Улични артисти Street artists

Виждали ли сте такива улични артисти, които се маскират по даден начин и стоят неподвижно и когато се приближиш към тях те стряскат. 😂😂Не знам дали има точна дума за това изкуство, но е уникално и адски трудно да стоиш цял ден неподвижно.

Have you seen such street artists who mask themselves in a certain way and stand still and when you approach them they scare you. 😂😂I don't know if there is an exact word about this art, but it is unique and hellishly difficult and hard to stand like this all day.

img_0.8233251848074874.jpg

Когато бях в Лондон, там на всеки ъгъл можеш да срещнеш такива хора. И знаете ли някои от тях наистина не можеш да разпознаеш, че се преструват, докато не ги приближиш за снимка. Няколко пъти съм се стряскала, защото не съм очаквала че ще мръдне. 😂😂

When I was in London, you could meet such people on every corner. And you know, you really can't tell some of them are pretending until you go next to them for a picture. I was scared a few times because I didn't expect it to move. 😂😂

img_0.7715984468253595.jpg

img_0.07151107259708304.jpg

Понякога когато освен, че са те стреснали ти е и супер смешно от собствената ти реакция. Имам супер смешни моменти, но за жалост не откривам снимките на реакциите ми, толкова са смешни, че се радвам, че съм ги запечатала. Когато ги погледна и се сещам какво точно се е случило. 😂😂😂😂

Sometimes when, in addition to scaring you, it's super funny from your own reaction. I have super funny moments, but unfortunately I can't find the photos of my reactions, they are so funny that I'm glad I captured them. When I looked at them, I remembered exactly what had happened. 😂😂😂😂

img_0.1929410054799485.jpg

img_0.49198719739878904.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments