Hive Chess Tournaments Scoring & Reward System [eng/срп] Систем бодовања и награђивања на шаховским Хајв турнирима

German Knight Staunton Chessmen-H7548_cr.jpg
Јесам ли ја овог јадника звекнуо забадава?


In a previous text titled “Reverse Stafford as an Excuse” I have made a suggestion to our @chessbrotherspro on the new Hive Chess Tournaments Scoring and Rewarding System. Now, I would like to explain that proposal in a little more detail and put it up for public discussion.


Today I will present my suggestion on the example of the first season of Chess Brothers League tournaments, since they are still searching for the best format of their tournaments. I will also try to answer to the first reactions sent to the idea. One of the organizers, @eniolw had a positive feedback:

“Very interesting suggestions! Thanks for taking your time to think about this and share them. The only thing is, it would have been great to have them before launching the announcement post. I talked to my partners about this, although they are and will be out of town a bit busy these days. About the points scored, remember that it is not unlikely that someone will miss at least one tournament, so players from 11th position down will not get 8 points all of them at the end. Otherwise, the scoring system and prize distribution plan you propose are interesting. I wonder if @StayOutOfTheRZ and @SchamanGerbert have used that scoring system before.”

I am glad I didn’t write the text in vain, and I would like to state my case in a bit different way. I presume that any organizer of the tournament would want to gather as many people as possible. The key for more people would be stimulating them to participate and motivating them to come back every round. How will we do it?

Stimulating & Motivating

Chess is truly a beautiful game, but if you want only to enjoy it, then you don’t really need Hive. You can do it on lichess.org or anywhere else without Hive registration, rules, joining communities and other hassles. Stimulation in my system is done through cryptocurrency for all participants. Yes, the rewards are small in the beginning, but remember – every beginning is hard. It takes time to gain influence and more people for better rewards. But the people will come if there is a prospect for them to earn something alongside enjoying the game.

As for the motivation… With the current rewarding system, only the strongest players are motivated to continue playing all rounds hoping for a reward. The lower ranked players don’t even have a simple competitive motive of measuring their progress. See for example the rankings of an excellent Hivechess Tournament hosted by our @stayoutoftherz:

У претходном тексту под насловом „Обрнути Стафорд као изговор“ изнео сам предлог нашим @chessbrotherspro о новом систему награђивања на шаховским Хајв турнирима. Сад бих тај предлог мало детаљније образложио и ставио га на јавну расправу.


Данас ћу свој предлог представити на примеру прве сезоне турнира Лиге шаховске браће пошто они још увек трагају за најбољим форматом својих турнира. Покушаћу и да одговорим на прве реакције које је изазвала ова идеја. Један од организатора, @eniolw, имао је позитивну реакцију:

„Веома занимљиви предлози! Хвала вам што сте одвојили време да размислите о овоме и поделите их. Једина ствар је да би било сјајно имати их пре објављивања објаве. Разговарао сам са својим партнерима о овоме, иако су ових дана и биће ван града помало запослени. Што се тиче освојених бодова, имајте на уму да није мала вероватноћа да ће неко пропустити бар један турнир, па играчи са 11. позиције надоле неће добити свих 8 бодова на крају. Иначе, систем бодовања и план расподеле награда које предлажете су занимљиви. Питам се да ли су @StayOutOfTheRZ и @SchamanGerbert већ користили тај систем бодовања.“

Драго ми је што нисам узалуд написао текст и желео бих да свој предлог изнесем на мало другачији начин. Претпостављам да би сваки организатор турнира желео да окупи што више људи. Кључ за окупљање јесте стимулисање учешћа и мотивација за повратак у свако ново коло. Како ћемо то учинити?

Стимулисање и мотивисање

Шах је заиста лепа игра, али ако желите само да уживате у томе, онда вам Хајв не треба. Можете то чинити на lichess.org или било где другде без регистрације, правила, придруживања заједницама и друге гњаваже. Стимулација у мом систему се врши додељивањем криптовалуте свим учесницима. Да, награде су у почетку мале, али запамтите – сваки почетак је тежак. Потребно је време да се стекне утицај и окупи више људи за боље награде. Али људи ће доћи ако постоји могућност да уз уживање у игри нешто и зараде.

Што се мотивације тиче… Тренутним системом награђивања, само најјачи играчи су мотивисани да наставе игру у сваком колу надајући се награди. Играчи нижег ранга немају ни једноставан такмичарски мотив да измере свој напредак. Погледајте, на пример, ранг листу одличног шаховског Хајв турнира чији је домаћин наш @stayoutoftherz:STRZ-2021-10-16_003836.jpg


Out of 30 participants, the lower half have no motive to participate at all. They all have 0 points and have no orientation as to whether they had any progress in the tournament compared to the previous season, or compared to the opponents from this season. With my scoring system, there would be competitive motivation even for the weakest in chess tournament participants. Let’s now see at what the table of the first season of Chess Brothers Tournament would look like if the points were calculated according to my system:

Од 30 учесника, доња половина уопште нема мотива да учествује. Сви имају 0 поена и немају никакву оријентацију јесу ли на турниру напредовали у односу на претходну сезону, или у односу на противнике из ове сезоне. С мојим системом бодовања, постојала би такмичарска мотивација и за шаховски најслабије учеснике. Погледајмо сад како би изгледала табела првог турнира шаховске браће да су поени обрачунавани по мом систему:


RnkLichessHiveELOTourn.R1R2R3R4Points
1blackswan21@tungphong2473421243033108
2tony1294@tony1294230241621273094
3stayoutoftherz@stayoutoftherz206041020222274
4FCastro17@fjcr20604817252474
5eniolw@eniolw24303-16213269
6ZGM_Samostically@samostically22463-23112761
7rosmarly@rosmarly20514151924260
8zavalaorlan@orlanzavala23352--282553
9sammy42069-15783-15172153
10pamboy27@Pamboy2721472--232649
11rodrook@rodrook14794610131746
12lighteye@lighteye1746478161546
13chrissdulceyxd-2209218-26-44
14Spago-24861---3434
15Ebingo@Ebingo140344914633
16MindYourPlays-20951---3131
17ajedrezclub2t@rafaelaquino17682-1119-30
18CALTchess-23401--29-29
19AntonyWasHere-2208217-12-29
20emichessmaster@emic21171---2929
21Vad_im-21741---2828
22MattRMahan-14713-581326
23agreste@agreste1755212--1426
24madykrise-13413-69924
25alim_124-20481---2323
26l1nux@eenriquerivas24361-22--22
27Pavarotty@lucianosky2347220--121
28Emiliano120-12622--101020
29PilotoX-21971--20-20
30Chacald-14731---2020
31morronga-2141119---19
32pereu4uwatch-20631---1919
33PerrySadler-18031-18--18
34Jonbellionfan-20751---1818
35JMPC81-21181--18-18
36DiegoFitness92@diegofitness92192831133-17
37Lastholy-16881---1616
38Cincinnati_cobra99-15511--15-15
39leocamaron-2201114---14
40Howarth-16831-14--14
41Tyrionlanister-2294113---13
42wiwu200-21701-13--13
43rezamirshafiee-21771---1212
44DACHA2-19001-12--12
45DANNY9192sj-18691---1111
46Maximiliano2013-9672--7310
47vasigo@vasigo9792-4-59
48SakakibaraKun-200519---9
49cesaroficial-16901---88
50HerbyW@schamangerbert17501-7--7
51mini10201-19941---77
52walterIred-20902-15-6
53karik10-14781--6-6
54Sa9r1-201015---5
55jahirnavarro02-20091--4-4
56Eliana12-18541---44
57Juan_95-163713---3
58APOLOIII-16601--2-2
59SufrimientoPerpetuo-181612---2
60Edixonluna1987-20761-2--2
61NicolaNigro-211411---1
62chukyhipico-21011--1-1

! Due to the disastrous treatment of the tables on Hive, you will get the best view of this ranking through the PeakD interface.

! Услед катастрофалног третмана табела на Хајву, најбољи поглед на ово рангирање добићете преко ПеакД интерфејса.


It is very easy to form an Excel spreadsheet for this calculation. Of the 62 participants in this open tournament, 20 of them were registered on Hive, and potentially, according to my system, could count on a prize. The members of Hive won a total of 928 points, and the liquid part of the reward was 14.4 HBD. When we divide 14.4 by 928, we get the value of one point in the tournament – that value is 0.016 HBD. Now we multiply the points of each participant by this value, and we get a reward for each participant in accordance with the achieved result:

Врло је лако формирати Ексел табелу за овај обрачун. Од 62 учесника на овом отвореном турниру, њих 20 је било пријављено на Хајв, и потенцијално би према мом систему, могло да рачуна на награду. Чланови Хајва укупно су освојили 928 поена, а ликвидни део награде износио је 14,4 ХБД. Кад 14,4 поделимо са 928, добијамо вредност једног поена на турниру – та вредност је 0,016 ХБД. Сад поене сваког учесника помножимо овом вредношћу, и добијамо награду за сваког учесника у складу с постигнутим резултатом:RnkLichessHiveELOTourn.R1R2R3R4PointsRew. HBD
1blackswan21@tungphong24734212430331081,676
2tony1294@tony12942302416212730941,459
3stayoutoftherz@stayoutoftherz2060410202222741,148
4FCastro17@fjcr206048172524741,148
5eniolw@eniolw24303-162132691,071
6ZGM_Samostically@samostically22463-231127610,947
7rosmarly@rosmarly205141519242600,931
8zavalaorlan@orlanzavala23352--2825530,822
9pamboy27@Pamboy2721472--2326490,760
10rodrook@rodrook147946101317460,714
11lighteye@lighteye17464781615460,714
12Ebingo@Ebingo1403449146330,512
13ajedrezclub2t@rafaelaquino17682-1119-300,466
14emichessmaster@emic21171---29290,450
15agreste@agreste1755212--14260,403
16l1nux@eenriquerivas24361-22--220,341
17Pavarotty@lucianosky2347220--1210,326
18DiegoFitness92@diegofitness92192831133-170,264
19vasigo@vasigo9792-4-590,140
20HerbyW@schamangerbert17501-7--70,109

! Due to the disastrous treatment of the tables on Hive, you will get the best view of this ranking through the PeakD interface.

! Услед катастрофалног третмана табела на Хајву, најбољи поглед на ово рангирање добићете преко ПеакД интерфејса.


In this way, everyone would be stimulated and motivated to participate in every round of the tournament, and more importantly, people would have a reason to join our Hive platform and make their prizes bigger with their own votes. Along the way, they will learn what decentralized platforms and cryptocurrencies are, which is an invaluable gain.

Let’s look at the and the comment of our @SchamanGerbert:

“• The goal of the points is to get the next Chess King: And there is only one! So all other players are welcome to play but they will not be Chess King. And there is quite a fight about this position…
• The payouts from my tournaments are equally distributed to all players, so it is the most fair system in the world, especially for the weaker players. This is the best way to get them to the boards.
• Everyone can make a new format, nothing is fixed in the blockchain.”


A short comment on the first point: In my system you also get a Chess King, just no one is deprived of hope that he can stage a miracle! And even those who are left without hope for the Big Crown, will have a competitive motive to continue participating until the end of the tournament.

To the second point: It is a really great system, completely in the spirit of the Hive community, and I hope that you will keep that system as unique in the future.

On the third point: Indeed, if my suggestions do not come to fruition, maybe @the-real-betman, a true chess addict will organize his own chess tournament :)

На овај начин сви би били стимулисани и мотивисани да учествују у сваком колу турнира, а што је још важније, људи би имали разлог да се прикључе нашој Хајв платформи и својим гласовима учине награде већим. Успут ће научити шта су децентрализоване платформе и криптовалуте, што је непроцењив добитак.

Погледајмо на крају и коментар нашег @SchamanGerbert:

„• Циљ бодова је да добијемо новог шаховског краља: А такав је само један! Дакле, сви други играчи су добродошли да играју, али они неће бити краљ шаха. И око ове позиције води се велика борба…
• Исплате са мојих турнира су равномерно распоређене на све играче, тако да је то најправеднији систем на свету, посебно за слабије играче. Ово је најбољи начин да их довучете на плочу.
• Свако може да направи нови формат, ништа није фиксирано у блокчеину.“


Кратак коментар на прву тачку: И у мом систему се добија шаховски краљ, само се ником не одузима нада да може направити чудо! А чак и они који остану без наде за круну, имаће такмичарски мотив да наставе учешће до краја турнира.

На другу тачку: То је заиста одличан систем, потпуно у духу заједнице на Хајву и ја се надам да ћеш тај систем и убудуће задржати као јединствен.

На трећу тачку: Заиста, ако моји предлози не наиђу на примену, можда ће @the-real-betman, истински шаховски зависник организовати сопствени шаховски турнир :)

* * *

Related texts / Повезани текстови:

Reverse Stafford as an Excuse [eng/срп] Обрнути Стафорд као изговор

Geri’s Game [eng/срп] Геријева партија

Chess Set design: Dubrovnik Set (Part V) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Дубровник гарнитура (део пети)

Winning at the End of Times? [eng/срп] Победа у последња времена?

Of Toxic Politics and Chess Disaster [eng/срп] О токсичној политици и шаховској пропасти

BITCOIN: FTX Crypto Cup Finals – A Fistful of Satoshies [eng/срп] БИТКОИН: Финале ФТХ Крипто Купа – За шаку сатошија!

BITCOIN: FTX Crypto Cup Semifinals – A Mosquito Attack! [eng/срп] БИТКОИН: Полуфинале ФТХ Крипто Купа – Комарац напад!

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Quarterfinals [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп – Четвртфинале

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Caruana Wins Prelims [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп - Каруана осваја квалификације

Mortimer’s Trap [eng/срп] Мортимерова клопка

Chess – A Memory Game

BITCOIN: FTX Crypto Cup – The Strongest Chess Tournament in the World! [eng/срп] БИТКОИН: FTX Крипто Куп – Најјачи шаховски турнир на свету!

Dragon Blunder! [eng/срп] Змајски превид!

Sicilian Wall Headbanger! [eng/срп] Главом кроз сицилијански зид!

It’s Over! (FIDE Candidates 2020-21 - Round 13)

Deconstructing Fabiano (FIDE Candidates 2020-21 - Round 12)

Anishiative! (FIDE Candidates 2020-21 - Rounds 11–12)

Bringing Down the Najdorf! (FIDE Candidates 2020-21 - Rounds 8–10)

FIDE Candidates tournament 2020… in 2021!

Gambit of Othello, the Moore of Venice!

Chess Set design: Lardy Set (Part IV) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Лардијева гарнитура (део четврти)

Chess Set design: Staunton standard variations (Part III) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Варијације Стаунтон стандарда (део трећи)

Chess Set design: Staunton Standard (Part II) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Стаунтон стандард (део други)

Chess Set design: Medieval Age (Part I) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Средњи век (део први)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
28 Comments