THE WAR… Against Germany [eng/срп] РАТ… против Немачке

USS_2022-09-27_15-50-10.jpg
USS Kearsarge. Source / Извор: Telegram Wartime Media


Just a few days after I published the text on the confidential document of the RAND Corporation predicting the controlled destruction of Germany, the strongest confirmation came…


The news of the day was a sudden drop in pressure, registered in three of the four pipes of Nord Stream 1 and 2, which indicated significant damage. After initial confusion and 'suspicions that it could be sabotage', concrete data began to arrive: First, the Swedish Seismic Center reported that strong underwater explosions were registered in the area of ​​the Nord Stream gas leak. Then the Danish police confirmed the information about the sabotage of the Nord Stream 1 and 2 gas pipelines by publishing a video of the leak near the island of Bornholm.

Само неколико дана пошто сам објавио текст о поверљивом документу РАНД корпорације који предвиђа контролисано уништење Немачке, стигла је најјача потврда…


Вест дана био је нагли пад притиска, регистрован у три од четири цеви Северног тока 1 и 2, који је индиковао значајно оштећење. Након почетне збуњености и ‘сумњи да би у питању могла бити саботажа’, почели су да пристижу конкретни подаци: Прво је шведски сеизмички центар известио да су у области цурења гаса Северног тока регистроване снажне подводне експлозије. Затим је Данска полиција потврдила је информацију о саботажи гасовода Северни ток 1 и 2 објављивањем снимка цурења у близини острва Борнхолм.

Break-9WvvxjU..jpg


Then the Internet showed interesting maneuvers of a NATO helicopter from the USS Kearsarge, on September 2nd right over the points where the outage occurred, as well as a sortie over the same points on September 13th:

Затим је Интернет показао занимљиве маневре НАТО хеликоптера са брода USS Kearsarge, 2. септембра тачно изнад тачака на којима се прекид десио, као и налет изнад истих тачака 13. септембра:

Bombs_2022-09-27_15-30-01.jpg


Then, we need to pay attention to the June article in Sea Power Magazine, where the Americans brag about experiments in the field of underwater drones, which they put on exercises BALTOPS 22 — just in the area of the island of Bornholm.

Затим, треба обратити пажњу на јунски чланак у часопису Sea Power, где се Американци хвале експериментима у области подводних дронова које су поставили на вежбама БАЛТОПС 22 — управо у области острва Борнхолм.

BALTOPS-22-1024x683.jpg
Source / Извор: Sea Power


And look at this 'coincidence': On the day of the accident, Spiegel publishes a CIA warning that there could be an 'attack on the Baltic gas pipeline'!

И погледајте ову ‘случајност‘: На дан незгоде Шпигел објављује ЦИА-ино упозорење да би могао да се деси ‘напад на Балтички гасовод’!

CIA_2022-09-27_20-23-38.jpg
Source / Извор: Wartime Media


And finally we have one of the most prominent members of the Polish parliament, Radek Sikorski, who publicly thanked the USA over his Twitter account:

И на крају имамо једног од најистакнутијих чланова пољског парламента, Радека Сикорског, који се јавно захвалио САД преко Твитера:

USA_2022-09-27_21-03-43.jpg
Source / Извор: Pepe Escobar


So things are clear: Biden’s promise that ‘the USA has the means to prevent the Nord Stream’ has come true – but not to Russia’s regret – Russia will easily find customers for its cheap gas in the rest of the World. It will be to Germany’s dismay, because it removes the two main advantages on which Germany based its economic success: cheap Russian energy and the huge Chinese market. This move is a clear prelude to the destruction of Germany. America could support Germany and turn it against Russia – as it did in 1933-1943 period – but that will not be the case this time. How do we know that? When Hitler came to power, American financiers did everything to industrialize Germany as quickly as possible and help build a powerful army. Today, the USA is doing the exact opposite, which speaks of the desire to deindustrialize Germany and completely subjugate it to America, perhaps even physically destroy it if it resists. Over a million refugees from the Middle East have been ‘installed’ in Germany. More of them are coming.

Дакле, ствари су јасне: Бајденово обећање да ‘САД има средства за спречавање Северног тока’ је остварено – али не на руску жалост – Русија ће за свој гас лако наћи муштерије у остатку света. Биће то на немачку жалост, јер укида две основне предности на којима је Немачка заснивала свој економски успех: јефтини руски енергенти и огромно кинеско тржиште. Овај потез јасан је увод у уништење Немачке. Америка би могла да подржи Немачку и усмери је против Русије – као што је то урадила у периоду 1933–1943 – али то овог пута неће бити случај. Како то знамо? Кад је Хитлер дошао на власт, амерички финансијери су чинили све да се Немачка што брже индустријализује и изгради моћну војску. Данас САД чини потпуно супротне ствари, што говори о жељи да се Немачка деиндустријализује, и потпуно потчини Америци, можда и физички уништи уколико буде пружила отпор. У Немачкој је ‘инсталирано’ преко милион избеглица са Блиског истока. И даље пристижу.


Duration / Трајање: 0:10


Can you imagine that toxic mix of people arriving expecting a bailout from a government of a state with rising inflation and the threat of mass unemployment?Можете ли замислити ту токсичну мешавину људи који пристижу очекујући помоћ државе у којој расте инфлација и којој прети масовна незапосленост?
Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:


Related links:

THE WAR: Controlled Demolition [eng/срп] РАТ: Контролисано уништење

THE WAR: Escalation [eng/срп] РАТ: Ескалација

THE WAR: Creating a Terrorist States [eng/срп] РАТ: Стварање терористичких држава

THE WAR: Hegemon [eng/срп] РАТ: Хегемон

THE WAR: Of Wisdom and Freedom [eng/срп] РАТ: О мудрости и слободи

THE WAR: NATO Article 5 [eng/срп] РАТ: НАТО члан 5.

THE WAR: Trampling the Red Lines [eng/срп] РАТ: Гажење црвених линија

World Class Clown Show – Revenge of a Turkey!

THE WAR: Unfinished War [eng/срп] РАТ: Незавршени рат

THE WAR: Genetic Weapon [eng/срп] РАТ: Генетско оружје

THE WAR: Coup Masters [eng/срп] РАТ: Пуч-мајстори

THE WAR: Ways of Ending [eng/срп] РАТ: Начини завршетка

BREAKING: Rat from the Downing Street Resigning! [eng/срп] УДАРНО: Пацов из Даунинг стрита подноси оставку!

BREAKING: Georgia Guidestones Blown Sky High! [eng/срп] УДАРНО: Миниран Камени водич у Џорџији!

THE WAR and the Revolution [eng/срп] РАТ и Револуција

THE WAR against Man

РАТ против Човека (Serbian)

THE WAR: Nuclear War? [eng/срп] РАТ: Нуклеарни рат?

THE WAR: Unconventional Warfare [eng/срп] РАТ: Неконвенционално ратовање

BREAKING: Turkey invades Iraq [eng/срп] УДАРНО: Турска упала у Ирак

THE WAR: Watch the Water [eng/срп] РАТ: Чувајте се воде

РАТ из угла Никите Михалкова (Serbian)

THE WAR: Of the nature of Evil [eng/срп] РАТ: О природи зла

THE WAR: Neocortical war [eng/срп] РАТ: Неокортикални рат

THE WAR: Is Poland Next? [eng/срп] РАТ: Да ли је Пољска следећа?

THE WAR: Collective Nervous Breakdown [eng/срп] РАТ: Колективни нервни слом

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

THE WAR: The Demon Seed [eng/срп] РАТ: Демонско семе

THE WAR: Global corporations go full Nazi mode [eng/срп] РАТ: Глобалне корпорације откривају нацистичко лице

THE WAR: Geopolitics of Ukraine [eng/срп] РАТ: Геополитика Украјине

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

THE WAR: The day NATO cease to exist [eng/срп] РАТ: Дан кад је НАТО престао да постоји

THE WAR: Biological War [eng/срп] РАТ: Биолошки рат

THE WAR: Fighting Censorship [eng/срп] РАТ: Борба против цензуре

THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор


* * *

Sport is Politics:

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

Football Leaks Affair

Novak Djoković’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic Swindle


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2021)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2020)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2019)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments
Ecency