From the forest to French salons - Agaricus bohusii (Pieczarka kępkowa)

piecz01.jpg

piecz11.jpg

Once in the woods, then in French salons, today everywhere

Kiedyś w lesie potem na francuskich salonach, dzisiaj wszędzie

ENPL
Few people know that this cultivated mushroom, popular today, which hangs around pizzas and other dishes, in the old days appeared as a delicacy in French salons next to caviar and lobsters. The first records of mushroom cultivation date back to around 1750 from France, where it was grown in Europe. Today it is a popular technical mushroom, which does not detract from its amazing culinary values.Niewiele osób wie, że ten popularny dzisiaj grzyb hodowlany, który pęta się po pizzach i innych potrawach, w dawnych czasach pojawiał się jako rarytas na francuskich salonach obok kawioru i homarów. Pierwsze wzmianki o uprawach pieczarki datowane są na około 1750 rok z Francji, gdzie jej europejska uprawa miała miejsce. Dzisiaj popularny grzyb techniczny, co nie umniejsza jego niesamowitych wartości kulinarnych.

piecz02.jpg

ENPL
The hat of this representative of the mushroom family can be up to 15 cm in diameter. It does not look like the known cultivated mushrooms because it has characteristic scales on the surface. The surface of the hat cracks over time. It is brownish, beigeKapelusz tego przedstawiciela rodziny pieczarkowatych może mieć średnicę nawet do 15 cm. Nie wygląda jak znane nam pieczarki hodowlane, ponieważ ma charakterystyczne łuski na powierzchni. Z czasem powierzhnia kapelusza pęka. Jest brązowawa, beżowa

piecz03.jpg

ENPL
The blades of this fungus are white or cream colored when young. The color changes to brown with age.Blaszki tego grzyba gdy są młode mają biały lub kremowy odcień. Z wiekiem kolor zmienia się na brązowy.

piecz04.jpg

piecz08.jpg

ENPL
The leg of the mushroom is thick, cylindrical, firm, very often has a ring.Nóżka grzyba jest gruba, walcowata, jędrna, bardzo często posiada pierścień.

piecz05.jpg

ENPL
The mushroom flesh is white with brown discoloration in places. Very pleasant mushroom flavor and aroma.Miąższ pieczarki jest biały, miejscami ma brązowe przebarwienia. Bardzo przyjemny grzybowy smak i zapach.

piecz06.jpg

piecz07.jpg

ENPL
Occurrence. It grows mainly in deciduous forests, in clumps in groups. Sometimes it can be found in parks or gardens. From spring to autumn. Usage: edible mushroom very tasty.Występowanie. Rośnie głównie w lasach liściastych, w kępkach grupkach. Czasami można ją spotkać w parkach czy ogrodach. Od wiosny do jesieni. Zastosowanie: bardzo smaczny grzyb jadalny.

piecz09.jpg

piecz10.jpg

ornament_grzyby.png

4 Comments