A nice hello to autumn.(ENG-TR)/ Sonbahara güzel bir merhaba.

Hello friends. This is my first time posting in this community. It was a pleasure to meet the community. As someone who works forty hours a week, it would be nice to share in such a community. First of all, I want to talk about my job. I also work in an Environmental laboratory. I'm doing analysis on water. We do water quality control. We collect samples from all surrounding waters. And we are investigating whether there is a contaminant factor. If there is a pollution, we find the source of the contaminant. And we are working on fixes.

merhaba arkadaşlar. bu topluluk da ilk defa paylaşım yapıyorum. topluluğu tanıdığıma çok memnun oldum. haftada kırk saat çalışan biri olarak böyle bir topluluk da paylaşım yapmak güzel olacaktır. Öncelikle işim den bahsetmek istiyorum. Ben bir Çevre laboratuvarın da çalışıyorum. Su ile ilgili analizler yapıyorum. Su kalite kontrolü yapıyoruz. Çevredeki tüm sulardan örnek topluyoruz. Ve kirletici bir etken varmı araştırıyoruz. Eğer bir kirlilik varsa kirleticinin kaynağını buluyoruz. Ve düzeltme çalışmaları yapıyoruz.

This is a unit with a certain work intensity. But in the sea season, our workload increases even more. We also control marine pollution. In fact, I love both the work I do and the value my work adds to the environment. Belief in what one does is necessary to be happy. If you think that what you are doing is unnecessary, you will lose your self-respect. And you cannot be happy. We do some of the analyzes manually and some with the device. We usually work standing up. We also have to prepare a lot of statistical data at the desk. Traceability is very important in what we do. We take a lot of action to ensure data is traceable and consistent.

Belli bir is yoğunluğu olan bir birim burası. Ama deniz sezonunda iş yoğunluğumuz daha da artıyor. Deniz kirliliğini de kontrol ediyoruz. Aslında hem yaptığım işi hemde işimin çevreye kattığı değeri seviyorum. İnsanın yaptığı işe olsn inancı mutlu olması için gereklidir. Yaptığınız işin gereksiz olduğunu düşünürseniz kendinize olan saygınızı kaybedersiniz. Ve mutlu olamazsınız. Analizlerin bazılarını manuel bazılarını cihazla yapıyoruz. Genellikle ayakta çalışıyoruz. Masa başında da çok fazla istatistiksel veriler hazırlamak zorunda oluyoruz. Bizim yaptığımız işte izlenebilirlik çok önemlidir. Verilerin izlenebilir olması ve tutarlılığı için çok fazla işlem yapıyoruz.

I want to tell about the device problems experienced today, not the funny ones. I don't know if you believe in retro and astronomy. But my friend at work believes it a lot. And this break had warned of these unexpected malfunctions. I had one of the busiest days of the season today. Too many samples arrived at the workplace. First thing in the morning, I opened the sterilization device we call autoclave. aaaaaa. Defective. I had to sterilize all equipment at high temperature. this was a debauch of me doing an extra hour of work.

Bu gün yaşanan komiklikleri değil yasanan cihaz sorunlarını anlatmak istiyorum. Retro ve astronomiye inanır mısınız bilmiyorum. Ama benim is yerinde ki arkadaşım çok inanıyor. Ve bu ara bu beklenmeyen arızalarla ilgili uyarmıştı. Bu gün sezonun en yoğun günlerinden birini gecirdim. İşyerine çok fazla numune geldi. Sabah ilk iş otoklav dediğimiz strerizasyon cihazını açtım. aaaaa. Arızalı. Bütün ekipmanı yüksek ısıda steril etmek zorunda kaldım. bu fazladan bir saatlik bir çalışma yapmama debeb oldu.

Then I turned on the press machine. Aaaaa. defective. Meanwhile, voices began to rise from every room. Multiple devices failed at the same time. and it malfunctioned. But no matter what, the work must go on. I had to work without a lunch break. But I finished my job, even if it was difficult. At the end of the evening, no one had a cure to talk. Everyone was very tired and hungry. But we had done our job. Just as we were leaving, we heard the Manager's laughter. The devices were fixed. There were no more faulty devices. Do you laugh? do you cry.

Daha sonra pres makinasını açtım. Aaaaa . arızalı. Bu arada her odadan sesler yükselmeye başladı. Bir çok cihaz aynı anda hata verdi. ve arızalandı. Ama ne olursa olsun iş devam etmeli. Öğle yemek molası vermeden çalışmak zorunda kaldım. Ama işimi zorda olsa bitirdim. Akşam mesai bitimi kimsenin konuşacak dermanı kalmamıştı. Herkez çok yorgun ve açtı. Ama işimizi yapmıştık. Tam çıkarken Müdürün kahkahasını duyduk. Cihazlar düzelmişti. Artık arızalı cihaz yoktu. Güler misiniz? Ağlar mısınız?

everything is about life. Living is a simple act. I guess it's us who make it complicated. business life constitutes an important part of our lives, such as 1/3. In fact, I think we are all modern slaves. But even then, it's up to us to be happy or not. Thank you very much for reading.

herşey hayata dair. yaşamak basit bir eylem. onu karmaşık yapan sanırım bizleriz. iş hayatı hayatımızın 1/3 gibi önemli bir kısmını oluşturuyor. Aslında hepimiz modern köleleriz bence. Ama bu durumda bile mutlu olmak veye olmamak bizim elimizde. Okuduğunuz için çok teşekkür ederim.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
11 Comments