Coronavirus Hoax dismantled by Government data! [eng/срп] Коронапревара размонтирана владиним подацима!

Ken and Tania-2022-07-01_153017.jpg
Must-watch video. Source / Извор: Action4Canada


Meet Ken Drysdale – a Canadian engineer who have used his engineering skills to dismantle Coronavirus Hoax using nothing else but official Government data!


This man compiled an 89-page document in which he describes in detail that there was no pandemic whatsoever, but that there was a criminal response to a non-existent pandemic that not only claimed more lives than the fake disease, but served to introduce totalitarian legislation. Drysdale considers the authors of this document to be all freedom-loving citizens of Canada and demands that the police and the judiciary deal with the information presented in the 13 appendices in this document.

“We, the authors of this report, are citizens of Canada, and as citizens have the benefit of the full protection of the laws of Canada, including the Rights as set out in the Canadian Constitution and the Canadian Charter of Rights and Freedoms.”

Below the cover photo, you can watch an hour-long interview in which Ken Drysdale describes the findings related to his investigation of criminal allegations concerning the COVID-19 pandemic to Tanya Gaw of Action4Canada. If you can’t spare an hour, here’s an interview with Stew Peters where the gist of it was presented in 15 minutes:

Представљам вам Кена Драјсдејла – канадског инжењера који је искористио своје инжењерско умеће да размонтира коронапревару користећи само званичне владине податке!


Овај човек саставио је документ на 89 страница у коме детаљно описује да никакве пандемије није било, али да је постојао злочиначки одговор на непостојећу пандемију који је не само однео више жртава него лажна болест, већ је послужио за увођење тоталитарног законодавства. Драјсдејл ауторима овог документа сматра све слободољубиве грађане и захтева да се полиција и судство позабаве подацима изложеним у 13 додатака у овом документу.

„Ми, аутори овог извештаја, смо грађани Канаде, и као грађани имамо право на пуну заштиту законима Канаде, укључујући права која су наведена у канадском Уставу и Канадској повељи о правима и слободама.“

Под насловном фотографијом можете једним кликом погледати интервју (у трајању од једног сата) у коме Кен Драјсдејл Тањи Гау из ‘Акције за Канаду’ описује налазе повезане са његовом истрагом кривичних навода у вези са пандемијом ковида-19. Ако не можете да одвојите читав сат, ево овде интервјуа код Стјуа Питерса где је суштина стала у 15 минута:


Duration / Трајање: 15:15 (енг)

Ken Drysdale-2022-06-30_082636.jpg


I am also leaving links to Ken Drysdale’s website “The True Facts C19” from which the document can be downloaded directly, as well as the text about this document posted on June 9 on the “People’s World War” website. In times of rampant censorship, it’s not bad to have backup links:

Остављам и линкове на сајт Кена Драјсдејла Чињенице о К19 са кога се документ може директно преузети, као и текст о овом документу постављен 9. јуна на сајт ‘Народни светски рат’. У време подивљале цензуре није лоше имати резервне линкове:


The True Facts C19

People’s World War


And I have to repeat once again: knowing the crime in itself does not change anything. It is necessary to stop and punish criminals before they do disproportionately more damage. And they are undoubtedly preparing it, since the Coronavirus Hoax has already been used to establish a legislative infrastructure that will be used for the exercising of the most brutal force during the next p(l)andemic. We have already seen the general rehearsal in Canada and Australia, and the corporate media are announcing new ‘deadly diseases’.

The criminals must be stopped from carrying out the next great crime, because this is the final war, which is quite obviously and openly being waged against the global population.

You still have a little time to decide whether you will be a fighter or a victim in that war.И још једном морам да поновим: спознаја злочина сама по себи не мења ништа. Неопходно је злочинце казнити пре него што начине несразмерно већу штету. А они је несумњиво припремају, пошто је коронапревара већ искоришћена да се успостави законодавна инфраструктура која ће приликом следеће п(л)андемије бити искоришћена за употребу најгрубље силе. Генералну пробу већ смо видели и у Канади и у Аустралији, а корпоративни медији најављују нове ‘смртоносне болештине’.

Злочинци морају бити спречени да изведу следећи велики злочин, јер ово је коначни рат, који се сасвим очигледно и отворено води против глобалне популације.

Имате још мало времена да одлучите хоћете ли у том рату бити борац или жртва.Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

The Thinking Stuff – The World We Live In

Monkeypox and living in a lie [eng/срп] Мајмунске богиње и живот у лажи

Big Pharma Mafia – Modus Operandi [eng/срп] Фармакомафија – злочиначки метод

Coronavirus Hoax: Epilogue [eng/срп] Коронапревара: Епилог

The Thinking Stuff, 18th Dose – Transhumanism [eng/срп] Ствари за размишљање, 18. доза – Трансхуманизам

Лидери четврте индустријске револуције и њихови планови

Србија у канџама СЗО

The Thinking Stuff, 17th Dose – Monkeypox [eng/срп] Ствари за размишљање, 17. доза – Мајмунске богиње

The Plan (documentary) [eng/срп] План (документарни филм)

The Pfizer documents [eng/срп] Фајзерови документи

Coincidences [eng/срп] Случајности

Second Global COVID-19 Summit [eng/срп] Други глобални ковид-19 самит

The Great Reset Satanism [eng/срп] Сатанизам великог ресетовања

Contract on Covid-19 three months BEFORE the appearance of Covid-19! [eng/срп] Уговор о ковиду-19 три месеца ПРЕ појаве ковида-19!

Smelly Shoes Test [eng/срп] Тест смрдљивим ципелама

Big Pharma and PolitiFakes [eng/срп] Фармакомафија и ПолитиФејкери

Brave New World Order [eng/срп] Врли нови светски поредак

The Thinking Stuff, 16th Dose – The Switch [eng/срп] Ствари за размишљање, 16. доза – прекидач

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

Corona Agenda is not Over [eng/срп] Корона план није завршен

Coronavirus Hoax: Final Phase [eng/срп] Коронапревара: Завршна фаза

Coronavirus Hoax: Have you forgotten it already? [eng/срп] Коронапревара: Јесте ли је већ заборавили?

The Thinking Stuff, 15th Dose – Science [eng/срп] Ствари за размишљање, 15. доза – Наука

‘Lucky’ Moderna [eng/срп] ‘Срећна’ Модерна

Freedom Convoy USA 2022: Brandon Show!

Canada Freedom Convoy 2022: 2nd tUrdeau Edition

Another Witness of a Coronavirus Hoax [eng/срп] Још један сведок коронапреваре

Freedom Convoy USA 2022: Route [eng/срп] Конвој слободе САД 2022: Траса

Canada Freedom Convoy 2022: Crackdown! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Разбијање!

Smoking Guns [eng/срп] Непобитни докази

DNA Sampling with PCR Test Confirmed [eng/срп] Потврђено узимање ДНК узорака ПЦР тестом

This Should be the News [eng/срп] Ово би требало да буду вести

Canada Freedom Convoy 2022: Bitcoin to the rescue! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Биткоин доноси спас!

Canada Freedom Convoy 2022: tUrdeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Extremization [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Екстремизација

Cognition [eng/срп] Спознаја

Covering Up a Global Crime Against Humanity [eng/срп] Заташкавање глобалног злочина против човечности

Canada Freedom Convoy 2022: Trudeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Counterattack [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Контранапад

Canada Freedom Convoy 2022: Convoy Goes Viral [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Конвој постаје виралан

Canada Freedom Convoy 2022: Too Polite for Revolution? [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Превише љубазни за револуцију?

Canada Freedom Convoy 2022: Truckers vs Trudeau

Canada Freedom Convoy 2022: This is getting really BIG!

The Thinking Stuff, 14th Dose – Spike [eng/срп] Ствари за размишљање, 14. доза – Убод

Don’t Just Watch the Narrative Crumbling [eng/срп] Немојте само гледати како се сценарио распада

Keeping the Narrative [eng/срп] Одржавање сценарија

The Thinking Stuff, 13th Dose – Precedents [eng/срп] Ствари за размишљање, 13. доза – преседани

Little Bird Told me That… [eng/срп] Шапнула ми птичица како је…

Is Narrative really Crumbling? [eng/срп] Да ли се сценарио заиста руши?

A Joint Criminal Enterprise [eng/срп] Удружени злочиначки подухват

DARPA, what are we looking at? [eng/срп] ДАРПА, шта ми то видимо?

FOR YOUR IMMEDIATE ATTENTION: Military Documents Against Fauci!

BREAKING: EP President Dies due to ‘disfunction of the immune system’ [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Председник ЕП умро од ‘дисфункције имунолошког система’

Stats and Protests [eng/срп] Статистика и протести

Новак Ђоковић, повез преко српских очију

Укидање медицине као науке

The Great InquisitorArchived Coronavirus Files – December 2021 (285–303)

Archived Coronavirus Files – November 2021 (260–284)

Archived Coronavirus Files – October 2021 (243–259)

Archived Coronavirus Files – September 2021 (230–242)

Archived Coronavirus Files – August 2021 (213–229)

Archived Coronavirus Files – July 2021 (200–212)

Archived Coronavirus Files – June 2021 (188–199)

Archived Coronavirus Files – May 2021 (184–187)

Archived Coronavirus Files – April 2021 (177–183)

Archived Coronavirus Files – March 2021 (165–176)

Archived Coronavirus Files – February 2021 (162–164)

Archived Coronavirus Files – January 2021 (147–161)

Archived Coronavirus Files – December 2020 (131–146)

Archived Coronavirus Files – November 2020 (115–130)

Archived Coronavirus Files – October 2020 (101–114)

Archived Coronavirus Files – September 2020 (92–100)

Archived Coronavirus Files – August 2020 (77–91)

Archived Coronavirus Files – July 2020 (61–76)

Archived Coronavirus Files – June 2020 (52–60)

Archived Coronavirus Files – May 2020 (35–51)

Archived Coronavirus Files – April 2020 (17–34)

Archived Coronavirus Files – March 2020 (1–16)

HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments
Ecency