BITCOIN: Price projection for 2021. [eng/срп] БИТКОИН: Пројекција цене за 2021.

Bitcoin on stage.jpg
Source / Извор: CoinTelegraph


The year is at the very end and you can already see the result of my conservative projection of the minimum price of Bitcoin for 2020. In short: the assessment was overly conservative! Let’s see why…


In that text posted on January 17th, 2020 in English language, I predicted that the price would not be lower than projected, in the range of $8,500 to $9,000. I also gave four good reasons why the price could go well over $9,000:

1. Rising tensions in the Middle East
2. Possible introduction of centralized digital money in China
3. Bitcoin halving
4. Steady increase Hash rates and mining difficulty that are the best growth forecasters


But 2020 brought us another unpleasant surprise that caused a huge jump in Bitcoin – the Corona crisis. The year 2020 started with the price of Bitcoin at $7197.52, and this morning, four days before the end of the year, it touched 28,000 dollars, and is currently around 26,500. Of course, the corona crisis caused scary printing of dollars, so on Wall Street, the race for him began in an attempt to preserve value, which led to a sharp jump in price in mid-October.

Година је на самом крају и већ се може видети резултат моје конзервативне пројекције минималне цене Биткоина за 2020. Укратко: процена је била претерано конзервативна! Да видимо зашто…


У том тексту постављеном 17. јануара 2020. на српском језику, прогнозирао сам да цена неће бити нижа од пројектоване, у распону од 8.500 до 9.000 долара. Дао сам тад и четири добра разлога због чега би цена могла ићи знатно преко 9.000 долара:

1. Раст тензија на Блиском Истоку.
2. Могуће увођење централизованог дигиталног новца у Кини
3. Биткоин преполовљавање
4. Сталан пораст Хеш стопе и тежине рударења који су најбољи прогностичари раста


Али 2020. година донела нам је још једно непријатно изненађење које је изазвало огроман скок Биткоина – Корона кризу. Година 2020. почела је ценом Биткоина од 7197,52 долара, а јутрос, четири дана пре краја године, додирнула је 28.000 долара, а тренутно је око 26.500. Наравно, корона криза изазвала је застрашујуће штампање долара, па је на Волстриту почела трка за њиме у покушају очувања вредности, што је средином октобра довело до наглог скока цене.

BTC20201227_230404.jpg


What can we expect for next year? At the moment, on the we are somewhere in the phase before the new media attention, which means that the interpolation projection this time could provide a deceptive result. Instead, following the regularity of previous hyperwaves and the announced new elements in the development of the crisis, I will give a new, quite pessimistic and conservative forecast for 2021: Bitcoin will not end it below $50,000.

Шта можемо очекивати за следећу годину? Тренутно се на графикону хиперталаса налазимо негде у фази пред нову медијску пажњу, а то значи да би пројекција интерполацијом овог пута могла да пружи варљив резултат. Уместо тога, пратећи правилност претходних хиперталаса и најављене нове елементе у развоју кризе, даћу нову, песимистичну и конзервативну прогнозу за 2021. годину: Биткоин је неће завршити испод 50.000 долара.

Simon says…

What are these new elements? The key elements to be reckoned with in the coming year are the further chaos caused by the corona crisis, the complete collapse of the Anglo-European economies, and the announced attempt to establish the new Bretton Woods. In an attempt to save and establish a new financial system on the planet, the current fraudsters will try to make a new pyramid with a centralized digital currency at the top. Or as Simon Dixon of BnkToTheFuture.com, also known as the Oracle of the Isle of Man 😉, says, ‘the new Bretton Woods’ the deal will most likely end with an attempt of introduction of the IMF’s digital currency backed by the dollar, which is backed by debt, which is backed by nothing:

Симон каже…

Који су то нови елементи? Кључни елементи на које се мора рачунати у наредној години су даљи хаос изазван корона кризом, потпуни слом Англо-европских економија, и најављени покушај успостављања новог Бретон Вудса. У покушају спасавања и успостављања новог финасијског система на планети, садашњи преваранти покушаће да направе нову пирамиду са централизованом дигиталном валутом на врху. Или како каже Сајмон Диксон из BnkToTheFuture.com, познат и као Пророк са острва Ман 😉, ‘нови Бретон вудс’ договор највероватније ће се завршити покушајем увођења дигиталне валуте ММФ-а која ће бити подржана доларом, који ће бити подржан дуговима, иза којих ће стајати празнина:

Duration / Трајање: 25:44 (енг.)


And that will be the greatest incentive for further growth of Bitcoin. It is a harsh truth that those who created this economic crisis do not intend to create any sustainable financial system. Their goal is complete control, and the only obstacle to it is Bitcoin.

The sooner you understand this, the less you will suffer the consequences of this global robbery.

И то ће бити највећи подстицај за даљи раст Биткоина. Сурова је истина да они који су ову економску кризу креирали, немају намеру да направе никакав одржив финансијски систем. Њихов је циљ потпуна контрола, и једина препрека до ње јесте управо Биткоин.

Што пре то разумете, мање ћете последица ове глобалне пљачке трпети.


December 27th, 2020. 23:50 CET
Xe.com: BTC to Gold Ounce
1 BTC = 14.00315 oz

Bitcoin Core (BTC) Historic Price Chart* * *

Повезани текстови:

Према СВИФТ-у, евро надмашио долар као најчешће коришћену светску валуту
(21. новембар 2020)

Глобални тренд дедоларизације се наставља, дижући потражњу за златом до рекордног нивоа
(6. октобар 2020)

Платформа без слободе говора: Фејсбуково декларисање као ‘издавача’, улазак је у законску клопку

Француска одлучна да блокира развој фејсбукове криптовалуте „либра“ на европском тлу

Прве светске крипто банке добиле дозволе у Швајцарској

‘Не можемо допустити конкуренцију долару’ — Максин Вотерс осудила фејсбукову криптовалуту

‘Долар постаје отрован’, све више народа тражи алтернативе — шеф руске Спољно-обавештајне службе

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење

Повратак Русије на златни стандард може убити долар и решити кључни проблем криптовалута

Јефтини ‘хици’ и напад светлосном брзином: Зашто је ласерско оружје тренд у 21. веку

Сваки мушкарац, жена и дете дугују Ујка Сему 220.000 долара

Сједињене Државе ће увести царине од 11 милијарди долара на производе из ЕУ

Пет земаља са највећим златним резервама на свету


* * *

Пратите овај блог за нове вести из света децентрализованих криптовалута на српском

BITCOIN: The Greatest Hardware Wallet Problem [eng/срп] БИТКОИН: Највећи проблем власника хардверских новчаника
(24. децембар 2020)

Facebook’s Libra resurrects as Diem Dollar [eng/срп] Фејсбукова Либра васкрсава као Дием долар
(7. децембар 2020)

BITCOIN: Burning the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Спаљивање банака
(5. децембар 2020)

BITCOIN and the Great Reset [eng/срп] БИТКОИН и велико ресетовање
(1. децембар 2020)

BITCOIN at $318.000? Says who? [eng/срп] БИТКОИН на 318.000 долара? Ко каже?
(20. новембар 2020)

US ELECTION FRAUD 2020: Plutocracy Plan & Lessons Learned
(16. новембар 2020)

BITCOIN Measure [eng/срп] БИТКОИН мера
(5. новембар 2020)

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање
(25. октобар 2020)

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп]
РАТ: Финансирање терориста
(29. септембар 2020)

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп]
БИТКОИН против банкарског картела
(26. септембар 2020)

БИТКОИН: Припрема закона у Србији
(12. септембар 2020)

Bitcoin: The Time for Learning [eng/срп]
Биткоин: Време за учење
(31. јул 2020)

Kина покреће дигитални јуан идуће године, као замену за готов новац
(1. јун 2020)

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом
(4. мај 2020)

Трон откупио Стимит платформу!
(15. фебруар 2020)

БИТКОИН: Пројекција цене за 2020.
(17. јануар 2020)

БИТКОИН: Одобрење из Кине
(13. новембар 2019)

Пројектор лица — ознојте вештачку интелигенцију
(21. октобар 2019)

Антихрист међу нама
(16. август 2019)

Глобални банкрот
(13. август 2019)

Чип за обраду великих количина података, из снова Великог брата
(11. август 2019)

БИТКОИН: Глобално буђење
(24. јул 2019)

Корпоративизам као највиши стадијум империјализма
(15. јул 2019)

Амерички надзорни орган казнио Фејсбук досад највећом казном од 5 милијарди долара због кршења приватности
(14. јул 2019)

Алтернативе централизованим медијима
(10. јул 2019)

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење
(20. јун 2019)

БИТКОИН: Хиперталас, или
како не страдати на криптовалутама
(27. мај 2019)

Снакс (Snax)
(17. мај 2019)

Важне промене странице Steemit и новчаника
(3. април 2019)

БИТКОИН: Да ли је ЈПМ новчић конкурентан?
(21. фебруар 2019)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)

Гугл алтернативе (5. децембар 2018)

Ружичасто испирање мозга (28. новембар 2018)

УПОЗОРЕЊЕ: СБД се издаје стопом од 1%
(22. новембар 2018)

eSteem Search — Упутство за употребу
(31. октобар 2018)

Фејсбук: Откровења
(26. октобар 2018)

ФК Јувентус почиње да издаје криптовалуту
(26. септембар 2018)

„Уједињена Европа“
(19. септембар 2018)

Пластични хорор
(16. септембар 2018)

Фејсбук: Метастазе
(15. септембар 2018)

EOS Knights Beta: Игра је коначно на мрежи!
(21. август 2018)

EOS Knights: Прва игра на ЕОС блокчеину
(18. јул 2018)

БИТКОИН: Потрошња енергије и медијске лажи
(11. јун 2018)

БИТКОИН: Истински раст
(31. мај 2018)

СТИМИТ: Искористите максимално свој глас
(6. мај 2018)

БИТКОИН ће о(п)стати
(4. мај 2018)

Телеграм — Потрага за апликацијама под ударом државе!
(21. април 2018)

Испрани мозгови против Цукера
(13. април 2018)

БИТКОИН рударење широм света
(3. март 2018)

Зашто је приватност важна
(16. јануар 2018)

БИТКОИН: Државе узвраћају ударац!
(14. јануар 2018)

БИТКОИН: Питања и одговори (III)
Како се чува криптовалута?
(18. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (II)
Медијске заблуде
(2. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (I)
Биткоин и злато
(30. новембар 2017)

БИТКОИН: Преко 10.000!
(29. новембар 2017)

Фејсбрука!
(28. новембар 2017)

БИТКОИН: Грозница је почела!
(26. новембар 2017)

БИТКОИН: Ново померање границе!
(21. новембар 2017)

Рик Фалквинге, председник Биткоин Кеша
(21. новембар 2017)

Соларна револуција
(15. новембар 2017)

Дуолинго, или како поправити „видљивост“ на Стимиту? — други део
(9. новембар 2017)

Како поправити „видљивост“ на Стимиту?
(8. новембар 2017)

Андреас Антонопулос:
Зашто програмери напуштају банке?
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Још добрих вести!
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Улазак у мејнстрим
(2. новембар 2017)

БИТКОИН: Блистава будућност?
(20. октобар 2017)

Биткоин силовито пробио границу од 5000 долара!
(12. октобар 2017)

БИТКОИН: Пет брзих чињеница
(24. септембар 2017)

Биткоин: „Форбс“ најављује трговину криптовалутама на руској берзи
(6. септембар 2017)

Биткоин: Неколико важних вести на српском језику
(31. август 2017)

БИТКОИН: Блокчеин образовање
(2. јул 2017)

БИТКОИН: О новчићима и мехурићима
(26. мај 2017)

Колико вреди душа?
Зашто Стимит а не Фејсбук – други део
(16. април 2017)

Зашто Стимит а не Фејсбук – први део
(14. април 2017)

БИТКОИН, холандски избори и писмо-бомба у париском седишту ММФ-а
(17. март 2017)

БИТКОИН и предстојећи распад ЕУ – тачке слома
(9. фебруар 2017)

БИТКОИН: Услови за раст цене
(4. фебруар 2017)

Богати против сиромашних: Јаз који расте
(18. јануар 2017)

БИТКОИН у корпоративним медијима
(4. јануар 2017)

Биткоин топломер
(3. јануар 2017)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Instant Access


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency