Прага. Влтава і колоди - Prague. Vltava and logs

Повз столиці Чехії Прагу тече річка Влтава. Це сама довга ріка країни, яка протягається на 446 км. Впадає вона в Лабу, яка, в свою чергу вливається в Північне море.

The Vltava River flows past the Czech capital, Prague. This is the longest river in the country, stretching for 446 km. It flows into the Elbe, which, in turn, flows into the North Sea.

В Празі Влтаву перетинають 18 мостів, в тому числі всесвітньо відомий Карлов міст. Для захисту від льодоходу перед опорами мосту споруджено спеціальні огорожі із великих колод, які охоче використовують в якості сідала багаточисленні чайки.

In Prague, the Vltava is crossed by 18 bridges, including the world-famous Charles Bridge. To protect against ice drift in front of the bridge piers, special fences made of large logs were built, which are willingly used as a seat by numerous seagulls.

Це дуже важливий елемент, наприклад в 1784 році крига заблокувала отвори мосту і останній перетворився на свого роду платину. Вода потекла скрізь міст, що значно пошкодило його. Тоді загинуло п'ятеро військових, які стояли на мосту. З тих часів захисні дубові конструкції захищають давній Карлов міст. Також з успіхом виконали вони цю функцію під час приходу столітньої води у 2002 році.

This is a very important element, for example, in 1784 the ice blocked the openings of the bridge and the latter turned into a kind of platinum. Water flowed everywhere in the bridge, which severely damaged it. Then five soldiers standing on the bridge were killed. Since then, protective oak structures protect the ancient Charles Bridge. They also successfully performed this function during the arrival of the centenary water in 2002.

До речі, завдяки шлюзам Влтава є судноплавною рікою. Крім того вона довгий час була для Праги єдиним джерелом питної води.

By the way, thanks to the locks, the Vltava is a navigable river. In addition, it has long been the only source of drinking water for Prague.

1 Comment