[EN/PL] Short #2 DBXen.org is down / How to claim *DXN without dbxen.org interface / Jak odebrać token *DXN bez użycia interfejsu dbxen.org

image.png

I have a quick update on how to claim tokens on a network other than ETH, as we no longer have access to the dbxen.org interface on the xen.network website.
The creator of the dbxen.org project has decided to protest for their own reasons, which we won't discuss here.

They have disabled the interface, making it impossible for individuals without technical knowledge of contract handling to claim tokens.
In the following steps, I will explain how to claim tokens using the BSC network as an example (for other networks, use a different block explorer and follow similar steps).

  1. Go to the contract address: https://bscscan.com/address/0x9caf6C4e5B9E3A6f83182Befd782304c7A8EE6De

  2. Select the "Write Contract" tab.

Alt text

  1. Then, proceed to Write Contract.

Alt text

  1. Connect your wallet.

Alt text

  1. Locate the claimRewards function and click write, then confirm the transaction.

Alt text

The bDXN token, or any other token depending on the network you are using, will be in your wallet. You can also use the claimFees function to claim any outstanding fees.

Enjoy!

Post Subscription:
@ptaku

If you missed my posts due to tags or platform errors, you can join the subscriber list by leaving a comment under the post. If you want to remove yourself, you will do so in the same way.

[polish]

Przychodzę z szybką informacją jak odebrać tokeny na innej sieci niż, eth gdyż do tego interfejsu mamy dostęp na stronie xen.network .
Twórca projektu dbxen.org postanowił zaprotestować z powodu własnych przemyśleć i pobudek o czym nie będziemy tutaj rozmawiać.
Wyłaczył on interfece uniemożliwiając tym samym odbiór tokenów wszystkim osbobą, które nie posiadają technicznej wiedzy odnośnie obsługi kontraktów.
W poniższych krokach wytłumaczę jak odebrać tokeny na przykładzie sieci BSC (dla innej sieci używamy innego exploratora bloków wykonując podobne kroki).

  1. Przechodzimy na adres kontraktu https://bscscan.com/address/0x9caf6C4e5B9E3A6f83182Befd782304c7A8EE6De

  2. Wybieramy zakładkę

Alt text

  1. Następnie przechodzimy do Write Contract

Alt text

  1. Podłączamy portfel

Alt text

  1. Odnajdujemy funkcję claimRewards i klikamy write po czym potwierdzamy transakcję.

Alt text

Token bDXN lub inne w zależności jakiej sieci używacie są na waszym wallecie. Możecie również wykonać to dla nieodebranych prowizji używając funkcji claimFees.

Enjoy!

Subskrypcja postów:
@ptaku

Jeśli przeoczyłeś moje posty z powodu tagów lub błędów platformy, możesz dołączyć do listy subskrybentów zostawiając komentarz pod postem. Jeśli będziesz chciał się usunąć zrobisz to w analogiczny sposób.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency