This content got low rating by people.

[BG\EN]Нарът природен дар - Pomegranate natural gift

raqraq_1_.png

Нарът е вид широколистно дърво .Там където се е засадило само, без човешки грижи, често става храст или ниско дръвче. Листата му са малки, продълговати и тесни – дълги са 3 – 7 см дълги и са широки 2 см. Цветът му е оранжево-червен, едър с пет листа.

Плодът е сферичен, голям колкото портокал или грейпфрут, с жълта до червеникава кора. Под кожата, месото е жълтеникаво. Във вътрешността се съхраняват десетки розови, червени или винени сочни зърна, които представляват семената на нара. Целите зърна са ядливи, на вкус сладки или леко кисели.

The pomegranate is a type of deciduous tree.Where it is planted alone, without human care, it often becomes a shrub or low tree. Its leaves are small, oblong and narrow - 3 - 7 cm long and 2 cm wide. Its flower is orange-red, large with five leaves.

The fruit is spherical, as large as an orange or grapefruit, with yellow to reddish skin. Under the skin, the flesh is yellowish. Inside are dozens of pink, red, or wine-red juicy seeds, which are the seeds of the pomegranate. The whole grains are edible, tasting sweet or slightly sour.

241814778_1028864391260076_9165752511037916665_n.jpg

Нарът е определян като „лекарство“ и „антибиотик“, който подсилва много имунната система и предпазва от различни болести. С някои от своите съставки, той е полезен за сърцето, понижава холестерола, спомага за това да не се развиват ракови клетки и балансира кръвната захар. Той съдържа и много антиоксиданти

Спомага за разширяване на кръвоносните съдове, а също и блокира ензимът „АСЕ“, вследствие на което се забелязва и понижаване на кръвното налягане. Кората на нара съдържа алкалоид, танин и гликозид, които помагат при борбата с глистите. Също така кората е „убиец“ на вируси и микроби. Помага и при кожни инфекции и рани. Друго свойство на нара е, че дава енергия и премахва умората.

Pomegranate has been described as a "medicine" and an "antibiotic" that greatly boosts the immune system and protects against various diseases. With some of its ingredients, it is good for the heart, lowers cholesterol, helps prevent cancer cells from developing and balances blood sugar. It also contains many antioxidants

It helps to dilate the blood vessels and also blocks the enzyme "ACE", as a result of which a decrease in blood pressure is also noticed. Pomegranate bark contains alkaloid, tannin and glycoside which help in fighting worms. Also the bark is a "killer" of viruses and germs. It also helps with skin infections and wounds. Another property of pomegranate is that it gives energy and removes fatigue.

241800049_877034876328771_8184066032779009168_n.jpg

Във фолклора, нарът е символ на любовта и брака. Смята се, че който хапнел от плодовете му, дадени от някой друг, никога няма да бъде забравен Източник:

In folklore, pomegranate is a symbol of love and marriage. It is believed that whoever takes a bite of its fruit, given by someone else, will never be forgotten Source:

1.png

Благодаря за посещението! Thanks for visiting!

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments