOIN as a DAO [eng/срп] Биткоин као ДАО
(16. мај 2021)

BITCOIN: The Financial Reset Day? [eng/срп] Биткоин: Дан финансијског ресета?
(4. мај 2021)

Farting Dinosaurs and Investing Tips [eng/срп] Прдеж диносауруса и савети за инвестирање
(7. март 2021)

Bitcoincow [eng/срп] Биткоинка
(5. март 2021)

Are you selling crypto? [eng/срп] Продајете криптовалуту?
(22. фебруар 2021)

Today, 12 years and 37 days after the initiation of bitcoin protocol, ...
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: A Periodical Fever [eng/срп] БИТКОИН: Периодична грозница
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: Surfing the Hyperwave [eng/срп] БИТКОИН: Јахање на хиперталасу
(9. фебруар 2021)

BITCOIN: Twelfth Birthday [eng/срп] БИТКОИН: Дванаести рођендан
(9. јануар 2021)

BITCOIN: The Last Stronghold of Optimism [eng/срп] БИТКОИН: Последња тврђава оптимизма
(1. јануар 2021)

BITCOIN: Price projection for 2021. [eng/срп] БИТКОИН: Пројекција цене за 2021.
(27. децембар 2020)

BITCOIN: The Greatest Hardware Wallet Problem [eng/срп] БИТКОИН: Највећи проблем власника хардверских новчаника
(24. децембар 2020)

Facebook’s Libra resurrects as Diem Dollar [eng/срп] Фејсбукова Либра васкрсава као Дием долар
(7. децембар 2020)

BITCOIN: Burning the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Спаљивање банака
(5. децембар 2020)

BITCOIN and the Great Reset [eng/срп] БИТКОИН и велико ресетовање
(1. децембар 2020)

BITCOIN at $318.000? Says who? [eng/срп] БИТКОИН на 318.000 долара? Ко каже?
(20. новембар 2020)

US ELECTION FRAUD 2020: Plutocracy Plan & Lessons Learned
(16. новембар 2020)

BITCOIN Measure [eng/срп] БИТКОИН мера
(5. новембар 2020)

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање
(25. октобар 2020)

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft
(23. октобар 2020)

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп]
РАТ: Финансирање терориста
(29. септембар 2020)

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп]
БИТКОИН против банкарског картела
(26. септембар 2020)

БИТКОИН: Припрема закона у Србији
(12. септембар 2020)

Bitcoin: The Time for Learning [eng/срп]
Биткоин: Време за учење
(31. јул 2020)

Kина покреће дигитални јуан идуће године, као замену за готов новац
(1. јун 2020)

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом
(4. мај 2020)

Трон откупио Стимит платформу!
(15. фебруар 2020)

БИТКОИН: Пројекција цене за 2020.
(17. јануар 2020)

БИТКОИН: Одобрење из Кине
(13. новембар 2019)

Пројектор лица — ознојте вештачку интелигенцију
(21. октобар 2019)

Антихрист међу нама
(16. август 2019)

Глобални банкрот
(13. август 2019)

Чип за обраду великих количина података, из снова Великог брата
(11. август 2019)

БИТКОИН: Глобално буђење
(24. јул 2019)

Корпоративизам као највиши стадијум империјализма
(15. јул 2019)

Амерички надзорни орган казнио Фејсбук досад највећом казном од 5 милијарди долара због кршења приватности
(14. јул 2019)

Алтернативе централизованим медијима
(10. јул 2019)

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење
(20. јун 2019)

БИТКОИН: Хиперталас, или
како не страдати на криптовалутама
(27. мај 2019)

Снакс (Snax)
(17. мај 2019)

Важне промене странице Steemit и новчаника
(3. април 2019)

БИТКОИН: Да ли је ЈПМ новчић конкурентан?
(21. фебруар 2019)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)

Гугл алтернативе (5. децембар 2018)

Ружичасто испирање мозга (28. новембар 2018)

УПОЗОРЕЊЕ: СБД се издаје стопом од 1%
(22. новембар 2018)

eSteem Search — Упутство за употребу
(31. октобар 2018)

Фејсбук: Откровења
(26. октобар 2018)

ФК Јувентус почиње да издаје криптовалуту
(26. септембар 2018)

„Уједињена Европа“
(19. септембар 2018)

Пластични хорор
(16. септембар 2018)

Фејсбук: Метастазе
(15. септембар 2018)

EOS Knights Beta: Игра је коначно на мрежи!
(21. август 2018)

EOS Knights: Прва игра на ЕОС блокчеину
(18. јул 2018)

БИТКОИН: Потрошња енергије и медијске лажи
(11. јун 2018)

БИТКОИН: Истински раст
(31. мај 2018)

СТИМИТ: Искористите максимално свој глас
(6. мај 2018)

БИТКОИН ће о(п)стати
(4. мај 2018)

Телеграм — Потрага за апликацијама под ударом државе!
(21. април 2018)

Испрани мозгови против Цукера
(13. април 2018)

БИТКОИН рударење широм света
(3. март 2018)

Зашто је приватност важна
(16. јануар 2018)

БИТКОИН: Државе узвраћају ударац!
(14. јануар 2018)

БИТКОИН: Питања и одговори (III)
Како се чува криптовалута?
(18. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (II)
Медијске заблуде
(2. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (I)
Биткоин и злато
(30. новембар 2017)

БИТКОИН: Преко 10.000!
(29. новембар 2017)

Фејсбрука!
(28. новембар 2017)

БИТКОИН: Грозница је почела!
(26. новембар 2017)

БИТКОИН: Ново померање границе!
(21. новембар 2017)

Рик Фалквинге, председник Биткоин Кеша
(21. новембар 2017)

Соларна револуција
(15. новембар 2017)

Дуолинго, или како поправити „видљивост“ на Стимиту? — други део
(9. новембар 2017)

Како поправити „видљивост“ на Стимиту?
(8. новембар 2017)

Андреас Антонопулос:
Зашто програмери напуштају банке?
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Још добрих вести!
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Улазак у мејнстрим
(2. новембар 2017)

БИТКОИН: Блистава будућност?
(20. октобар 2017)

Биткоин силовито пробио границу од 5000 долара!
(12. октобар 2017)

БИТКОИН: Пет брзих чињеница
(24. септембар 2017)

Биткоин: „Форбс“ најављује трговину криптовалутама на руској берзи
(6. септембар 2017)

Биткоин: Неколико важних вести на српском језику
(31. август 2017)

Један новац, један вођа… (енг)
(29. јул 2017)

БИТКОИН: Блокчеин образовање
(2. јул 2017)

БИТКОИН: О новчићима и мехурићима
(26. мај 2017)

Колико вреди душа?
Зашто Стимит а не Фејсбук – други део
(16. април 2017)

Зашто Стимит а не Фејсбук – први део
(14. април 2017)

БИТКОИН, холандски избори и писмо-бомба у париском седишту ММФ-а
(17. март 2017)

БИТКОИН и предстојећи распад ЕУ – тачке слома
(9. фебруар 2017)

БИТКОИН: Услови за раст цене
(4. фебруар 2017)

Богати против сиромашних: Јаз који расте
(18. јануар 2017)

БИТКОИН у корпоративним медијима
(4. јануар 2017)

Биткоин топломер
(3. јануар 2017)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
7 Comments