THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

Kretenski 2021 i 2022-A2WDmGo.jpg
Source / Извор: https://bastyon.com/dani


“Truth Is the First Casualty in War”
— Aeschylus


With the Coronavirus Hoax corporate media and centralized social media have completely revealed their criminal nature. They are now continuing their criminal affairs in ‘reporting’ from the Ukrainian tragedy. In the case of a Special Operation of the Russian Army in Ukraine, corporate media and centralized social media have gone in a full disinformation mode, putting themselves clearly on one side in the conflict. In that game centralized social platforms are ideal media for spreading lies. Look at the cover picture for example. On the left side are the reports of a ‘Ukrainian President fighting on the front line’ (Feb. 24th 2022), and on the right side is – a year old report from German ‘Welt’ – ‘Ukrainian President inspecting border’ (Apr. 9th 2021)!

Next picture is a comparison of a German ‘Bild’ report on ‘Russian bombing Ukraine’ (Left) and – a six year old youtube video (Right)!

„Истина је прва жртва рата“
— Есхил


Коронапреваром су корпоративни медији и централизовани друштвени медији потпуно разоткрили своју криминалну природу. Они настављају свој криминални посао у ‘извештавању’ о украјинској трагедији. У случају специјалне операције руске војске у Украјини, корпоративни медији и централизовани друштвени медији су прешли у режим пуног дезинформисања, стављајући се јасно на једну страну у сукобу. У тој игри, централизоване друштвене платформе су идеални медији за ширење лажи. Погледајте, на пример, насловну слику. На левој страни су извештаји о ‘Председнику који се бори на првој линији’ (24. фебруар 2022), а на десној – извештај немачког ‘Велта’ од пре годину дана – ‘Председник обилази границу’ (9. април 2021)!

Следећа слика је извештај немачког ‘Билда’ о ‘руском бомбардовању Украјине’ (лево) и – шест година стар видео са јутјуба (десно)!


Pisanjeuoci-2022-02-26_233017.jpg
Source / Извор: tiktok.com/@sephirotlipz


Undoubtedly, it is much easier to spread such lies through ‘social networks’ that were created because they do not oblige with the morals and principles of journalism. See how scenes from movies are shamelessly used for propaganda on social networks…

Овакве лажи несумњиво је много лакше пласирати преко ‘друштвених мрежа’ које су створене зато што не обавезују моралом и принципима новинарства. Погледајте како се за пропаганду на друштвеним мрежама бесрамно користе сцене из филмова…


The War of Chimeras-oFH6AC1.jpg
Source / Извор: https://bastyon.com/dani


…and even pictures from video games:

…и чак слике из видео игара:


Video game-TH2Ebox.jpg
Source / Извор: https://bastyon.com/dani


But the world has changed. Corporate media are no longer considered binded with morals and principles of journalism. Journalism has actually disappeared and given way to profit, entertainment and horror spectacle rolled into the same tangle of lies. See how the Guardian does it. Images from the gas explosion accident that happened in Russia in 2018 were used for the report on the ‘bombing of Kiev’!

Али свет се изменио. Ни корпоративни медији се више не сматрају обавезаним моралом и принципима новинарства. Новинарство је заправо нестало и уступило место профиту, забави и хорор спектаклу смотаних у исто клупко лажи. Погледајте како то ради ‘Гардијан’. За извештај о ‘бомбардовању Кијева’ коришћене су слике из несреће експлозије гаса која се десила у Русији 2018!


Putin invades-nK5MqvR.jpg
Source / Извор: https://bastyon.com/dani


And of course, champions of lies – CNN! See how their journalist ‘Bernie Gores’ tragically died in the Taliban revenge on August 16, 2021 in Kabul… and then these days he was killed again in Ukraine by Russian backed separatists!

И наравно, шампиони лажи – ЦНН! Погледајте како је њихов новинар ‘Берни Горес’ трагично страдао у талибанској одмазди 16. августа 2021. у Кабулу… а затим су га ових дана поново убили руски сепаратисти у Украјини!


Twice murdered-photo_2022-02-26_17-48-31.jpg


We also have an interesting example of media deception on the ‘social network’ Facebook, calculated to remind NATO countries of their crimes. A guy named Vladan Milicevic sent pictures of the bombing and ruins to several sites in America, Britain and Australia, asking the people to condemn it. And they all did it thinking it was photos from Ukraine. He thanked everyone and then wrote that these were pictures from 1999, when those NATO countries bombed Serbia! His messages were deleted immediately afterwards.

Имамо и један занимљив пример медијске обмане на ‘друштвеној мрежи’ Фејсбук, срачунат да подсети НАТО државе на њихове злочине. Момак по имену Владан Милићевић послао је слике бомбардовања и рушевина на неколико сајтова у Америци, Британији и Аустралији, замоливши народ да то осуди. И сви су то учинили мислећи да се ради о фотографијама из Украјине. Он се свима захвалио и онда написао да су то слике из 1999. године кад су баш те НАТО државе бомбардовале Србију! Његове поруке одмах потом су обрисане.


Srbija 1999-photo_2022-02-26_17-52-55.jpg


And finally, a false news that we publish for humanitarian reasons. The news about the brave defenders of Snake Island spread in the Ukrainian media, who bravely gave their lives to the last in the fight against Russian forces. The Ukrainian and Western media ‘buried’ them, and President Volodimir Zelensky ‘posthumously decorated’ all of the defenders… The truth, however, is completely different. An entire company from Snake Island, 82 soldiers, laid down their arms and signed statements that they would not wage war against Russia. After the end of the fighting they will return to their families, who no longer need to worry about their lives. The video confirms that they are alive.

И за крај једна лажна вест коју објављујемо и из хуманитарних разлога. У украјинским медијима прострујала је вест о храбрим браниоцима Змијског острва до последњег изгинула у борби против руских снага. Украјински и западни медији су их „сахранили“, а председник Владимир Зеленски „посмртно одликовао“… Истина је, међутим, сасвим другачија. Читава чета са Змијског острва, 82 војника, положила је оружје и потписала изјаве да неће ратовати против Русије. Они ће се по завршетку борбених дејстава вратити својим породицама које не треба више да брину за њихове животе. Снимак потврђује да су живи.


Ostrvo-2022-02-26_154836.jpg
Source / Извор: Telegram RT News

Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце


* * *

THE WAR — step by step:

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

THE WAR Against Population [eng/срп] РАТ против популације

THE WAR: Demise of a ‘Civilization’ and the Great Reset [eng/срп] РАТ: Одумирање цивилизације и велико ресетовање

THE WAR: Propaganda [eng/срп] РАТ: Пропаганда

THE WAR… is Business [eng/срп] РАТ… је бизнис

THE WAR: 9/11 - Birthday of Terror/Industrial complex [eng/срп] РАТ: 11. септембар рођендан терористичко/индустријског комплекса

THE WAR: History of Fascism [eng/срп] РАТ: Историја фашизма

ХИБРИДНИ РАТ: Манипулација страхом (Serbian)

HYBRID WAR: Manipulation with Fear

Невидљиви рат (Serbian)

USA: The Force Lost

Revenge of the Empires or the Decentralized World

The Roots [eng/срп] Корени

AI Against Humanity

Creating a Fake Reality

Hypocrisy as a Prelude to a Hot War

USA: Falling Apart…

An American Gulag

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп] РАТ: Финансирање терориста

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп] БИТКОИН против банкарског картела

THE WAR: ‘Nuclear’ Option in a Trade War

THE WAR: Terrorism as a Tool II

THE WAR: How Corporate Media Hides the Truth

THE WAR: Terrorism as a Tool

THE WAR: Iran Crisis Q&A

THE WAR: United Corporations of America vs. Iran

THE WAR: Provoking a Great War

THE WAR: OPCW or Destruction of the International Law

THE WAR: Wrong Learned Lessons

THE WAR: China Defends Sovereignty

TRADE WAR: Burning Down the Planet

THE WAR: Monkey Wrench Out of the U.S. Policy

TRADE WAR: The Law of Unintended Consequences

THE WAR: Cyber War

THE WAR: The Final Step — Attacking Iran

THE WAR: The Glory of the American Experiment

THE WAR: Nuclear Tripwire

THE WAR: India and Pakistan Adds to the Rising Chaos

THE WAR: Expansion

THE WAR — FAR EASTERN FRONT: Operation Huawei


* * *

Sport is Politics:

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

Football Leaks Affair

Novak Djokovic’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic Swindle


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
11 Comments
Ecency