BITCOIN: A Periodical Fever [eng/срп] БИТКОИН: Периодична грозница

Morgan Stanley20210216_001856.jpg
Source: / Извор: news.bitcoin.com


“I’ve never met Joe Biden, Joe Biden never met me. Why should he have any say over my life whatsoever or my money or my business, any more than I should have a say over his life or his business?” — Roger Ver, founder of Bitcoin.com


Since the hyperwave in 2013 and the affair called ‘Silk Road’, one established pattern of corporate media reporting has been repeated. During the growth phase, the media panically warn people not to engage in the purchase of decentralized cryptocurrencies, especially bitcoin, and in the phase of decline (or ‘correction’), all corporate ‘experts’ unanimously predict the collapse of bitcoin. And now, during this climb, we see the same intimidation: ‘Don’t try, it’s too complicated! Only criminals use it! Bitcoin has no backing, you will lose everything!’

Meanwhile, in 2020, the largest financial institutions on Wall Street have started, both publicly and secretly, a large investment in bitcoin. So, when corporations tell you one thing through their media, and do the exact opposite, don’t listen what they tell you, but watch what they do. Bitcoin today is the best possible means of securing your value that can be found, and they know it. You should know that too.

„Никад нисам упознао Џоа Бајдена, нити он мене. Зашто би он имао више утицаја на мој живот, новац или посао, него што га ја имам на његов живот или посао?“ – Роџер Вер, оснивач сајта Bitcoin.com


Од хиперталаса 2013. године и афере зване „Пут свиле“, понавља се једна устаљена шема извештавања корпоративних медија. Током фазе раста медији панично упозоравају народ да се нипошто не упушта у куповину децентрализованих криптовалута, поготову биткоина, а у фази пада (или ‘корекције’) сви корпоративни ‘стручњаци’ углас прогнозирају пропаст биткоина. И сад, током овог успона, гледамо исто застрашивање: ‘Не покушавајте, превише је компликовано! То користе само криминалци! Биткоин нема покриће, изгубићете све!’

У међувремену, у 2020, најкрупније финансијске институције са Волстрита започеле су, што јавно, што тајно, велико улагање у биткоин. Дакле, кад вам корпорације једно говоре преко својих медија, а сасвим супротно од тога раде, не слушајте шта вам причају, него гледајте шта раде. Биткоин је данас најбоље могуће средство обезбеђења ваше вредности које се може наћи, и они то знају. Треба то и ви да знате.

Allianz20210216_001755.jpg
Source: / Извор: news.bitcoin.com


The best way to find out the truth is to go to the source and read the whitepaper yourself, which has been translated into 36 languages ​​to date. Then you can download the bitcoin protocol program and make sure it does exactly what the whitepaper describes. If you want to know more, read basic books written by Andreas M. Antonopoulos, and follow his lectures on YouTube. Those who are more ambitious can read extraordinary books by Dr. Saifedean Ammous, ‘The Bitcoin Standard – the Decentralized Alternative to Central Banking’, ‘Principles of Economics’ and most recently, ‘The Fiat Standard’ the mechanism of enslaving humanity through debt and printing huge quantities of worthless paper without any backing (fiat). Even more ambitious, those who want to deal with mining, should take a look at how to set up a bitcoin network node.

And finally, from time to time, you will find interviews with people who know how to explain what is happening in the media that oppose corporate propaganda. Here you can see a great interview with one of the pioneers of the blockchain revolution and the founder of the very informative page Bitcoin.com Roger Ver. This man walked the path from the bitcoin Jesus to the bitcoin Judas after separating a fork called Bitcoin Cash (which is currently worth about $718). However, he knows the technology very well, he is aware that the train can no longer be stopped, and he knows how to explain it all nicely. I'm sorry there is no Serbian translation:

Најбољи начин да сазнате истину јесте да одете на извор и сами прочитате документацију која је до данас преведена на 36 језика. Затим можете преузети биткоин протокол програм и уверити се да ради баш оно што документација описује. Ако желите да сазнате више, читајте основне књиге које је писао Андреас М. Антонопулос, и пратите његова предавања на ЈуТјубу. Они амбициознији могу да прочитају изванредне књиге др Сеифедина Амуса, ‘Биткоин стандард – Децентрализована алтернатива централном банкарству’, ‘Принципи економије’ и најновију, ‘Фијат стандард’. Ова последња објашњава механизам поробљавања човечанства путем задуживања и штампања огромних количина безвредних папира без покрића (фијат). Још амбициознији, они који желе да се позабаве рударењем, нека погледају како се поставља чвор биткоин мреже.

И на крају, повремено ћете на медијима супротстављеним корпоративној пропаганди затећи интервјуе са људима који знају да објасне шта се дешава. Овде можете видети одличан интервју са једним од пионира блокчеин револуције и оснивачем веома информативне странице Bitcoin.com Роџером Вером. Овај човек је прешао пут од биткоин Исуса до биткоин Јуде пошто је одвојио рачву звану Биткоин Кеш (који тренутно вреди око 718 долара). Ипак, он веома добро познаје технологију, свестан је да се тај воз више не може зауставити, и уме све то лепо да објасни. Жао ми је што нема српског превода:

Duration: / Трајање: 27:43 (енглески језик)


If you haven’t noticed yet, the corporate media is relentlessly lying to you. Without much risk, you can question all their categorical statements and re-check all their claims. For example, instead of listening to their horror propaganda program, just follow how the price of bitcoin moves in relation to the only money from the previous five millennia – gold:

Ако још нисте запазили, корпоративни медији вас немилосрдно лажу. Без великог ризика можете ставити под сумњу све њихове категоричне изјаве и изнова проверавати све њихове тврдње. На пример, уместо да слушате њихов пропагандни хорор програм, просто пратите како се креће цена биткоина у односу на једини новац из претходних пет миленијума – злато:

February 16th, 2021. 02:06 CET
Xe.com: BTC to Gold Ounce
1 BTC = 26.2362 oz

Bitcoin Core (BTC) Historic Price Chart

Bitcoin Pizza Index / ‘Биткоин пица индекс’,

48 iljada  20210215_215657.jpg
Source / Извор: bitcointicker.co



* * *

Повезани текстови:

Према СВИФТ-у, евро надмашио долар као најчешће коришћену светску валуту
(21. новембар 2020)

Глобални тренд дедоларизације се наставља, дижући потражњу за златом до рекордног нивоа
(6. октобар 2020)

Платформа без слободе говора: Фејсбуково декларисање као ‘издавача’, улазак је у законску клопку

Француска одлучна да блокира развој фејсбукове криптовалуте „либра“ на европском тлу

Прве светске крипто банке добиле дозволе у Швајцарској

‘Не можемо допустити конкуренцију долару’ — Максин Вотерс осудила фејсбукову криптовалуту

‘Долар постаје отрован’, све више народа тражи алтернативе — шеф руске Спољно-обавештајне службе

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење

Повратак Русије на златни стандард може убити долар и решити кључни проблем криптовалута

Јефтини ‘хици’ и напад светлосном брзином: Зашто је ласерско оружје тренд у 21. веку

Сваки мушкарац, жена и дете дугују Ујка Сему 220.000 долара

Сједињене Државе ће увести царине од 11 милијарди долара на производе из ЕУ

Пет земаља са највећим златним резервама на свету


* * *

Пратите овај блог за нове вести из света децентрализованих криптовалута на српском

BITCOIN: Surfing the Hyperwave [eng/срп] БИТКОИН: Јахање на хиперталасу
(9. фебруар 2021)

BITCOIN: Twelfth Birthday [eng/срп] БИТКОИН: Дванаести рођендан
(9. јануар 2021)

BITCOIN: The Last Stronghold of Optimism [eng/срп] БИТКОИН: Последња тврђава оптимизма
(1. јануар 2021)

BITCOIN: Price projection for 2021. [eng/срп] БИТКОИН: Пројекција цене за 2021.
(27. децембар 2020)

BITCOIN: The Greatest Hardware Wallet Problem [eng/срп] БИТКОИН: Највећи проблем власника хардверских новчаника
(24. децембар 2020)

Facebook’s Libra resurrects as Diem Dollar [eng/срп] Фејсбукова Либра васкрсава као Дием долар
(7. децембар 2020)

BITCOIN: Burning the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Спаљивање банака
(5. децембар 2020)

BITCOIN and the Great Reset [eng/срп] БИТКОИН и велико ресетовање
(1. децембар 2020)

BITCOIN at $318.000? Says who? [eng/срп] БИТКОИН на 318.000 долара? Ко каже?
(20. новембар 2020)

US ELECTION FRAUD 2020: Plutocracy Plan & Lessons Learned
(16. новембар 2020)

BITCOIN Measure [eng/срп] БИТКОИН мера
(5. новембар 2020)

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање
(25. октобар 2020)

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп]
РАТ: Финансирање терориста
(29. септембар 2020)

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп]
БИТКОИН против банкарског картела
(26. септембар 2020)

БИТКОИН: Припрема закона у Србији
(12. септембар 2020)

Bitcoin: The Time for Learning [eng/срп]
Биткоин: Време за учење
(31. јул 2020)

Kина покреће дигитални јуан идуће године, као замену за готов новац
(1. јун 2020)

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом
(4. мај 2020)

Трон откупио Стимит платформу!
(15. фебруар 2020)

БИТКОИН: Пројекција цене за 2020.
(17. јануар 2020)

БИТКОИН: Одобрење из Кине
(13. новембар 2019)

Пројектор лица — ознојте вештачку интелигенцију
(21. октобар 2019)

Антихрист међу нама
(16. август 2019)

Глобални банкрот
(13. август 2019)

Чип за обраду великих количина података, из снова Великог брата
(11. август 2019)

БИТКОИН: Глобално буђење
(24. јул 2019)

Корпоративизам као највиши стадијум империјализма
(15. јул 2019)

Амерички надзорни орган казнио Фејсбук досад највећом казном од 5 милијарди долара због кршења приватности
(14. јул 2019)

Алтернативе централизованим медијима
(10. јул 2019)

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење
(20. јун 2019)

БИТКОИН: Хиперталас, или
како не страдати на криптовалутама
(27. мај 2019)

Снакс (Snax)
(17. мај 2019)

Важне промене странице Steemit и новчаника
(3. април 2019)

БИТКОИН: Да ли је ЈПМ новчић конкурентан?
(21. фебруар 2019)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)

Гугл алтернативе (5. децембар 2018)

Ружичасто испирање мозга (28. новембар 2018)

УПОЗОРЕЊЕ: СБД се издаје стопом од 1%
(22. новембар 2018)

eSteem Search — Упутство за употребу
(31. октобар 2018)

Фејсбук: Откровења
(26. октобар 2018)

ФК Јувентус почиње да издаје криптовалуту
(26. септембар 2018)

„Уједињена Европа“
(19. септембар 2018)

Пластични хорор
(16. септембар 2018)

Фејсбук: Метастазе
(15. септембар 2018)

EOS Knights Beta: Игра је коначно на мрежи!
(21. август 2018)

EOS Knights: Прва игра на ЕОС блокчеину
(18. јул 2018)

БИТКОИН: Потрошња енергије и медијске лажи
(11. јун 2018)

БИТКОИН: Истински раст
(31. мај 2018)

СТИМИТ: Искористите максимално свој глас
(6. мај 2018)

БИТКОИН ће о(п)стати
(4. мај 2018)

Телеграм — Потрага за апликацијама под ударом државе!
(21. април 2018)

Испрани мозгови против Цукера
(13. април 2018)

БИТКОИН рударење широм света
(3. март 2018)

Зашто је приватност важна
(16. јануар 2018)

БИТКОИН: Државе узвраћају ударац!
(14. јануар 2018)

БИТКОИН: Питања и одговори (III)
Како се чува криптовалута?
(18. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (II)
Медијске заблуде
(2. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (I)
Биткоин и злато
(30. новембар 2017)

БИТКОИН: Преко 10.000!
(29. новембар 2017)

Фејсбрука!
(28. новембар 2017)

БИТКОИН: Грозница је почела!
(26. новембар 2017)

БИТКОИН: Ново померање границе!
(21. новембар 2017)

Рик Фалквинге, председник Биткоин Кеша
(21. новембар 2017)

Соларна револуција
(15. новембар 2017)

Дуолинго, или како поправити „видљивост“ на Стимиту? — други део
(9. новембар 2017)

Како поправити „видљивост“ на Стимиту?
(8. новембар 2017)

Андреас Антонопулос:
Зашто програмери напуштају банке?
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Још добрих вести!
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Улазак у мејнстрим
(2. новембар 2017)

БИТКОИН: Блистава будућност?
(20. октобар 2017)

Биткоин силовито пробио границу од 5000 долара!
(12. октобар 2017)

БИТКОИН: Пет брзих чињеница
(24. септембар 2017)

Биткоин: „Форбс“ најављује трговину криптовалутама на руској берзи
(6. септембар 2017)

Биткоин: Неколико важних вести на српском језику
(31. август 2017)

Један новац, један вођа… (енг)
(29. јул 2017)

БИТКОИН: Блокчеин образовање
(2. јул 2017)

БИТКОИН: О новчићима и мехурићима
(26. мај 2017)

Колико вреди душа?
Зашто Стимит а не Фејсбук – други део
(16. април 2017)

Зашто Стимит а не Фејсбук – први део
(14. април 2017)

БИТКОИН, холандски избори и писмо-бомба у париском седишту ММФ-а
(17. март 2017)

БИТКОИН и предстојећи распад ЕУ – тачке слома
(9. фебруар 2017)

БИТКОИН: Услови за раст цене
(4. фебруар 2017)

Богати против сиромашних: Јаз који расте
(18. јануар 2017)

БИТКОИН у корпоративним медијима
(4. јануар 2017)

Биткоин топломер
(3. јануар 2017)



HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Instant Access


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency