Two roosters / Dva kohouti. (#beersaturday - 324)

(Google translate from Czech)

Pěstuje někdo z vás doma drůbež? Pak jistě ví, že dva kohouti v jednom hejnu nedělají dobrotu.
Co to má společného s výzvou #beersaturday od @detlev?
To si přečtete na následujících řádcích.
Do any of you keep poultry at home? Then he knows for sure that two roosters in one flock do no good.
What does this have to do with @detlev's #beersaturday challenge?
You will read that on the following lines.


Abych začal od začátku.
Začátkem tohoto měsíce jsem jel k rodičům na Moravu. Normálně mi to trvá 5 hodin, ale tentokrát byla cesta tam i zpět prodloužena několika objížďkami. Na jedné z objížděk jsem projížděl vesnicí Sobíňov.
Normálně bych název vesnice za pár dní zapomněl, ale tentokrát mi „uvázl“ v paměti.

Při průjezdu vesnicí jsem totiž koutkem oka zaznamenal ukazatel k „pěstírně“ kohoutů.
To start from the beginning.
At the beginning of this month, I went to visit my parents in Moravia. It normally takes me 5 hours, but this time the trip there and back was extended by several detours. On one of the detours, I drove through the village of Sobíňov.
Normally, I would forget the name of the village after a few days, but this time it "stuck" in my memory.

As I passed through the village, out of the corner of my eye I noticed a pointer to the "breeding house" of roosters.


IMG_20230908_164219.jpg

Okamžitě jsem si umínil, že až pojedu zpět domů, musím se zde zastavit a nějakého kohouta koupit :-).

Po několika dnech na Moravě jsem se tedy vracel stejnou cestou domů. Tentokrát jsem v Sobíňově dával pozor, abych neminul odbočku k „pěstírně“.
Jak už asi tušíte, ta „pěstírna“ je opravdu velice malý, domácí (v garáži) pivovar, o kterém jsem předtím vůbec nevěděl.
I immediately decided that when I go back home, I have to stop here and buy some rooster :-).

After a few days in Moravia, I returned home by the same route. This time in Sobíňov, I was careful not to miss the turn to the "breeding house".
As you can probably guess, the "breeding house" is really a very small, home (in a garage) brewery, which I didn't know about before.


IMG_20230908_164230.jpg

Chtěl jsem si koupit všechno co vaří, ale bohužel, bylo skoro vše vypito. Zakoupil jsem tedy aspoň dva druhy piv, které zde vaří. Držel jsem je odděleně od sebe, aby se mi kohouti „nepoprali“:-).
I wanted to buy everything he brews, but unfortunately, almost everything was consumed. So I bought at least two types of beer that they brew here. I kept them separate from each other so that the roosters would not "fight" :-).


IMG_20230909_201748.jpg


IMG_20230916_193932.jpg

Vás ale asi nejvíc zajímá, co jsem si to vlastně koupil a ochutnal.

První „kohout“ byl Sobiňovský ležák plzeňského typu. 12° a 4,8% alkoholu.
Co vám budu psát. Bohatá pěna, jemná chmelová vůně. Plná sladová chuť s příjemnou hořkostí na konci. Pilo se to tak dobře, že jsem nestihl nic jiného zaznamenat :-).
But you are probably most interested in what I actually bought and tasted.

The first "rooster" was a Pilsner-type Sobiňov lager. 12° and 4.8% alcohol.
What am I going to write to you? Rich foam, delicate hop aroma. Full malt flavor with a pleasant bitterness at the end. It was drinking so well that I didn't have time to record anything else :-).


IMG_20230909_201113.jpg


IMG_20230909_201935.jpg

Druhý „kohout“ si počkal pár dní v lednici, než na něj došla řada.
Sobiňovské silné byl polotmavý ležák plzeňského typu. 13° a 5,2% alkoholu.
Bohatostí pěny a vůní se nelišil od prvního „kohouta“. Čistá jantarová barva, výraznější sladová chuť. Nějakou dobu jsem pátral po typické hořkosti. Na mé překvapení se hořkost a vůně chmelu projevila až po mírném zteplání piva. Také jsem zaznamenal lehký karamelový tón.
Tento „kohout“ vydržel na mém stole ještě kratší dobu než dvanáctka. Pilo se to samo a nebezpečně dobře :-).
The second "rooster" waited a few days in the fridge before it was his turn.
Sobiňov strong was a semi-dark pilsner-type lager. 13° and 5.2% alcohol.
The richness of the foam and aroma did not differ from the first "cock". Pure amber color, more pronounced malt taste. I have been searching for a typical bitterness for some time. To my surprise, the bitterness and aroma of hops became apparent only after the beer warmed up slightly. I also noticed a slight caramel note.
This "rooster" lasted even less time on my table than the twelve. It was drunk on its own and dangerously well :-).


IMG_20230916_193351.jpg


IMG_20230916_194042.jpgTak vidíte. Někdy jsou i objížďky užitečné. Člověk potká něco, co by za normálních okolností nepotkal :-).
So you see. Sometimes detours are also useful. You will encounter something that you would not normally encounter :-).czhive-b.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments
Ecency