THE WAR: Of Wisdom and Freedom [eng/срп] РАТ: О мудрости и слободи

snapshot.jpg
Source / Извор: NBC New York


After the FBI broke into Trump’s residence in Florida, another breaking news came from the USA this morning: A man armed with an AR-15 style rifle approached the visitor screening area at the FBI’s Cincinnati office and fired a nail gun into the building when confronted by agents, leading to a police pursuit on an interstate, authorities said Thursday.


The suspect was “contained” by law enforcement Thursday afternoon but had not yet been taken into custody, Clinton County EMA announced in a Facebook statement.

The news is too fresh to say precisely what the attacker's motives were, and I don't want to speculate about the connection of this act to the FBI's action against Trump. Instead, I will draw your attention to another fact with which I have experience.

On October 5, 2000, Slobodan Milošević handed over power in the Federal Republic of Yugoslavia (consisting of Serbia and Montenegro) to a group that would later prove to be a bandit group executing the orders of their colonial masters. During the next eight years, one prime minister who was not obedient enough was executed, the state was broken up in 2003, the economy and the banking sector were destroyed, and the army was reduced to a team slightly stronger than a hunting club. Since 2008, the colonial viceroys have been repeating nonsense like “Serbia will not go to war again” and especially often: “We must be wise, we must not fall for provocations, we must not take the bait.” And then, after the FBI raid on Mar-a-Lago, I found this:

После упада ФБИ-ја у Трампову резиденцију, јутрос је из САД стигла нова ударна вест: Човек наоружан нечим сличним АР-15, пришао је зони провере посетилаца ФБИ зграде у Синсинатију и пуцао пиштољем за ексере ка њој, да би се, суочен с агентима дао у бекство међудржавном магистралом, саопштиле су власти у четвртак.


Полиција је у четвртак поподне „обуздала“ осумњиченог, али он још није приведен, објавила је ЕМА округа Клинтон у саопштењу на Фејсбуку.

Вест је исувише свежа да бисмо знали прецизно који су били мотиви нападача, а ја не желим да спекулишем о повезаности овог чина са акцијом ФБИ-ја усмереном против Трампа. Уместо тога, скренућу вам пажњу на чињеницу из мог искуства.

Петог октобра 2000. године, Слободан Милошевић препустио је власт у Савезној Републици Југославији (коју су чиниле Србија и Црна Гора) групи која ће се касније показати као разбојничка скупина извршилаца налога њихових колонијалних господара. Током наредних осам година физички је уклоњен један премијер који се није показао довољно послушним, држава је 2003. разбијена, економија и банкарски сектор уништени а војска сведена на екипу нешто јачу од ловачког друштва. Од 2008. колонијални намесници као покварена плоча понављају будалаштине типа „Србија више ратовати неће“ и посебно често: „Морамо бити мудри, не смемо наседати на провокације, не смемо се хватати на удицу“. А онда сам, после упада ФБИ-ја у Мар-а-Лаго, нашао ово:

Smart Ass-Pb5KFXA.jpg

ПРОФЕСИОНАЛНИ САВЕТ: Федералци покушавају да вас изазову да учините нешто глупо и противно закону, како би могли да на вас пошаљу своје силеџије. Као што су то учинили 6. јануара.

Не хватајте се на удицу.


This sounds eerily like the globalist brainwashing manuscript I've been listening to for the past 15 years. Since it is now quite clear that the USA, just like my Serbia, has lost its freedom, I must remind you of two simple truths. One that was once uttered by the first of the founding fathers of the USA:

Ово језиво личи на глобалистички рукопис који слушам последњих 15 година. Пошто је сад сасвим јасно да је и САД баш као моја Србија изгубила слободу, морам да вас подсетим на две једноставне истине. Једну коју је својевремено изрекао први међу очевима оснивачима САД:

GeorgeWashington.jpg

Слободни људи треба не само да буду наоружани и дисциплиновани, већ треба да имају довољно оружја и муниције да своју независност очувају од било кога ко би покушао да је злоупотреби, укључујући ту и њихову владу.
Anyone who understands the words of George Washington must also understand the following truth:

‘Wise’ cowards never could change anything. Determined ‘lunatics’ could. And did.Свако ко разуме речи Џорџа Вашингтона, свакако мора разумети и следећу истину:

‘Мудре’ кукавице никад ништа нису могле да промене. Одлучни ‘лудаци’ су могли. И мењали су.
Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:


Related links:

THE WAR: NATO Article 5 [eng/срп] РАТ: НАТО члан 5.

THE WAR: Trampling the Red Lines [eng/срп] РАТ: Гажење црвених линија

World Class Clown Show – Revenge of a Turkey!

THE WAR: Unfinished War [eng/срп] РАТ: Незавршени рат

THE WAR: Genetic Weapon [eng/срп] РАТ: Генетско оружје

THE WAR: Coup Masters [eng/срп] РАТ: Пуч-мајстори

THE WAR: Ways of Ending [eng/срп] РАТ: Начини завршетка

BREAKING: Rat from the Downing Street Resigning! [eng/срп] УДАРНО: Пацов из Даунинг стрита подноси оставку!

BREAKING: Georgia Guidestones Blown Sky High! [eng/срп] УДАРНО: Миниран Камени водич у Џорџији!

THE WAR and the Revolution [eng/срп] РАТ и Револуција

THE WAR against Man

РАТ против Човека (Serbian)

THE WAR: Nuclear War? [eng/срп] РАТ: Нуклеарни рат?

THE WAR: Unconventional Warfare [eng/срп] РАТ: Неконвенционално ратовање

BREAKING: Turkey invades Iraq [eng/срп] УДАРНО: Турска упала у Ирак

THE WAR: Watch the Water [eng/срп] РАТ: Чувајте се воде

РАТ из угла Никите Михалкова (Serbian)

THE WAR: Of the nature of Evil [eng/срп] РАТ: О природи зла

THE WAR: Neocortical war [eng/срп] РАТ: Неокортикални рат

THE WAR: Is Poland Next? [eng/срп] РАТ: Да ли је Пољска следећа?

THE WAR: Collective Nervous Breakdown [eng/срп] РАТ: Колективни нервни слом

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

THE WAR: The Demon Seed [eng/срп] РАТ: Демонско семе

THE WAR: Global corporations go full Nazi mode [eng/срп] РАТ: Глобалне корпорације откривају нацистичко лице

THE WAR: Geopolitics of Ukraine [eng/срп] РАТ: Геополитика Украјине

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

THE WAR: The day NATO cease to exist [eng/срп] РАТ: Дан кад је НАТО престао да постоји

THE WAR: Biological War [eng/срп] РАТ: Биолошки рат

THE WAR: Fighting Censorship [eng/срп] РАТ: Борба против цензуре

THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор


* * *

Sport is Politics:

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

Football Leaks Affair

Novak Djoković’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic Swindle


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2021)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2020)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2019)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments
Ecency