Moving forward with the classes for Ukrainian refugees! [ENG/PL]

ENGLISH

Today we organised the first language class for Ukrainian refugees this week. There were 16 participants (including Hive users: @wadera, @grigorijj, @raptusiewicz, @wayward-dreams, @wawrzyniec, @edwinedwin and @hallmann). Another one tomorrow...

Our idea is simple: participants learn in pairs by describing the pictures and repeating the sentences said by their partner. The pictures not only provide a clear context, but also make it easy to start a conversation. To start with, we printed 200 pictures. Now it is not enough, so we will use the reward from this post to print them.

POLSKI

Dziś odbyły się pierwsze w tym tygodniu zajęcia językowe dla ukraińskich uchodźców. Uczestniczyło w nich 16 osób (również użytkownicy Hive: @wadera, @grigorijj, @raptusiewicz, @wayward-dreams, @wawrzyniec, @edwinedwin and @hallmann). Jutro kolejna...

Nasze założenie jest proste: uczestnicy uczą się w parach opisując zdjęcia i powtarzając zdania wypowiedziane przez partnera. Obrazy tworzą nie tylko jasny kontekst, ale również pozwalają w łatwy sposób rozpocząć rozmowę. Na początek wydrukowaliśmy 200 zdjęć. Okazało się, że to za mało, więc nagrodę z tego posta przeznaczymy na ich wydruk.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
73 Comments