Kalendarz wydarzeń w Królestwie Bez Kresu (2022)

KRÓLESTWO BEZ KRESU to “herberciarnia”, czyli niekomercyjne miejsce spotkań tworzone w duchu poezji Zbigniewa Herberta. Lokal mieści się w Krakowie w kamienicy przy Biskupiej 18, gdzie przed II wojną światową funkcjonowało przytulisko dla ostatnich żyjących weteranów powstania styczniowego. WIĘCEJ PONIŻEJ.

The KINGDOM WITHOUT LIMIT is a non-commercial meeting place inspired by the poetry of Zbigniew Herbert. It is based in a house located at 18 Biskupia Street, Cracow, which, before World War 2, hosted a shelter for the last living veterans of the January Uprising. MORE BELOW.

DataGodzinaWydarzenieOrganizator
20.1219:30Spotkanie z Krzysztofem JanowskimKrakowski Instytut Logoterapii
17.1217:00Spotkanie z dr Martą Cywińską nt. wychowania@kozieja
16.1219:00Hiveparty@hallmann
11.1215:00Warsztaty larpowePospolite Ruszenie
10.1219:00Book Club: W. Groom "Forrest Gump"@przeczytaj
10.1213:00Warsztaty larpowePospolite Ruszenie
09.1218:00Warsztaty ceramiczne@hallmann
08.1219:00Kompilacje Historyczne: Zimna wojna (część 2)@hallmann
03.1218:00Noc planszówkowa@hallmann
02.1218:00Przedświąteczna produkcja czekolady@hallmann
01.1219:00Biologiczne i społeczne skutki samotności@czwartek
26.1119:00Film Club: "Powroty"@szmulkberg
25.1119:00Kompilacje Historyczne: Zimna wojna (część 1)@hallmann
24.1119:00O historiozofii Stańczyków - Krakowska Szkoła Historyczna@czwartek
21.1119:00Dzień Mniejszości Włoskiej Królestwa@hallmann
18.1118:00Łotewski wieczór z NovussemNovuss Polska
17.1119:00Pałace i dwory Dolnego Śląska@czwartek
12.1119:00Book Club: A. Mickiewicz "Księgi pielgrzymstwa polskiego"@przeczytaj
11.1119:00Koncert niepodległościowy@hallmann
03.1119:00Teoria gier@czwartek
29.1018:00Urodziny Zbigniewa Herberta@hallmann
22.1019:00Film Club: "Miś"@hallmann
20.1019:00Błękitna Armia gen. Józefa Hallera@czwartek
15.1018:00Polski ze Smokiem Wawelskim@hallmann
14.1018:00Noc planszówkowa@hallmann
08.1019:00Book Club: I. Calvino "Opowieści kosmikomiczne"@lpa
07.1019:30Koncert z okazji 104. rocznicy proklamowania niepodległości Polski@czwartek
24.0919:00Film Club: "Okupant"@wayward-dreams
22.0919:00Ferdynand Ossendowski - osobisty wróg Lenina@czwartek
10.0919:00Book Club: P. Peretti "Między mną a czereśnią"@lpa
26.0817:00Warsztaty ceramiczne@hallmann
25.0819:00Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce w latach 1944-1956@czwartek
20.0817:00Warsztaty origamiDominik Kazuś
18.0819:00Opowieść o życiu Franciszka Józefa@czwartek
13.0819:00Book Club: Arystofanes "Chmury"@lpa
12.0818:00Noc planszówkowa@hallmann
11.0819:00Relacja z wyprawy do Kijowa@czwartek
30.0718:00Warsztaty ceramiczne@hallmann
28.0719:00Rocznica śmierci Zbigniewa Herberta@hallmann
15.0718:00Noc planszówkowa@hallmann
14.0719:00Hodowla pszczół i pozyskiwanie miodu@czwartek
08.0716:00Warsztaty ceramiczne@hallmann
07.0719:00Patologie systemu bankowego@czwartek
02.0719:00Book Club: E. Jünger "Sturm"@lpa
25.0619:00Obchody 7. rocznicy otwarcia wrót Królestwa Bez Kresu@hallmann
23.0619:00Problematyka prawna amatorskiego poszukiwania zabytków w Polsce@czwartek
18.0617.00Warsztaty ceramiczne@hallmann
17.0619.00Potańcówka z Kapelą OdlotyDom Tańca Kraków
11.0619:00Book Club: A. de Saint-Exupéry "Nocny lot"@lpa
10.0619:00Noc planszówkowa@hallmann
08.0618:00Warsztaty ceramiczne@hallmann
06.0618:00Rylcowe spotkanie ze sztuką@fsroka
03.0618:00Rocznicowy turniej Briszkota@briszkot
02.0619:00Skąd się biorą małe Smerfy?@czwartek
28.0519:00Gra detektywistyczno-genealogiczna@hallmann
20.0518:00Warsztaty ceramiczne@hallmann
14.0519:00Book Club: S. Lem "Solaris"@lpa
13.0519:00Noc Muzeów 2022@hallmann
12.0519:00Debata oksfordzka: Demokracja jest najlepszym ustrojem?@czwartek
09.0518:00Palant wczoraj i dziś@hallmann
05.0519:00101. rocznica wybuchu III powstania śląskiego@czwartek
28.0419:00Inflacja w przedwojennej Polsce@czwartek
20.0419:00Śpiewy wielkanocne@szmulkberg
09.0419:00Book Club: W. Sołowjow "Krótka opowieść o Antychryście"@lpa
07.0419:00Życie i twórczość Anny Bilińskiej@czwartek
31.0319:00Hejtochondria, czyli o urojonej nienawiści@czwartek
30.0319:00Spotkanie z Adilem z Charkowa@hallmann
23.0318:30"Wielka konieczność". Promocja tomiku wierszy Marka Kubińskiego@sotnikmk
17.0319:00Jak myślą ludzie Wschodu?@czwartek
12.0319:00Book Club: C. McCarthy "Droga"@lpa
10.0319:00Naftowy czwartek - 200. rocznica urodzin I. Łukasiewicza@czwartek
04.0318:001000 dni na Biskupiej@hallmann
03.0319:00Jak wygląda sytuacja na Ukrainie?@czwartek
18.0218:00Noc planszówkowa@hallmann
17.0219:00Ojcowie i matki powstania wielkopolskiego@czwartek
12.0219:00Book Club: F. Dostojewski "Biesy"@lpa
10.0219:00Spotkanie poświęcone myśli Adama Heydla@czwartek
03.0219:00Debata oksfordzka: religia w szkołach@czwartek
28.0119:20Koncert z okazji 102. rocznicy wyzwolenia Dyneburga@hallmann
27.0119:00Spotkanie poświęcone myśli Adama Heydla@czwartek
22.0118:00159. rocznica wybuchu powstania styczniowego@hallmann
13.0119:00J.R.R. Tolkien - prawda i mit@czwartek
12.0117:30Śpiewanie kolęd@szmulkberg

KRÓLESTWO BEZ KRESU to miejsce niezależne, utrzymywane przez społeczność, bez grantów i dotacji. Jest to możliwe dzięki przyjętemu systemowi. Jego podstawą są rycary, czyli punkty (tokeny), które otrzymują wszyscy wspierający KBK - zarówno darczyńcy, jak i wolontariusze. Można je wymienić na nagrody lub trzymać jako swoiste udziały.

The KINGDOM WITHOUT LIMIT remains independent thanks to the community support, without any third-party grants or subsidies. This solution is based on rycars, or points (tokens) assigned to all Kingdom’s supporters — both donors and volunteers. The points can be exchanged for various rewards or kept as a form of shareholding.

KRÓLESTWO BEZ KRESU to miejsce zarządzane przez społeczność. Siła głosu poszczególnych osób zależy od ich zaangażowania, czyli od ilości posiadanych rycarów. Wszystkie konsultacje, dyskusje i głosowania prowadzone są na blockchainie Hive.

The KINGDOM WITHOUT LIMIT is a place managed by its community. The voting power of each person depends on their activity, so the number of rycars they own. All consultations, discussions and voting takes place on the Hive blockchain.

KRÓLESTWO BEZ KRESU to przestrzeń zarówno do prowadzenia długich rozmów przy herbacie, jak i do dzielenia się z innymi swoimi pasjami. Wrota otwarte są od poniedziałku do soboty w godzinach od 16.00 do 23.00.

The KINGDOM WITHOUT LIMIT provides a space for long conversations around a cup of tea, or for sharing your interests with other people. The gate is open from Monday to Saturday between 4 pm and 11 pm.

Masz jakiś pomysł? Do you have new ideas?
Chcesz coś zrobić? Want to do something?
Napisz do nas! Write us!
fundacjatradycji@gmail.com

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments
Ecency