Закарпаття. Берегово. Будинок Вчителя - Transcarpathia. Берегово. Teacher's House

Берегово, як відомо, це найбільш угорське місто України. Всього в цьому населеному пункті, що знаходиться в декількох кілометрах від кордону, мешкає біля 26 тисяч жителів. Із всієї цієї кількості етнічними угорцями, згідно статистики, є біля 48 відсотків, а українців майже 39 відсотків.

Beregovo is known to be the most Hungarian city in Ukraine. In total, this settlement, located a few kilometers from the border, has about 26 thousand inhabitants. Of these, ethnic Hungarians, according to statistics, are about 48 percent, and Ukrainians are almost 39 percent.

Хоча, коли потрапляєш в Берегово, здається що угорців все ж таки більше, ніж заявлено офіційною статистикою. На кожному кроці угорські вивіски, велика кількість пам'ятників угорським письменникам, суспільним діячам та історичним особам. Ось на фото зображений береговський Будинок Вчителя, написи на якому продубльовано угорською. Навчання в місцевих школах проводиться виключно угорською мовою і діти, отримуючи українські державні дипломи про закінчення середньої освіти, насправді, українською мовою не можуть зв'язати навіть двох слів. Особисто спілкувався з такими випускниками і знаю про що говорю.

Although, when you get to Beregovo, it seems that there are still more Hungarians than the official statistics say. At every step there are Hungarian signs, a large number of monuments to Hungarian writers, public figures and historical figures. Here is a photo of the Berehove Teacher's House, the inscriptions of which are duplicated in Hungarian. Education in local schools is conducted exclusively in Hungarian, and children receiving Ukrainian state diplomas of secondary education, in fact, in Ukrainian can not connect even two words. I have personally communicated with such graduates and I know what I am talking about.

Але люди розуміють, що вчити українську мову необхідно і готові це робити. Проблемою є нестача вчителів. «Надішліть нам педагогів і ми будемо вчити мову». Власне, і заперечити нема чим.

But people understand that it is necessary to learn the Ukrainian language and are ready to do it. The problem is the lack of teachers. "Send us teachers and we will teach the language." Actually, there is nothing to deny.

Join the conversion now