BITCOIN: Burning the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Спаљивање банака

1280pxPrise_de_la_Bastille.jpg
Storming the Bastille – Jean-Pierre Houël - Bibliothèque nationale de France


For a long time we couldn’t see a better symbolic picture of the people’s mood towards the ‘World’s Overlords’ than that seen on November 27th at the protest in France to demand the government abandon a contentious new security law: Bank of France building and a newsstand are on fire in Place de la Bastille, in Paris!


It was nice to see these two most prominent symbols of globalist totalitarianism – banks and the media – on fire, just as Bastille, the medieval fortress was occupied and burned in the bourgeois revolution of July 14th, 1789, serving as an arsenal, political prison, and symbol of monarchist abuse of power.

Скоро није било могуће видети бољу симболичну слику народног расположења према ‘господарима света’, од оне која је виђена 27. новембра на протесту у Француској, са захтевом да влада укине спорни закон о безбедности: Зграда Банке Француске и киоск са новинама горе на Тргу Бастиље, у Паризу!


Лепо је видети та два најизраженија симбола глобалистичког тоталитаризма – банке и медији – у пламену, баш као што је у буржоаској револуцији 14. јула 1789. заузета и спаљена средњевековна тврђава Бастиља, која је служила као арсенал, политички затвор, и као симбол монархистичке злоупотребе власти.

Duration / Трајање: 1:07


Today, on December 5th, Banque Populaire building was vandalized and burned, showing that it was not popular at all. This shows that the people became aware to a certain extent and recognized the true enemy. Unfortunately, times have changed. Banks cannot, as the Bastille once did, be destroyed by burning and demolishing the building-symbol. Neither Rothschild, nor any other owner of the bank, will be shaken in the least because of that burning. They will collect insurance and extort tax write-offs from the puppet governments (if they had any tax obligation at all) because the state did not ensure the security of their business. Then bank will simply move to another building. The people, no matter how enlightened, cannot burn banks and media with symbolic and sporadic fireworks, nor can they prevent their role in global robbery. Can this be done at all?

Данас, 5. децембра, вандализована је и спаљена зграда ‘Народне банке’, која уопште није била популарна. То показује да се народ у одређеној мери освестио и препознао истинског непријатеља. Времена су се, нажалост, променила. Банке се не могу, као некад Бастиља, уништити спаљивањем и рушењем зграде-симбола. Ни Ротшилд, ни било који други власник банке, неће се ни најмање потрести због тог спаљивања. Они ће наплатити осигурање и од марионетских влада изнудити отписе пореских обавеза (уколико су их уопште имали) због тога што држава није осигурала безбедност њиховог пословања. Банку ће једноставно преселити у другу зграду. Народ, ма колико освешћен био, не може симболичним и спорадичним ватрометима спалити банке и медије, нити може спречити њихову улогу у глобалној пљачки. Може ли се то уопште учинити?

The only way

Of course it can be done! The consciousness of the people has reached the level of recognizing a demonic opponent. The next level of enlightenment involves recognizing ways to defeat a demonic adversary. And that can be done in one way only. Every demolition and arson will be compensated from the central budget filled by the same people who are desperately trying to remove criminal institutions, making the rich even richer and them even poorer. How then?

The monster should be left to starve. The only way to ‘burn’ banks and media without any physical contact is – to leave them! You don't need media that deliberately deceive you. They even live off your protest voices that you will bitterly send them, just as the bank recovers by taking money from the budget (your hard-earned money) after the buildings are set on fire. The media have only as much power as they have people to follow them. Your best revenge will be to stop following the centralized corporate media that without a doubt are selling your data and using subtle methods program your behavior for complete (totalitarian) control. If subtle methods are not enough, the classic censorship renamed – fact-checking – is applied!

There are already many alternatives to centralized corporate media and social platforms that we have written about many times. This platform, Hive.blog is one of the successful decentralized alternatives to centralized media that even pays for posting content.

But how to leave the banks? How to preserve value without them? This is exactly the reason why Bitcoin was created!

Једини начин

Наравно да може! Свест народа досегла је до нивоа препознавања демонског противника. Следећи ниво освешћивања подразумева препознавање начина да се демонски противник порази. И то се може само на један начин. Свако рушење и паљење биће надокнађено из буџета истих тих људи који очајнички покушавају да уклоне злочиначке институције, чинећи богате још богатијим, а њих још сиромашнијим. Како онда?

Чудовиште треба изгладнети. Једини начин да ‘спалите’ банке и медије без било каквог физичког додира, јесте да их – напустите! Медији који вас срачунато обмањују нису вам потребни. Они чак живе од ваших гласова протеста које ћете им упутити, баш онако као што се банка обнавља захватајући новац из буџета (вашег тешко зарађеног новца) после паљења зграда. Медији имају само онолико моћи колико их људи прати. Ваша најбоља освета биће престанак праћења централизованих корпоративних медија који без дилеме тргују вашим подацима и суптилним методама програмирају ваше понашање у циљу потпуне (тоталитарне) контроле. Уколико суптилни методи нису довољни, примењује се класична цензура преименована у – проверу чињеница (fact-checking)!

Увелико већ постоје алтернативе централизованим корпоративним медијима и друштвеним платформама о којима смо више пута писали. Ова платформа, Хајв.блог, једна је од успешних децентрализованих алтернатива централизованим медијима која успут плаћа за постављање садржаја.

Али како напустити банке? Како чувати вредност без њих? управо је то разлог што је настао Биткоин!

Banks cannot be burned by setting them on fire. Only Bitcoin can ‘burn’ them.Ватром се банке спалити не могу. ‘Спалити’ их може једино Биткоин.


December 5th, 2020. 20:25 CET
Xe.com: BTC to Gold Ounce
1 BTC = 10.40166 oz

Bitcoin Core (BTC) Historic Price Chart* * *

Повезани текстови:

Према СВИФТ-у, евро надмашио долар као најчешће коришћену светску валуту
(21. новембар 2020)

Глобални тренд дедоларизације се наставља, дижући потражњу за златом до рекордног нивоа
(6. октобар 2020)

Платформа без слободе говора: Фејсбуково декларисање као ‘издавача’, улазак је у законску клопку

Француска одлучна да блокира развој фејсбукове криптовалуте „либра“ на европском тлу

Прве светске крипто банке добиле дозволе у Швајцарској

‘Не можемо допустити конкуренцију долару’ — Максин Вотерс осудила фејсбукову криптовалуту

‘Долар постаје отрован’, све више народа тражи алтернативе — шеф руске Спољно-обавештајне службе

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење

Повратак Русије на златни стандард може убити долар и решити кључни проблем криптовалута

Јефтини ‘хици’ и напад светлосном брзином: Зашто је ласерско оружје тренд у 21. веку

Сваки мушкарац, жена и дете дугују Ујка Сему 220.000 долара

Сједињене Државе ће увести царине од 11 милијарди долара на производе из ЕУ

Пет земаља са највећим златним резервама на свету


* * *

Пратите овај блог за нове вести из света децентрализованих криптовалута на српском

BITCOIN and the Great Reset [eng/срп] БИТКОИН и велико ресетовање
(1. децембар 2020)

BITCOIN at $318.000? Says who? [eng/срп] БИТКОИН на 318.000 долара? Ко каже?
(20. новембар 2020)

US ELECTION FRAUD 2020: Plutocracy Plan & Lessons Learned
(16. новембар 2020)

BITCOIN Measure [eng/срп] БИТКОИН мера
(5. новембар 2020)

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање
(25. октобар 2020)

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп]
РАТ: Финансирање терориста
(29. септембар 2020)

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп]
БИТКОИН против банкарског картела
(26. септембар 2020)

БИТКОИН: Припрема закона у Србији
(12. септембар 2020)

Bitcoin: The Time for Learning [eng/срп]
Биткоин: Време за учење
(31. јул 2020)

Kина покреће дигитални јуан идуће године, као замену за готов новац
(1. јун 2020)

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом
(4. мај 2020)

Трон откупио Стимит платформу!
(15. фебруар 2020)

БИТКОИН: Пројекција цене за 2020.
(17. јануар 2020)

БИТКОИН: Одобрење из Кине
(13. новембар 2019)

Пројектор лица — ознојте вештачку интелигенцију
(21. октобар 2019)

Антихрист међу нама
(16. август 2019)

Глобални банкрот
(13. август 2019)

Чип за обраду великих количина података, из снова Великог брата
(11. август 2019)

БИТКОИН: Глобално буђење
(24. јул 2019)

Корпоративизам као највиши стадијум империјализма
(15. јул 2019)

Амерички надзорни орган казнио Фејсбук досад највећом казном од 5 милијарди долара због кршења приватности
(14. јул 2019)

Алтернативе централизованим медијима
(10. јул 2019)

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење
(20. јун 2019)

БИТКОИН: Хиперталас, или
како не страдати на криптовалутама
(27. мај 2019)

Снакс (Snax)
(17. мај 2019)

Важне промене странице Steemit и новчаника
(3. април 2019)

БИТКОИН: Да ли је ЈПМ новчић конкурентан?
(21. фебруар 2019)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)

Гугл алтернативе (5. децембар 2018)

Ружичасто испирање мозга (28. новембар 2018)

УПОЗОРЕЊЕ: СБД се издаје стопом од 1%
(22. новембар 2018)

eSteem Search — Упутство за употребу
(31. октобар 2018)

Фејсбук: Откровења
(26. октобар 2018)

ФК Јувентус почиње да издаје криптовалуту
(26. септембар 2018)

„Уједињена Европа“
(19. септембар 2018)

Пластични хорор
(16. септембар 2018)

Фејсбук: Метастазе
(15. септембар 2018)

EOS Knights Beta: Игра је коначно на мрежи!
(21. август 2018)

EOS Knights: Прва игра на ЕОС блокчеину
(18. јул 2018)

БИТКОИН: Потрошња енергије и медијске лажи
(11. јун 2018)

БИТКОИН: Истински раст
(31. мај 2018)

СТИМИТ: Искористите максимално свој глас
(6. мај 2018)

БИТКОИН ће о(п)стати
(4. мај 2018)

Телеграм — Потрага за апликацијама под ударом државе!
(21. април 2018)

Испрани мозгови против Цукера
(13. април 2018)

БИТКОИН рударење широм света
(3. март 2018)

Зашто је приватност важна
(16. јануар 2018)

БИТКОИН: Државе узвраћају ударац!
(14. јануар 2018)

БИТКОИН: Питања и одговори (III)
Како се чува криптовалута?
(18. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (II)
Медијске заблуде
(2. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (I)
Биткоин и злато
(30. новембар 2017)

БИТКОИН: Преко 10.000!
(29. новембар 2017)

Фејсбрука!
(28. новембар 2017)

БИТКОИН: Грозница је почела!
(26. новембар 2017)

БИТКОИН: Ново померање границе!
(21. новембар 2017)

Рик Фалквинге, председник Биткоин Кеша
(21. новембар 2017)

Соларна револуција
(15. новембар 2017)

Дуолинго, или како поправити „видљивост“ на Стимиту? — други део
(9. новембар 2017)

Како поправити „видљивост“ на Стимиту?
(8. новембар 2017)

Андреас Антонопулос:
Зашто програмери напуштају банке?
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Још добрих вести!
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Улазак у мејнстрим
(2. новембар 2017)

БИТКОИН: Блистава будућност?
(20. октобар 2017)

Биткоин силовито пробио границу од 5000 долара!
(12. октобар 2017)

БИТКОИН: Пет брзих чињеница
(24. септембар 2017)

Биткоин: „Форбс“ најављује трговину криптовалутама на руској берзи
(6. септембар 2017)

Биткоин: Неколико важних вести на српском језику
(31. август 2017)

БИТКОИН: Блокчеин образовање
(2. јул 2017)

БИТКОИН: О новчићима и мехурићима
(26. мај 2017)

Колико вреди душа?
Зашто Стимит а не Фејсбук – други део
(16. април 2017)

Зашто Стимит а не Фејсбук – први део
(14. април 2017)

БИТКОИН, холандски избори и писмо-бомба у париском седишту ММФ-а
(17. март 2017)

БИТКОИН и предстојећи распад ЕУ – тачке слома
(9. фебруар 2017)

БИТКОИН: Услови за раст цене
(4. фебруар 2017)

Богати против сиромашних: Јаз који расте
(18. јануар 2017)

БИТКОИН у корпоративним медијима
(4. јануар 2017)

Биткоин топломер
(3. јануар 2017)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Instant Access


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments
Ecency