Ganoderma Lesklokorka

Kromě obvyklých druhů dřevokazných hub, jaké vidí člověk na každé procházce se občas najde nějaká zvláštnost. Myslím, že je to lesklokorka, ale jaká přesně jsem si netroufl určit.

In addition to the usual types of wood-destroying fungi that one sees on every walk, there is sometimes a peculiarity. I think it's a Ganoderma, but what exactly I didn't dare determine.
https://www.inaturalist.org/observations/32655409
lesklo.jpg
https://www.inaturalist.org/taxa/48475-Ganoderma
22.6.2019 South Bohemia

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments