THE WAR: The Demon Seed [eng/срп] РАТ: Демонско семе

william-shakespeare-quotes-15-Hell is empty.jpg
Пакао је испражњен и сви су ђаволи овде — Виљем Шекспир


On March 6, the American propaganda outlet PBS had a conversation with the Ukrainian ultranationalist member of the neo-Nazi party Svoboda, and the mayor of the Ukrainian city of Konotop, Artem Semenikhin. How did Nazi come at the head of the Ukrainian city? And what is the Nazi doing at PBS?


The answer to the first question is simple: Since the Maidan coup in 2014, the state of Ukraine has completely rehabilitated the worst criminals and collaborators of the German Nazi authorities in the genocidal idea of extermination ‘lower races’ – Jews, Slavs, Roma…

The answer to the second question is a bit more complicated: Semenikhin was one of the commanders of the infamous Azov battalion, and PBS obviously needed a report on ‘heroic defense against Russians’. And since they were obviously aware of who they were talking to, they tried to blur the portrait of the Ukrainian Nazi leader Stepan Bandera behind the ‘mayor’!

Шестог марта, америчка пропагандна испостава ПБС направила је разговор са украјинским ултранационалистом припадником неонацистичке партије Свобода, и градоначелником украјинског града Конотоп, Артемом Семенихином. Шта ће нациста на челу украјинског града? И шта ради на ПБС-у?


На прво питање одговор је лак: Од мајданског преврата 2014. држава Украјина потпуно је рехабилитовала најгоре злочинце и сараднике нацистичких власти Немачке у геноцидној идеји истребљења ‘нижих раса’ – Јевреја, Словена, Рома…

На друго питање одговор је мало сложенији: Семенихин је био један од команданата злогласног батаљона Азов, а ПБС-у је очигледно био потребан прилог о ‘херојској одбрани од Русије’. И пошто су очигледно били свесни с киме разговарају, потрудили су се да иза ‘градоначелника’ замагле портрет украјинског нацистичког вође Степана Бандере!


Duration / Трајање: 3:12 (English)

Banderovac-snapshot.jpg


Here is one explanation given by Richard Medhurst in the following video:

Ево покушаја објашњења које даје Ричард Медхарст у наредном видеу:


Duration / Трајање: 14:12 (English)


If you still don’t know who Stepan Bandera is and who his followers are, here are a couple of remarks: During the Nazi invasion of the Soviet Union, the most monstrous crimes were committed by the Banderites, boasting that they have murdered more Jews, Poles and Russians than the German army.

The following photo cruelly illustrates the degree of heartlessness these demons were proud of. Here is a comment that go with it, left by Besogon3 on the Bastyon platform:

“When they ask who the Banderites are, I usually show this photo.

The monument itself is located in Poland. It is dedicated to Polish children who were brutally murdered by Banderites, who, in order to save ammunition, screwed the kids to the poles, condemning them to a long and painful death.

They say that even the fascists were shocked by the monstrous methods of Banderites used to kill people.”


Ако још не знате ко је Степан Бандера и ко су његови следбеници, ево пар напомена: За време нацистичке инвазије Совјетског Савеза, најмонструозније злочине чинили су управо Бандеровци, хвалећи се да су они побили више Јевреја, Пољака и Руса него Немачка војска.

Следећа фотографија сурово илуструје степен бездушности којим су се ти демони поносили. Ево и коментара који иде уз њу, који је оставио Bесогон3 на платформи Бастион:

„Кад ме питају ко су Бандеровци, ја обично покажем ову фотографију.

Сам споменик налази се у Пољској. Посвећен је пољској деци коју су зверски убили бандеровци, који су, да би уштедели муницију, закуцавали децу на стубове, осудивши их на дугу и мучну смрт.

Кажу да су чак и фашисти били шокирани монструозним методама бандероваца којима су убијали људе.“


Zlocini banderista-cbbSCBk.jpg


Precisely that demonic seed was sown by the United States, and it took root on the fertile Ukrainian land. All those roots will now be removed by the Russian army…Ето, то демонско семе су посејале Сједињене Државе, и оно је на плодној украјинској земљи ухватило корен. И те ће корене сад уклонити руска војска…Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце


* * *

THE WAR — step by step:

THE WAR: Global corporations go full Nazi mode [eng/срп] РАТ: Глобалне корпорације откривају нацистичко лице

THE WAR: Geopolitics of Ukraine [eng/срп] РАТ: Геополитика Украјине

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

THE WAR: The day NATO cease to exist [eng/срп] РАТ: Дан кад је НАТО престао да постоји

THE WAR: Biological War [eng/срп] РАТ: Биолошки рат

THE WAR: Fighting Censorship [eng/срп] РАТ: Борба против цензуре

THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

THE WAR Against Population [eng/срп] РАТ против популације

THE WAR: Demise of a ‘Civilization’ and the Great Reset [eng/срп] РАТ: Одумирање цивилизације и велико ресетовање

THE WAR: Propaganda [eng/срп] РАТ: Пропаганда

THE WAR… is Business [eng/срп] РАТ… је бизнис

THE WAR: 9/11 - Birthday of Terror/Industrial complex [eng/срп] РАТ: 11. септембар рођендан терористичко/индустријског комплекса

THE WAR: History of Fascism [eng/срп] РАТ: Историја фашизма

ХИБРИДНИ РАТ: Манипулација страхом (Serbian)

HYBRID WAR: Manipulation with Fear

Невидљиви рат (Serbian)

USA: The Force Lost

Revenge of the Empires or the Decentralized World

The Roots [eng/срп] Корени

AI Against Humanity

Creating a Fake Reality

Hypocrisy as a Prelude to a Hot War

USA: Falling Apart…

An American Gulag

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп] РАТ: Финансирање терориста

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп] БИТКОИН против банкарског картела

THE WAR: ‘Nuclear’ Option in a Trade War

THE WAR: Terrorism as a Tool II

THE WAR: How Corporate Media Hides the Truth

THE WAR: Terrorism as a Tool

THE WAR: Iran Crisis Q&A

THE WAR: United Corporations of America vs. Iran

THE WAR: Provoking a Great War


* * *

Sport is Politics:

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

Football Leaks Affair

Novak Djokovic’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic Swindle


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2019)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency