64

davidthompson57

98.15
David Thompson
Father of four, grandfather to three.....so far!
1,056
71
110
UK
April 29, 2020