Facebook’s Libra resurrects as Diem Dollar [eng/срп] Фејсбукова Либра васкрсава као Дием долар

LibraDiemVRG_ILLO_3517_001.0.jpg
Source / Извор: Illustration by William Joel / The Verge


The crown of the great globalist fraud (called “The Great Reset”) will certainly be the introduction of a new financial system of centralized digital currencies, counterfeit money that allows complete control of values and people. Of course, that job is reserved for big tech corporations…


Using the changes in the legal regulations in the USA, Facebook and the Libra Association have again announced the introduction of a centralized digital stablecoin, which will be called – Diem (‘day’ in Latin) instead of the previous name Libra. The new currency should be launched in January 2021 at the earliest, and should be valued at the dollar – one Diem = one dollar.

“The Diem project will provide a simple platform for fintech innovation to thrive and enable consumers and businesses to conduct instantaneous, low-cost, highly secure transactions… We are committed to doing so in a way that promotes financial inclusion – expanding access to those who need it most, and simultaneously protecting the integrity of the financial system by deterring and detecting illicit conduct.”
– Stuart Levey, CEO of Diem Association

Every scam starts with a silky tongue. This ‘stability’ and ‘security’ actually means that it is a complete fraud aimed that you no longer have any possibility to get out of control within a centralized system and to freely dispose of the value that is generously assigned to you by the corporations and their state.

Круна глобалистичке преваре (познате и као ‘велико ресетовање’) свакако ће бити увођење новог финансијског система централизованих дигиталних валута, лажног новца који омогућава потпуну контролу вредности и људи. Наравно, тај посао је резервисан за технолошке корпорације…


Користећи измене правне регулативе у САД, Фејсбук и Удружење Либра поново су најавили увођење централизованог дигиталног стабилкоина, који ће се уместо ранијег назива Либра, овог пута звати – Дием (‘дан’ на латинском). Нова валута требало би да буде најраније лансирана у јануару 2021. и требало би да буде вредношћу везана за долар – један Дием = један долар (енг.)

„Пројект Дием пружиће једноставну платформу за технолошке финансијске иновације како би напредовала и омогућила потрошачима и предузећима да обављају тренутне, јефтине, безбедне трансакције… Предани смо да то чинимо на начин који промовише финансијску инклузију – проширујући приступ онима којима је он најпотребнији и истовремено штитећи интегритет финансијског система одвраћајући и откривајући незаконито понашање.“
— Стуарт Левеи, извршни директор Удружења Дием

Свака превара почиње свиленим језиком. Ова ‘стабилност’ и ‘безбедност’ заправо значе да је у питању потпуна превара срачуната да више немате никакву могућност да се у оквиру централизованог система отргнете контроли и да слободно располажете вредношћу коју вам великодушно додељују корпорације и њихова држава.

Duration / Трајање: 1:53 (енг.)


Rebranding Scam

This renamed fraud aims to introduce you to the world under the pretext of abolishing national paper currencies without cover (which were frauds) in which there will be nothing but one, controlled centralized digital currency.

Превара преименовањем

Овако преименована превара има за циљ да вас, под изговором укидања националних папирних валута без покрића (које јесу биле превара) уведе у свет у коме више неће бити ничег осим једне, контролисане централизоване дигиталне валуте.

Start at / Почетак на: 8:43 (енг.)


The reaction of states that want to preserve sovereignty? They, completely wrong, think they can do it by introducing their own fraudulent centralized currencies. This will, quite naturally, lead to hacker wars, attacks on centralized currencies in order to subdue the attacked countries. From that war, an even more monstrous system of control will grow than the one we are exposed to under the pretext of ‘health protection’.

On the other hand, the implementers of these decisions, such as the President of the Central Bank of Russia, Elvira Nabiullina, are aware that the banks are closing to an end:

“This is a natural move in the financial system development: financial intermediaries should become less burdensome for the economy and earn money with new products and services instead of profiting from its monopoly and lack of alternatives […] We believe that small and medium-sized businesses should definitely benefit from this.”

Реакција држава које желе да очувају сувереност? Потпуно погрешно, оне сматрају да то могу учинити увођењем сопствених преварантских централизованих валута (енг.) Ово ће, сасвим природно, довести до хакерских ратова, напада на централизоване валуте у циљу потчињавања нападнутих земаља. Из тог рата израшће још монструознији систем контроле од овог коме смо изложени под изговором ‘заштите здравља’.

С друге стране, спроводиоци ових одлука, као што је на пример председница Централне банке Русије, Елвира Набиулина, свесни су да се банкама ближи крај:

„Ово је природан потез у развоју финансијског система: финансијски посредници требало би да мање оптерећују економију и новац зарађују кроз иновације и услуге, уместо да профитирају од свог монопола и недостатка алтернатива […] Верујемо да би мала и средња предузећа имала од овога користи.“

Whoever made Bitcoin blockchain, had a great insight into the upcoming events. The only way to preserve your own value is to learn how to keep your keys and preserve your value in bitcoin before globalist corporations take full control. That way, you will realize that by using decentralized cryptocurrencies, you no longer need that demonic, centralized world, its fraudulent currencies, fake media, health ID passports, and false salvation through deprivation of liberty.

Bitcoin is an exit from a burning house. Do not refuse to see it.Когод да је правио Биткон блокчеин, имао је одличан увид у предстојеће догађаје. Једини начин да очувате сопствену вредност јесте да научите како се чувају кључеви и сачувате своју вредност у биткоину пре него што глобалистичке корпорације потпуно преузму контролу. Тако ћете схватити да вам коришћењем децентрализованих криптовалута више уопште не треба тај демонски, централизовани свет, његове преварантске валуте, лажљиви медији, здравствени пасоши и лажно спасење преко одузимања слободе.

Биткоин је излаз из куће у пламену. Немојте жмурити пред том чињеницом.


December 7th, 2020. 21:00 CET
Xe.com: BTC to Gold Ounce
1 BTC = 10.20655 oz

Bitcoin Core (BTC) Historic Price Chart* * *

Повезани текстови:

Према СВИФТ-у, евро надмашио долар као најчешће коришћену светску валуту
(21. новембар 2020)

Глобални тренд дедоларизације се наставља, дижући потражњу за златом до рекордног нивоа
(6. октобар 2020)

Платформа без слободе говора: Фејсбуково декларисање као ‘издавача’, улазак је у законску клопку

Француска одлучна да блокира развој фејсбукове криптовалуте „либра“ на европском тлу

Прве светске крипто банке добиле дозволе у Швајцарској

‘Не можемо допустити конкуренцију долару’ — Максин Вотерс осудила фејсбукову криптовалуту

‘Долар постаје отрован’, све више народа тражи алтернативе — шеф руске Спољно-обавештајне службе

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење

Повратак Русије на златни стандард може убити долар и решити кључни проблем криптовалута

Јефтини ‘хици’ и напад светлосном брзином: Зашто је ласерско оружје тренд у 21. веку

Сваки мушкарац, жена и дете дугују Ујка Сему 220.000 долара

Сједињене Државе ће увести царине од 11 милијарди долара на производе из ЕУ

Пет земаља са највећим златним резервама на свету


* * *

Пратите овај блог за нове вести из света децентрализованих криптовалута на српском

BITCOIN: Burning the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Спаљивање банака
(5. децембар 2020)

BITCOIN and the Great Reset [eng/срп] БИТКОИН и велико ресетовање
(1. децембар 2020)

BITCOIN at $318.000? Says who? [eng/срп] БИТКОИН на 318.000 долара? Ко каже?
(20. новембар 2020)

US ELECTION FRAUD 2020: Plutocracy Plan & Lessons Learned
(16. новембар 2020)

BITCOIN Measure [eng/срп] БИТКОИН мера
(5. новембар 2020)

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање
(25. октобар 2020)

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп]
РАТ: Финансирање терориста
(29. септембар 2020)

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп]
БИТКОИН против банкарског картела
(26. септембар 2020)

БИТКОИН: Припрема закона у Србији
(12. септембар 2020)

Bitcoin: The Time for Learning [eng/срп]
Биткоин: Време за учење
(31. јул 2020)

Kина покреће дигитални јуан идуће године, као замену за готов новац
(1. јун 2020)

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом
(4. мај 2020)

Трон откупио Стимит платформу!
(15. фебруар 2020)

БИТКОИН: Пројекција цене за 2020.
(17. јануар 2020)

БИТКОИН: Одобрење из Кине
(13. новембар 2019)

Пројектор лица — ознојте вештачку интелигенцију
(21. октобар 2019)

Антихрист међу нама
(16. август 2019)

Глобални банкрот
(13. август 2019)

Чип за обраду великих количина података, из снова Великог брата
(11. август 2019)

БИТКОИН: Глобално буђење
(24. јул 2019)

Корпоративизам као највиши стадијум империјализма
(15. јул 2019)

Амерички надзорни орган казнио Фејсбук досад највећом казном од 5 милијарди долара због кршења приватности
(14. јул 2019)

Алтернативе централизованим медијима
(10. јул 2019)

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење
(20. јун 2019)

БИТКОИН: Хиперталас, или
како не страдати на криптовалутама
(27. мај 2019)

Снакс (Snax)
(17. мај 2019)

Важне промене странице Steemit и новчаника
(3. април 2019)

БИТКОИН: Да ли је ЈПМ новчић конкурентан?
(21. фебруар 2019)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)

Гугл алтернативе (5. децембар 2018)

Ружичасто испирање мозга (28. новембар 2018)

УПОЗОРЕЊЕ: СБД се издаје стопом од 1%
(22. новембар 2018)

eSteem Search — Упутство за употребу
(31. октобар 2018)

Фејсбук: Откровења
(26. октобар 2018)

ФК Јувентус почиње да издаје криптовалуту
(26. септембар 2018)

„Уједињена Европа“
(19. септембар 2018)

Пластични хорор
(16. септембар 2018)

Фејсбук: Метастазе
(15. септембар 2018)

EOS Knights Beta: Игра је коначно на мрежи!
(21. август 2018)

EOS Knights: Прва игра на ЕОС блокчеину
(18. јул 2018)

БИТКОИН: Потрошња енергије и медијске лажи
(11. јун 2018)

БИТКОИН: Истински раст
(31. мај 2018)

СТИМИТ: Искористите максимално свој глас
(6. мај 2018)

БИТКОИН ће о(п)стати
(4. мај 2018)

Телеграм — Потрага за апликацијама под ударом државе!
(21. април 2018)

Испрани мозгови против Цукера
(13. април 2018)

БИТКОИН рударење широм света
(3. март 2018)

Зашто је приватност важна
(16. јануар 2018)

БИТКОИН: Државе узвраћају ударац!
(14. јануар 2018)

БИТКОИН: Питања и одговори (III)
Како се чува криптовалута?
(18. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (II)
Медијске заблуде
(2. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (I)
Биткоин и злато
(30. новембар 2017)

БИТКОИН: Преко 10.000!
(29. новембар 2017)

Фејсбрука!
(28. новембар 2017)

БИТКОИН: Грозница је почела!
(26. новембар 2017)

БИТКОИН: Ново померање границе!
(21. новембар 2017)

Рик Фалквинге, председник Биткоин Кеша
(21. новембар 2017)

Соларна револуција
(15. новембар 2017)

Дуолинго, или како поправити „видљивост“ на Стимиту? — други део
(9. новембар 2017)

Како поправити „видљивост“ на Стимиту?
(8. новембар 2017)

Андреас Антонопулос:
Зашто програмери напуштају банке?
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Још добрих вести!
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Улазак у мејнстрим
(2. новембар 2017)

БИТКОИН: Блистава будућност?
(20. октобар 2017)

Биткоин силовито пробио границу од 5000 долара!
(12. октобар 2017)

БИТКОИН: Пет брзих чињеница
(24. септембар 2017)

Биткоин: „Форбс“ најављује трговину криптовалутама на руској берзи
(6. септембар 2017)

Биткоин: Неколико важних вести на српском језику
(31. август 2017)

БИТКОИН: Блокчеин образовање
(2. јул 2017)

БИТКОИН: О новчићима и мехурићима
(26. мај 2017)

Колико вреди душа?
Зашто Стимит а не Фејсбук – други део
(16. април 2017)

Зашто Стимит а не Фејсбук – први део
(14. април 2017)

БИТКОИН, холандски избори и писмо-бомба у париском седишту ММФ-а
(17. март 2017)

БИТКОИН и предстојећи распад ЕУ – тачке слома
(9. фебруар 2017)

БИТКОИН: Услови за раст цене
(4. фебруар 2017)

Богати против сиромашних: Јаз који расте
(18. јануар 2017)

БИТКОИН у корпоративним медијима
(4. јануар 2017)

Биткоин топломер
(3. јануар 2017)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Instant Access


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments
Ecency