Exploring Antalya Old Town - Every City Has a Story - Kaleiçi Turu (English - Turkish)

Hi guys. I hope you're having a great week. Today I visited the Old town of Antalya. The local name of this town is Kaleici, which means “inner part of a fortress”. I come here often. Kaleici is a fabled and mysterious place in the center of Antalya, surrounded by city walls, with two or three-storey old houses, structures that have survived from antiquity, a glamorous marina and a nice beach. It is possible that you will discover something new every time you come here, because this is the city's gateway to the past.

Merhaba arkadaşlar. Umarım iyi vakit geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlere Kaleiçi gezimden bahsetmek istiyorum. Buraya sık sık uğrarım. Antalya'nın merkezinde surlarla çevrili, iki üç katlı eski evleriyle, antik çağdan günümüze kadar ulaşmış yapılarıyla, gözalıcı yat limanıyla, berrak sulu plajı ve çok daha fazlasıyla masalımsı ve gizemli bir yerdir Kaleiçi. Buraya her geldiğinize yeni bir şey keşfetmeniz çok olası, çünkü burası adeta kentin geçmişe açılan bir kapısıdır.

kaleici1.jpg

Every City Has a Story - Antalya

I wanted to share with you a legend about the founding of Antalya, which has been told since ancient times. According to the legend, the king Attalos II gives his servants the following task: "Go and find me paradise on earth!" The horsemen set off from the city called Pergamon at that time, and Bergama today. They search everywhere. They travel to many places to find a beautiful place their king will love. Finally, they arrive at a stunning place at the foot of high mountains, with its turquoise sea and breathtaking cliffs. The people of Pergamon, delighted with their discovery, immediately returned to their kingdom and conveyed the good news to Attalos. The king sets out and when he reaches the place his servants found, he falls in love with the beauty of this place and decides to build a city here. He built a city surrounded by walls on the sea side. It is called "Attelia" in honor of the king. Over time, this name becomes Adalya and then Antalya.

Of course, this is one of the legends that has survived from the past. Today, there is a statue of Attalos II, the first founder of Antalya, in the center of the city.

Her Şehrin Bir Hikayesi Var - Antalya

Antalya'nın kuruluşu ile ilgili geçmişten günümüze anlatılan bir efsaneyi sizlerle paylaşmak istedim. Rivayete göre, kral 2. Attalos adamlarına şöyle bir emir verir: "Gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun!" Atlılar o dönemde Pergamon, günümüzde Bergama adlandırılan şehirden yola çıkarlar. Her tarafı karış karış ararlar. Krallarının beğenebilecekleri güzellikte bir yer bulabilmek için bir çok yer dolaşırlar. Sonunda yüksek dağların eteklerinde, turkuaz denizi nefes kesici falezleriyle akılları baştan alacak güzellikte bir yere ulaşırlar. Bu keşifleriyle çok sevinen Bergamalılar hemen krallıklarına döner ve müjdeli haberi Attalos'a iletirler. Kral hemen yola koyulur ve adamlarının buldukları yere ulaştığında o da bu yerin güzelliğine aşık olur ve burada bir şehir inşa etmeye karar verir. Deniz tarafında her yeri surlarla çevrili bir şehir yaptırır. Buraya kralın şerefine "Attelia" adı verilir. Zamanla bu isim önce Adalya sonrasında Antalya halini alır.

Tabii bu geçmişten günümüze gelip çıkmış efsanelerden biridir. Günümüzde şehrin ilk kurucusu olan 2. Attalos'un anısına şehrin merkezinde kralın heykeli yer alıyor.

attalos.jpg

Today's Antalya covers a much larger area than the city founded by the king. Currently, cities such as Attelia, Perge and Aspendos, which are located in the region called Pamphylia in ancient times, the region called Lycia, including ancient cities such as Myra and Andriake, which I visited and shared with you the other day, and the place called Pisidia in ancient times are located within the borders of Antalya. Lydians, Lycians, Pergamons, Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman empires ruled here and each of them gave us very beautiful historical artifacts. Thanks to these civilizations, there are many ancient cities in Antalya today.

When we look at the old ruins of the city, we can see that the life here dates back to the stone age. The remains of the first people were found in the cave called Karain, which is 30 km away from the city center of Antalya. Some of these inventions are exhibited in the Antalya museum, which I went to the other day and shared with you. It is known that the borders of the city founded by Attalos are in the area where the old town called Kaleici is located today. After the Pergamons, this place passed into the hands of the Romans. Some of the buildings belonging to the Roman Empire can be found in the old town. Probably the most interesting of these is the Three Gates.

Günümüz Antalya'sı kralın kurduğu şehirden çok daha geniş bir araziyi kapsıyor. Şu anda eski çağlarda adına Pamfilya denilen bölgenin içinde bulunan Attelia, Perge ve Aspendos gibi kentler, geçen gün ziyaret edip sizlerle paylaştığım Myra ve Andriake gibi antik kentlerin de içinde bulunduğu eski ismiyle Likya denilen bölge ve yine eski çağlarda Pisidya adı verilen yer Antalya sınırları içinde yer alır. Geçmişten günümüze burada Lidyalılar, Likyalılar, Bergamalılar, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı imparatorlukları yer almış ve her biri bize çok güzel tarihi eserler armağan etmişlerdir. Bu uygarlıklar sayesinde Antalya'da günümüzde çok fazla antik şehir var.

Kentin eski kalıntılarına baktığımızda ise buradaki yaşantının taş devrine kadar uzandığını görebiliyoruz. Günümüzde Antalya şehir merkezinden 30 km uzaklıkta bulunan Karain adlı mağarada ilk insanların kalıntılarına rastlanmıştır. Bu buluşların bir kısmı geçen gün gittiğim ve sizlerle paylaştğım Antalya müzesinde sergilenmektedir. 2. Attalos'un kurduğu şehrin sınırlarının günümüzde Kaleiçi adı verilen eski şehrin yer aldığı bölgede olduğu biliniyor. Bergamalılardan sonra burası Romalıların eline geçmiştir. Eski şehirde Roma imparatorluğuna ait yapılardan bazılarına rastlanmaktadır. Bunlardan tartışmasız en çok ilgi çekici olanı Üç kapılardır.

The Three Gates - The Gate Built in Honor of the Roman Emperor

uckapilar.jpg

In my post about the Antalya museum, I shared with you the photos of the statues of the Roman emperor Hadrian. Hadrian (often pronounced Adrian) was one of Rome's most glorious emperors. During his period, abundance, fertility and peace reigned in the empire. Because he preferred to rule the empire without war. This period is famous in history and is called "Paxa Romana".

(It is the statue of Emperor Hadrianus exhibited in the Antalya museum. I took this photo during our museum tour.)

Üç Kapılar - Roma İmparatorunun Şerefine İnşa Edilen Kapı

Antalya müzesi ile ilgili gezi yazımda sizlerle Roma imparatoru Hadrianus'un heykellerinin fotoğraflarını paylaşmıştım. Hadrianus (genellikle Adrian diye telaffuz edilir) Romanın en görkemli imparatorlarından biri olmuştur. Döneminde imparatorlukta bolluk, bereket ve huzur hüküm sürmüş. Çünkü savaş yapmamayı tercih etmiştir. Bu dönem tarihte meşhurdur ve "Paxa Romana" diye geçer.

(İmparator Hadrianus'un Antalya müzesinde sergilenen heykeli. Müze gezisi sırasında çekmiştim.)

hadrianus_muze.jpg

At that time, Antalya was one of the cities in the Roman territory. And before Adrian's visit here, these gates were built as an expression of loyalty to the empire. In other words, these gates have been here for about 1890 years, and they are one of the historical artifacts that have survived to the present day without being demolished. This place is known as the three gates or Hadrian's Gate.

O dönemde Antalya da Roma topraklarının içindeki kentlerden biriydi. Ve Adrian'ın buraya seferi öncesinde imparatorluğa olan bağlılığın bir ifadesi olarak bu kapılar inşa ettirilir. Yani yaklaşık 1890 yıldır bu kapılar burada ve yıkılmadan günümüze ulaşmayı başarmış olan tarihi eserlerden biri. Burası üç kapılar veya Hadrian Kapısı olarak bilinmektedir.

uckapilar2.jpg

There are two towers on the left and right of the three gates. From the inscription on one of them (on the left), it is understood that a woman named Julia Sankta had it built with her own money. (Here is that tower and inscription, there are many pigeons around it).

Üç kapıların sol ve sağ tarafında iki adet sonradan yapılmış kale var. Bir tanesinin (sol taraftakinin) üzerindeki kitabeden burayı Julia Sankta adlı bir kadının kendi imkanlarıyla yaptırdığı anlaşılıyor. (İşte o burç ve kitabe, çevresinde çok sayıda güvercin var).

uckapilar_sol.jpg

The tower on the right was built during the Seljuk period. German archaeologist George Niemann, who came to the region in 1885, made the drawings of the building. This drawing shed light on many researches. Today, the drawing is exhibited in the Antalya museum. I took this photo during our last visit.

Sağ taraftaki kale ise Selçuklular zamanında yapılmıştır. 1885 yılında bölgeye gelen Alman arkeolog George Niemann yapının çizimlerini yapmış. Bu çizim birçok araştırmaya ışık tutmuştur. Günümüzde çizim Antalya müzesinde sergileniyor. Son ziyaretimizde çekmiştim.

uckapilar_niemann.jpg

Historical Kaleici Houses

kaleici2.jpg

We can go through the three gates and start visiting Kaleici. We see Kaleici houses with tiled roofs inside. Most of these houses are used as museums, hotels, restaurants and shops after being restored.

Tarihi Kaleiçi Evleri

Üç kapılardan giriş yapıp Kaleiçi'ni gezmeye başlayabiliriz. İçeride bizi yığma taştan yapılmış kiremit çatılı Kaleiçi evleri karşılıyor. Günümüzde bu evlerin çoğu restore edildikten sonra müze, otel, restoran ve dükkan olarak kullanılıyor.

The houses are located inside the two city walls. One of these walls is located on the land side and the other on the sea side. Some of the walls have survived to the present day, and some of them have been restored after being demolished. While wandering the narrow streets inside the walls, you can feel like you are traveling in the past. The ethnography museum that we come across here can help us learn about what's inside the historical houses.

Evler sur şeklinde iki duvarın iç kısmında yer alıyorlar. Bu surlardan biri kara kısmında biri deniz tarafında yer alıyor. Surların bir bölümü günümüze kadar ulaşmış, bir bölümü ise yıkıldıktan sonra restore edilmiştir. Surların içerisindeki dar sokaklarda dolaşırken geçmişte bir yolculuk yapıyor hissine kapılabilirsiniz. Burada karşımıza çıkan etnografya müzesi tarihi evlerin içinde neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olabilir.

kaleici_evleri1.jpg

A Short Trip to the Ethnographic Museum

I recommend you to stop by the ethnography museum while you are in Kaleici. Artifacts found in old Antalya houses are exhibited in this museum.

Etnografya Müzesine Kısa Bir Gezi

Kaleiçi'ne gelmişken etnografya müzesine uğramanızı tavsiye ederim. Bu müzenin içinde eski Antalya evlerinin içinde bulunmuş eserler sergilenmektedir.

etnografya.jpg

Wooden Cupboard Door - Trees resistant to cold and humidity (walnut, cedar, ebony, apple, pear, etc.) were used in the houses.

Ahşap Dolap Kapağı - Evlerde soğuğa ve neme dayanıklı ağaçlar (ceviz, sedir, abanoz, elma, armut vs.) kullanılırmış.

etnografyaahsap_dolap_kapagi.jpg

Ceilings of Kaleiçi Houses - Wooden ceiling decorations of Kaleiçi houses are also very beautiful. (The museum staff are very helpful. Thanks to them, I noticed these ceiling decorations at the entrance. They showed me everything one by one by saying, please take a photo of it. I felt like a guest in an old Kaleiçi house.)

Kaleiçi Evlerinin Tavanları - Kaleiçi evleri özenle işlenmiş ahşap tavan süslerine sahip. (Müze çalışanları çok yardımseverler. Girişteki bu tavan süslerini onlar sayesinde fark ettim. Lütfen bunların da fotoğrafını çekin diye her şeyin yerini tek tek gösteriyorlardı. Kendimi eski bir Kaleiçi evine misafir gelmiş gibi hissettim)

etnografya_tavansus.jpg

Classic Antalya Kitchen

Klasik Antalya Mutfağı

etnografyaahsap_klasik_antalya_mutfagi.jpg

Daily Room

Günlük Oda

etnografyaahsap_gunluk_oda.jpg

Bedroom

Yatak Odası

etnografyaahsap_yatak_odasi.jpg

Faucet

Musluk

etnografya_musluk.jpg

Various Jewelry Found in Kaleici Houses

Kaleiçi Evlerinden Bulunan Çeşitli Ziynet Eşyaları

etnografya_ziynet.jpg

etnografya_ziynet2.jpg

etnografya_ziynet3.jpg

etnografya_ziynet4.jpg

etnografya_ziynet5.jpg

Weaponry

Silahlar

etnografya_silahlar.jpg

War Medals

Savaş Madalyaları

etnografya_madalyalar.jpg

Pocket Watches

Köstekli Saatler

etnografya_saatler.jpg

Hidirlik Tower - Ancient Watchtower

Hıdırlık Tower is an old watchtower and lighthouse located very close to the ethnography museum. It is thought that this structure was built by the emperor Hadrian. It has a history of about 1800 years.

Hıdırlık Kulesi - Antik Gözetleme Kulesi

Hıdırlık kulesi etnografya müzesinin çok yakınında yer alan eski bir gözetleme kulesi ve deniz feneridir. Bu yapının imparator Hadrianus tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Yaklaşık 1800 yıllık bir geçmişe sahip.

hidirlik.jpg

I can't get close to it as restoration work is being done. Works are ongoing. I think we'll soon find the tower surroundings much nicer. After the Hidirlik tower, I turn my route to the north gate. There are important structures from the Seljuk period here.

Şu anda restorasyon çalışmaları yapıldığı için yanına çok yaklaşamıyorum. Çalışmalar sürüyor. Sanırım yakında kule çevresini çok daha güzel halde bulacağız. Hıdırlık kulesinden sonra rotamı kuzey kapısına çeviriyorum. Burada Selçuklular zamanından kalma önemli yapılar var.

Yivli (Grooved) Minaret & Clock Tower - Symbols of Antalya

You have probably seen these two structures in Antalya photographs. The clock tower is one of the Byzantine period works. So it's over a thousand years old. It was converted into a clock tower during the Ottoman Empire.

Yivli Minare & Saat Kulesi - Antalya'nın Simgeleri

Antalya resimlerinde bu iki yapıyı muhtemelen görmüşsünüzdür. Saat kulesi Bizans dönemi eserlerindendir. Yani bin yıldan fazla bir yaşı var. Osmanlı imparatorluğu zamanında saat kulesine dönüştürülmüştür.

saat_kulesi.jpg

The Grooved minaret is one of the first Islamic structures of the city and belongs to the Seljuk period. It gets its name from its grooves.

Yivli minare ise kentin ilk islami yapılarından biri olup Selçuklu dönemine aittir. Adını yivlerinden alıyor.

yivli_minare.jpg

The madrasah next to the grooved minaret has been restored and is now used as a place where souvenirs are sold.

Yivli minarenin yanındaki medrese restore edilmiş ve günümüzde hediyelik eşyaların satıldığı bir yer olarak kullanılıyor.

medrese.jpg

medrese1.jpg

medrese2.jpg

medrese3.jpg

Right next to the Grooved minaret complex, we see the Mevlevihane (meaning lodge used by Mevlevi dervishes) and 2 mausoleums.

Yivli minare kompleksinin hemen yanında mevlevihane ve 2 adet türbe karşımıza çıkıyor.

Mevlevi Lodge and Mausoleums in Kaleici

It is known that after the death of the great philosopher Mevlana, Mevlevi lodges were built in many cities. One of them is this Mevlevihane built in Antalya.

Kaleiçi'ndeki Mevlevihane ve Türbeler

Büyük düşünür ve islam alimi Mevlana hayata gözlerini yumduktan sonra birçok ilde Mevlevihanelerin yapıldığı bilinmektedir. Bunlardan biri de Antalya'da yapılan bu mevlevihanedir.

mevlevihane.jpg

Mevlevihane is located in the center of Antalya, right next to the Cumhuriyet Square. Most people pass by and don't know there is a museum inside. Figures and artifacts related to the Mevlevi Lodge are exhibited inside.

Mevlevihane Antalya'nın tam merkezinde Cumhuriyet meydanı'nın hemen yanıbaşında yer almaktadır. Çoğu kişi buradan geçer ve içeride bir müze olduğunu bilmez. İçeride mevlevihaneye dair canlandırmalar ve eserler sergilenmektedir.

mevlevihane1.jpg

mevlevihane2.jpg

mevlevihane3.jpg

mevlevihane4.jpg

mevlevihane31.jpg

There is also a bath in the Mevlevihane complex. The name of this place is mentioned in Evliya Çelebi's Travel Book. This place (mevlevihane and bath) was open when the famous traveler visited the region.

(I wonder if those who read this article 200-500 years later will say these exist when the blockchain traveler visited here 😀)

Mevlevihane kompleksi içinde bir de hamam yer alıyor. Buranın ismi Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde geçer. Ünlü gezgin bölgeyi ziyaret ettiğinde burası (mevlevihane ve hamam) çalışır vaziyetteymiş.

(200-500 yıl sonra bu yazımı okuyanlar da blockchain gezgini buraya geldiğinde burası böyleymiş der mi acaba 😀)

mevlevihane_hamam1.jpg

In the same complex, there are the tombs of Zincirkıran Mehmet Bey and Nigar Hatun, the mother of one of the Ottoman princes Korkut.

Aynı kompleksin içinde Zincirkıran Mehmet Bey ve Osmanlı şehzadelerinden Korkut'un annesi olan Nigar Hatun'un Türbeleri yer alıyor.

turbeler.jpg

resim.png

turbeler2.jpg

A guest who came across me in the garden of the Mevlevihane. (It may have thought the same of me.)

Mevlevihanenin bahçesinde karşılaştığım bir misafir. (O da benim için aynısını düşünmüş olabilir.)

mevlevihane_misafir.jpg

The right side of the Mevlevihane opens to Cumhuriyet Square, one of the first places that come to mind when Antalya is mentioned. In the middle of the square there is the National Ascension Monument.

Mevlevihane'nin yan tarafı Antalya denilince ilk akla gelebilecek yerlerden biri olan Cumhuriyet meydanına açılıyor. Meydanın ortasında ulusal yükseliş anıtı bulunuyor.

cumhuriyet_medyani.jpg

After visiting the Mevlevihane complex, one of the most beautiful places to visit is undoubtedly the marina.

Mevlevihane kompleksi gezisinden sonra gidilebilecek en güzel yerlerden biri şüphesiz yat limanı.

The Marina - Attelia's Gate to the World

Where the ancient marina used to be, there is a modern marina today. The view is beautiful. From here you can join to yachts tours for a few hours or a day.

Yat Limanı - Attelia'nın Dünyaya Açılan Kapısı

Antik yat limanının yerinde günümüzde modern bir yat limanı var. Manzarası çok çok güzel. Buradan yatlara binip birkaç saatlik veya bir günlük gezilere çıkabilirsiniz.

resim.png

There is a mosque from the Ottoman period in the inner part of the marina.

Yat limanının iç kısmında Osmanlı döneminden kalma bir cami bulunuyor.

resim.png

There are also two museums. One of them is "Toy museum". I visited this place 2 years ago and mentioned it in a post. The other museum is the "Marine Biology Museum". Examples of sea creatures are exhibited here; various fish, sea urchins and other sea creatures.

İki de müze var. Bir tanesi "Oyuncak müzesi". Burayı 2 sene önce gezip bir yazımda anlatmıştım. Diğer müze ise "Deniz biyolojisi müzesi". Burada deniz canlılarının örnekleri sergileniyor; çeşitli balıklar, deniz kestaneleri ve diğer deniz canlıları.

deniz_muzesi.jpg

deniz_muzesi1.jpg

deniz_muzesi2.jpg

deniz_muzesi3.jpg

The ancient sea walls can be seen very clearly from the marina. Famous travelers who visit here often mention 40 stairs leading down to the sea in their works. I'm guessing it might be these stairs.

Yat limanından antik deniz surları çok net görülüyor. Buraya uğrayan ünlü gezginler eserlerinde sıklıkla denize inen 40 merdivenden bahsediyorlar. Bu merdivenler olabileceğini tahmin ediyorum.

resim.png

A public phone that I came across at the marina. Anyone using it? I checked and it works. 🙂

Yat limanında karşıma çıkan bir ankesörlü telefon. Yakında tarihe karışır gibi görünüyor. Hatta karıştı bile denilebilir. Kullanan var mı acaba? Kontrol etim ve çalışıyor 🙂

yatlimani_telefon.jpg

Mermerli beach is located right next to the marina.

Yat limanının hemen yan tarafında Mermerli plajı yer alıyor.

mermerli.jpg

mermerli2.jpg

There are more historical buildings in Kaleici that are worth seeing. For example, this mosque. I don't know what its name is at the moment, because it is being restored. Its former name was the Broken minaret mosque. If you've been to Antalya, maybe you've seen it. The minaret of the mosque was destroyed in a fire. That mosque was restored and now has a minaret.

Kaleiçinde görülmeye değer daha çok tarihi yapı var. Örneğin bu cami. Şu anda adının ne olduğunu bilmiyorum, çünkü restore ediliyor. Eski adı Kesik minareli camiydi. Antalya'ya geldiyseniz belki görmüşsünüzdür. Caminin minaresi bir yangında yok olmuştu. İşte o cami restore ettirildi ve artık bir minareye sahip.

kesik_minare.jpg

Sultan Alaeddin Mosque, which is also from the Seljuk period, is among the places worth seeing.

Yine Selçuklu zamanında kalma Sultan Alaeddin cami görülmeye değer yerler arasında.

resim.png

This 19th century building is the Yenikapı Greek Church. It started to be used after it was restored in 2007.

19. yüzyıldan kalma bu yapı ise Yenikapı Rum kilisesinin binasıdır. 2007 yılında restore edildikten sonra kullanıma açılmıştır.

yenikapi_rum_kilisesi.jpg

Ataturk House & Museum

Ataturk House is located on the street that we reach when we go up the Işıklar side from the Kaleici stairs. It is known that our great leader visited Antalya 3 times and stayed in this house when he arrived.

Atatürk Evi ve Müzesi

Kaleiçi merdivenlerinden Işıklar tarafına çıkınca ulaştığımız cadde üzerinde Atatürk Evi yer alıyor. Ulu önderimizin Antalya'yı 3 defa ziyaret ettiği ve geldiğinde bu evde kaldığı bilinmektedir.

ataturk_evi0.jpg

The house was later turned into a museum. Inside, the dining room, bedroom, study room, photographs and many personal belongings of Atatürk are exhibited.

Ev daha sonra müze haline getirilmiştir. İçeride yemek odası, yatak odası, çalışma odası, fotoğraflar ve Atatürk'e ait çok sayıda kişisel eşya sergilenmektedir.

ataturk_evi1.jpg

ataturk_evi2.jpg

resim.png

ataturk_evi4.jpg

ataturk_evi5.jpg

ataturk_evi6.jpg

ataturk_evi7.jpg

ataturk_evi8.jpg

Our Kaleici tour normally ends after visiting this beautiful museum. I would like to end my today's trip at the lower duden waterfall, which is about 8 km away from the old town.

Bu güzel müzeyi gezdikten sonra normalde Kaleiçi turumuz sona eriyor. Ben bugünkü gezimi Kaleiçi'nden az ileride yaklaşık 8 km uzaklıkta bulunan Aşağı düden şelalesinde noktalamak istiyorum.

selale.jpg

Lower Duden Waterfall

We visited the Upper Duden waterfall on our trip with Ali the other day. This waterfall appears where another branch of the Düden river, flows into the sea. Landscape is very beautiful. Yachts tours are organized here.

Aşağı Düden Şelalesi

Geçen gün Ali ile gezimizde Yukarı Düden şelalesine uğramıştık. Bu şelale aynı nehrin, yani Düden çayının bir başka kolunun denize döküldüğü yerde ortaya çıkıyor. Manzara çok güzel. Buraya yatlarla turlar düzenlenmektedir.

selale1.jpg

selale3.jpg

Some General Information

How to get to the old town?

Kaleici is located in the city center of Antalya. This place is about 14 km from Antalya airport. Kaleici has several entrances. One of them is the Three Gates that I described above. The other entrance is located next to the clock tower. You can also use elevator if you wish.

Pinmapple coordinates: [//]:# (!pinmapple 36.887818 lat 30.701969 long Antalya Old Town d3scr)

Bazı Genel Bilgiler

Kaleiçi'ne nasıl gidilir?

Kaleiçi Antalya şehir merkezinde yer alıyor. Burası Antalya havalimanından yaklaşık 14 km uzaklıktadır. Kaleiçi'nin birkaç girişi vardır. Bir tanesi yukarıda anlattığım Uç kapılar'dır. Diğer girişi saat kulesinin yanında yer alıyor. Ayrıca, isterseniz aşağıya asansörle de inebilirsiniz.

Pinmapple koordinatları: [//]:# (!pinmapple 36.887818 lat 30.701969 long Antalya Old Town d3scr)

yat_limani_surlar.jpg


Entry Fees

All the museums mentioned in this post are free. In other words, you can visit Antalya Ethnography museum, Marine biology museum and Atatürk's house free of charge. If you want to join a yacht tour, the price of a 1-hour excursion is approximately 25 Turkish liras (2.96 USD).

Giriş Ücretleri

Bu yazımda anlattığım tüm müzeler ücretsizdir. Yani Antalya etnografya müzesi, Deniz biyolojisi müzesi ve Atatürk evi'ni ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. Yat turuna katılmak isterseniz 1 saatlik gezi fiyatı yaklaşık 25 liradır.


What to Wear?

I can say that comfortable shoes are very necessary. Wearing outdoor shoes can be impossible in very hot months. Considering that the stones on the ground are slippery, I recommend you to choose non-slip shoes. Also, hats and glasses are highly recommended in summer.

Kılık kıyafet nasıl olmalı?

Rahat ayakkabı olmazsa olmaz diyebilirim. Outdoor ayakkabı giymek çok sıcak aylarda zor olabilir, açık ayakkabı giyecekseniz yerlerdeki taşların kaygan olduğunu göz önüne alarak kaymayan ayakkabı tercih etmenizi öneririm. Ayrıca yazın şapka ve gözlük kesinlikle önerilir.

final.jpg

Okay, I think that's all for today, dear friends. If you are in Antalya, I definitely recommend you to visit the old town. Thank you for reading. Take care. 🙂

Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı sevgili dostlar. Antalya'ya gelecek olursanız Kaleiçi'ni mutlaka gezmenizi öneririm. Okuduğunuz için teşekkürler. Hoşça kalın. 🙂

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
42 Comments