BREAKING: Georgia Guidestones Blown Sky High! [eng/срп] УДАРНО: Миниран Камени водич у Џорџији!

Georgia-damage.jpg
Source / Извор: Fox 5 Atlanta


Today’s breaking news comes from the suburbs of Atlanta in the US state of Georgia: the famous monument known as the Georgia Guidestones was blown up this morning!


If anyone has yet to hear what a Georgia Guidestones is, here’s a quick explanation. It is called “America’s Most Mysterious Monument” or the “American Stonehenge.” The manifesto of the new world order that Klaus Schwab serves us through the Great Reset is practically written on it in eight world languages (English, Swahili, Russian, Spanish, Sanskrit, Hebrew, Arabic, and Chinese) in ten points:

1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature
2. Guide reproduction wisely – improving fitness and diversity
3. Unite humanity with a living new language
4. Rule passion – faith – tradition – and all things with tempered reason
5. Protect people and nations with fair laws and just courts
6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court
7. Avoid petty laws and useless officials
8. Balance personal rights with social duties
9. Prize truth – beauty – love-seeking harmony with the infinite
10. Be not a cancer on the earth – leave room for nature – leave room for nature.

Exactly the block with the English text was completely destroyed:

Данашње ударне вести стижу из предграђа Атланте у америчкој држави Џорџији: чувени споменик познат под називом Камени водич јутрос је миниран!


Ако неко још није чуо шта је Kамени водич, ево кратког објашњења. Називају га „Најмистериознијим америчким спомеником“ или „Америчким Стоунхенџом“. На њему је на осам светских језика (енглески, свахили, руски, шпански, санскрит, хебрејски, арапски и кинески) у десет тачака практично исписан манифест новог светског поретка који нам Клаус Шваб сервира кроз Велико ресетовање:

1. Одржавај човечанство испод 500.000.000 у вечној равнотежи са природом
2. Репродукцију води мудро – побољшавајући способност и разноликост
3. Уједини човечанство живим новим језиком
4. Владај страшћу – вером – традицијом – и свим стварима умереним разумом
5. Заштити људе и нације поштеним законима и правичним судовима
6. Нека све нације владају собом и решавају спољне спорове на светском суду
7. Избегавај ситничаве законе и бескорисне службенике
8. Усклади лична права с друштвеним обавезама
9. Цени истину – лепоту – љубав у потрази за хармонијом са бескрајем
10. Не будите канцер планете – оставите места природи – оставите места природи.

Управо је плоча са енглеским делом текста у потпуности уништена:


GeorgiaGuidestonesText.jpg


Nothing is known about the author, and the signature "R. C. Christian" indicates that he is most likely a member of the mystical order of the Rosicrucians (“Rose Cross Christian,” AKA “Christian Rosenkreuz”).

The news was also reported by Alex Jones on his channel InfoWars:

О аутору се ништа не зна, а потпис „Р. Ц. Кристијан“ указује да је највероватније припадник мистичног реда Розенкројцера (“Rose Cross Christian,” AKA “Christian Rosenkreuz”).

Вест је пренео и Алекс Џонс на свом каналу ИнфоРатови:


Duration / Трајање: 11:49

Guisestones-2022-07-06_200901.jpg


I can't agree with Jones who says it shouldn't have been demolished ‘because we need that evil edifice there, as a confession letter by a consortium of eugenicists led by Ted Turner’…

That is not a problem. The edifice is already sufficiently documented, and there are a huge number of witnesses who will easily and gladly present the indictment in the eventual court (if the trial ever takes place). Much more important is the signal to the satanic ‘elite’ sent by this explosion: Whoever did this certainly has enough determination to plant the explosive somewhere else!

That is why I consider this news not only the most important today, but it can easily turn out that this is the most important news for the entire current American generation. Perhaps in the future, Independence Day should be celebrated on July 6. Just look at the comments below this news story on twitter, on YouTube and wherever the event was reported. The comments explain everything.

Не могу да се сложим са Џонсом који каже да није требало рушити „јер нам треба то зло здање, као исповест конзорцијума еугеничара на челу са Тедом Тарнером“…

Није то проблем. Здање је већ довољно документовано, и постоји огроман број сведока који ће на евентуалном суду (ако до суђења икад буде дошло) лако изнети оптужницу. Много је важнији сигнал сатанистичкој ‘елити’ који им је послала ова експлозија: Онај ко је ово урадио свакако има довољно одлучности да експлозив подметне још негде!

Зато ја ову вест сматрам не само најважнијом данас, већ се може лако показати да је ово најважнија вест за читаву садашњу америчку генерацију. Можда би убудуће Дан независности требало славити 6. јула. Погледајте само коментаре испод ове вести на твитеру, на јутјубу и свуда где је објављен извештај о догађају. Коментари све објашњавају.


Dear free people of America, I congratulate you Independence Day!Драги слободни народе Америке, честитам вам Дан независности!
Click the pic for video / Кликни на слику за видео

image.png

Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце


* * *

THE WAR — step by step:

THE WAR and the Revolution [eng/срп] РАТ и Револуција

THE WAR against Man

РАТ против Човека (Serbian)

THE WAR: Nuclear War? [eng/срп] РАТ: Нуклеарни рат?

THE WAR: Unconventional Warfare [eng/срп] РАТ: Неконвенционално ратовање

BREAKING: Turkey invades Iraq [eng/срп] УДАРНО: Турска упала у Ирак

THE WAR: Watch the Water [eng/срп] РАТ: Чувајте се воде

РАТ из угла Никите Михалкова (Serbian)

THE WAR: Of the nature of Evil [eng/срп] РАТ: О природи зла

THE WAR: Neocortical war [eng/срп] РАТ: Неокортикални рат

THE WAR: Is Poland Next? [eng/срп] РАТ: Да ли је Пољска следећа?

THE WAR: Collective Nervous Breakdown [eng/срп] РАТ: Колективни нервни слом

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

THE WAR: The Demon Seed [eng/срп] РАТ: Демонско семе

THE WAR: Global corporations go full Nazi mode [eng/срп] РАТ: Глобалне корпорације откривају нацистичко лице

THE WAR: Geopolitics of Ukraine [eng/срп] РАТ: Геополитика Украјине

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

THE WAR: The day NATO cease to exist [eng/срп] РАТ: Дан кад је НАТО престао да постоји

THE WAR: Biological War [eng/срп] РАТ: Биолошки рат

THE WAR: Fighting Censorship [eng/срп] РАТ: Борба против цензуре

THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор


* * *

Sport is Politics:

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

Football Leaks Affair

Novak Djokovic’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic Swindle


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2021)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2020)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2019)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
13 Comments
Ecency