#Splinterlands - A #Play2Earn game - Where does the earning come from?

Hello Splintertalk tribe,

Recently, I received a lot of questions about Splinterlands.
And the most common questions is "Where does the earning come from?"
So I will explain more detail on the earning of Splinterlands.
I hope I can cover most of the earning parts - inside the game and outside the game.
If I miss anything, appreciate to have the your comment.
This article has both English and Vietnamese version

A. Inside the game

1. Earning DEC from winning battle

The key function of the game is P2P battle and you will earn DEC after each winning match.
There are some criteria impact to your DEC earning each match.

image.png

a. Energy Capture Rate - can check at DEC logo
You get maximum DEC each match when Capture Rate is 100%. The Capture rate is reduced after each match and will be refill around ~ 25% per day. You should not let the ECR too low, otherwise you only receive a small amount of DEC each winning match
image.png

b. Win streak
You will get addition 5% DEC for each winning streak, maximum is 50%.
So try to keep the winning streak as long as possible to earn more DEC

c. Gold Cards - Alpha/Promo Cards
Each Alpha/Promo/Gold Card in the battle will give you an additional 10% of DEC each match.
You should buy or rent the Alpha/Promo/Gold cards to earn more DEC
You can find the Alpha/Promo Edition or Gold cards in the market at below picture
image.png

d. Guild
Once you join a Guild, you can get an addition % of DEC depended on the LOGDE level of the Guild
image.png

e. Rating and League
You earn higher DEC if you have higher Rating and you are in higher League.

For example:

  • When I'm in Bronze II, I can only get 3-4 DEC per match. When I enter Bronze I, I can get ~ 25 DEC per match
  • When I'm in Bronze I with Rating 1100, I will receive less DEC than when I'm at Rating 1800

2. Earning from Daily Quest

Each day, you will receive a Quest. Once you completed a quest, you will receive the chests.
You will receive random item like Cards/DEC/Potions when you open the chest and it definite has the value.
image.png

3. Earning from Season Reward

After each season (~ 15 days), you will receive a number of chests depending on the League.
Same as Daily Quest chest, you will receive random item like Cards/DEC/Potions when you open the chest.
image.png

4. Earning from Market

If you have some free cards, you can go to Market and rent out your card to earn DEC daily.
You also can trade cards to have more earning.
Besides the in-game market, there are 3 popular 3rd-party market (PeakMonster, Monster Market and Card Auctionz) with a lot of tools to support you following your earning in the market or check the card trending price , ...
You can access these 3rd-party market from in-game Market as below screenshot.
image.png

5. Earning from Events/ Tournaments

You can enter the tournament with a small fee.
If you're strong enough to be the top players of tournament, you can earn the big reward in return.

image.png

image.png

6. Extra reward for Top player of each League

There is any extra rewards for Top 20 player of each League by end of season.
This is the example of Bronze League
image.png

7. SPS airdrop

There are a lot of articles taking about SPS airdrop. I will not repeat it anymore.
In short, if you keep your game assets like Cards/Land/DEC/Totem/Skin, ... to earn SPS airdrop.

B. Outside the game

1. SPT token

Once you purchase the Spell book, you have a Hive account and you can enter Splintertalk.io platform to learn and share your knowledge on this platform then earn SPT token (like what I'm doing now).
For 1 month, I already earn 5k SPT token ~ $42 at the the I write this article. Not much but I'm happy with it.
With SPT token, you also receive the SPS airdrop point at the rate 4SPT/1 airdrop point.
So it's compounded earning with SPT :)

2. Cards give away

In the Splintertalk.io platform, there are several card give away contest. You just need to comment and you can get the cards if you're lucky enough.

That's all the earning way from Splinterlands that I know. Frankly speaking, I don't think there are too many way to earn with Splinterlands until I complete this post :)
If you know more earning way, appreciate if you can share to me in comment.

P/S: If you don't have any Splinterlands account, appreciate if you can use my affiliate link to register:
https://splinterlands.com?ref=sodom-lv

Thanks and enjoy the game.

image.png

Hello mọi người,

Hiện nay, mình đang nhận rất nhiều câu hỏi về Splinterlands.
Và câu hỏi mình hay nhận được nhất là "Kiếm tiền bằng cách nào?"
Nên mình sẽ chia sẻ các nguồn thu nhập từ Splinterlands trong bài viết này, bao gồm thu nhập trong game và ngoài game.
Nếu mình có sót cách nào, hy vọng bạn có thể chia sẻ với mình trong comment của bài viết này.

A. Thu nhập trong game

1. Thu nhập DEC từ trận thắng

Mỗi lần thắng trận, bạn sẽ nhận được một lương DEC.
Số lượng DEC sẽ thay đổi phụ thuộc vào 1 số yếu tố bên dưới

image.png

**a. Energy Capture Rate (ERC) ** - Bạn có thể kiểm tra ERC ngay chỗ số lượng DEC ở màn hình chính
Bạn sẽ nhận được số lượng DEC tối đa cho mỗi trận thắng nếu ERC là 100%. ERC sẽ giảm sau mỗi trận thắng và sẽ hồi phục khoảng 25% mỗi ngày. Bạn không nên để ERC xuống quá thấp, nếu không bạn chỉ nhận được 1 lượng nhỏ DEC cho mỗi trận thắng.
image.png

b. Chuỗi trận thắng
Bạn sẽ nhận thêm 5% DEC cho mỗi trận thắng trong chuỗi, tối đa là 50%
Nên hãy cố gắng giữ chuỗi trận thắng càng nhiều càng tốt nhé 😁

c. Bài vàng - Bài Alpha/Promo
Với mỗi lá bài Vàng/Alpha/Promo tham gia trận đấu, bạn sẽ nhận thêm 10% lượng DEC.
Bạn nên mua hoặc thuê bài Vàng/Alpha/Promo trong Chợ như hình bên dưới

image.png

d. Tham gia Bang hội
Khi bạn tham gia Bang hội, bạn sẽ nhận thêm % DEC tuỳ theo cấp độ của LỀU trong Bang hội
Once you join a Guild, you can get an addition % of DEC depended on the LOGDE level of the Guild
image.png

e. Điểm xếp hạng and Cấp giải đấu
Bạn có thể kiếm được nhiều DEC hơn từ mỗi trận đấu nếu bạn có điểm xếp hạng cao hơn và bạn đang chiến đấu trong Giải đấu cao hơn.

Ví dụ:

  • Khi mình đang ở giải Đồng II, mình chỉ có thể kiếm được 3-4 DEC cho mỗi trận thắng. Nhưng khi mình lên cấp Đồng I, mình có thể kiếm được ~ 25 DEC cho mỗi trận
  • Khi mình ở cấp Đồng I, mình nhận được ít DEC hơn nếu điểm xếp hạng của mình chỉ 1100 so với khi mình có điểm xếp hạng là 1800

2. Thu nhập từ Nhiệm vụ hàng ngày

Mỗi ngày bạn sẽ nhận được 1 nhiệm vu. Khi bạn hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được rương (số rương tuỳ vào Cấp giải đấu bạn đang tham gia).
Khi mở rương, bạn sẽ nhận được Thẻ bài/DEC/Lọ Thuốc và nó đều có giá trị.

image.png

3. Thu nhập từ phần thưởng cuối mùa giải

Sau mỗi mùa giải ( mỗi mùa giải khoảng 15 ngày), bạn sẽ nhận được rương (số rương tuỳ vào Cấp giải đấu cao nhất mà bạn đạt được trong mùa).
Tương tự như phần thưởng ngày, bạn sẽ nhận được Thẻ bài/DEC/Lọ Thuốc khi bạn mở rương
image.png

4. Thu nhập từ Chợ

Nếu bạn có 1 số Thẻ bài rảnh rỗi, bạn có thể cho thuê Thẻ bài trên chợ để kiếm thêm DEC hàng ngày.
Bạn cũng có thể mua bán Thẻ bài trong chợ để tăng thêm thu nhập của mình.
Bên cạnh Chợ trong game, có thêm 3 chợ khác khá phổ biến (PeakMonster, Monster Market and Card Auctionz). 3 chợ này có thêm 1 số công cụ hỗ trợ khác như theo dõi thu nhập hàng ngày từ việc cho thuê thẻ bài, hay tham khảo lịch sử giá của Thẻ bài mà bạn muốn giao dịch, ...
Bạn có thể vào các Chợ này từ màn hình trong game bên dưới

image.png

5. Thu nhập từ các Sự kiện

Bạn có thể tham gia các Sự Kiện với một chi phí nhỏ
Nếu bạn đủ mạnh để đứng trong Top, bạn sẽ nhận được các phần thưởng từ các Sự kiện này.

image.png

image.png

6. Thu nhập thêm nếu bạn nằm trong Top của các giải đấu

Có thêm phần thưởng DEC nếu bạn nằm trong Top 20 của mỗi giải đấu sau khi kết thúc mùa giải.
Đây là ví dụ cho giải Đồng.
image.png

7. SPS airdrop

Đã có rất nhiều bài nói về SPS airdrop nên mình sẽ không lặp lại phần này nữa.
Nói ngắn gọn, nếu bạn sở hữu tài sản trong game như Thẻ bài/ Đất đai/ DEC/ ... thì bạn sẽ nhận được SPS airdrop.

B. Thu nhập bên ngoài game

1. SPT token

Khi bạn mua Spell book và đổi tên tài khoản, bạn đồng thời sở hữu một tài khoản trên Hive blockchain .
Bạn dùng tên trong game và private key để đăng nhập vô tài khoản Hive trong Splintertalk.io, thảo luận và chia sẻ kiến thức về game trong Splintertalk.io, bạn sẽ nhận được SPT token (giống như bài viết này được đăng trên Hive)

Mình đã kiếm được 5000 SPT token ~ $42 trong vòng 1 tháng, không nhiều nhưng mình khá hài lòng với số SPT token mình đã nhận.
Với SPT token, bạn cũng nhận thêm điểm SPS airdrop với tỉ lệ 4SPT token = 1 điểm SPS airdrop, và bạn sẽ được nhận thêm SPS airdrop.

2. Thẻ bài miễn phí

Trong Splintertalk.io, có một vài người phát thẻ bài miễn phí. Bạn chỉ cần để lại comment trong bài viết thẻ bài mà bạn muốn nhận. Nếu may mắn, bạn sẽ nhận được Thẻ bài hoàn toàn miễn phí 😁

Đây là tất cả các nguồn thu nhập từ Splinterlands mà mình biết. Thực tình là mình không nghĩ có nhiều nguồn thu nhập từ game như vậy cho đến khi mình viết bài này.

Nếu bạn biết thêm nguồn thu nhập nào khác, hãy để lại bình luận trong bài viết này cho mình nhé.

P/S:Nếu bạn chưa có tài khoản Splinterlands, hãy dùng link của mình để đăng kí nhé :
https://splinterlands.com?ref=sodom-lv

Thanks and enjoy the game!

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
7 Comments