$50 photographic challenge

Two months have passed, and some of you must be eagerly awaiting the next photographic challenge. It's here.

The evaluation of the previous two challenges is here and here.

This new January challenge will be a little different in some ways. In the previous challenges, you were given an assignment, and according to that assignment, you had to find a matching theme or scenery and take a photo with it. This time, however, you won't be looking for the scene, but you'll probably have to create it.

Uplynuly dva měsíce, a někteří z vás už jistě netrpělivě očekávají další fotografickou výzvu. Je tady.

Vyhodnocení předchozích dvou výzev je tady a tady.

Tato nová, lednová výzva bude v něčem trochu jiná. V předchozích výzvách jste dostali zadání a podle něho jste měli najít odpovídající motiv nebo scenérii a udělat s ním fotografii. Tentokrát však scénu nebudete hledat, ale budete ji asi muset vytvořit.


Assignment:

Take one (or several) photos based on a story from your favorite book.

Zadání:

Udělejte jednu (nebo několik) fotografií na motivy příběhu z vaší oblíbené knihy.


As I wrote, you probably won't find a scene corresponding to a book story, but you'll probably have to create one. How? That's up to you. It can be a still life with some objects typical of the story in question. You can make yourself into the book character and take a selfie. Or you can persuade a few friends to do model for you. As usual, it's all up to your creativity.

It would be nice if you picked a familiar story for the audience to get to know. But it's not a requirement. (And I hope you don't all choose Harry Potter :) )

The second difference from previous challenges is that I'm promoting it not only in the Czech community, but also in the Photography Lovers group. I expect a bit more participation and a more competitive environment.

And as usual - I have 50 HBD set aside for prizes. Whether there will be one winner or I'll split it among several participants depends on how the challenge turns out.

You have a whole month to create. Deadline is January 31, 2024, 23:59:59

Please tag your competition articles with #challenge50 and add a link in the comments.

Jak jsem napsal, scénu odpovídající nějakému knižnímu příběhu asi nenajdete, ale budete ji muset nejspíš vytvořit. Jak? To je vaše věc. Může to být zátiší s nějakými předměty typickými pro dotyčný příběh. Můžete se do knižního hrdiny vtělit sami a udělat selfie. Nebo můžete přemluvit pár známých a udělat si z nich modelky. Jako obvykle, všechno záleží jen na vaší kreativitě.

Bylo by fajn, kdybyste si vybrali nějaký známý příběh, aby ho diváci mohli poznat. Ale není to podmínka. (A doufám, že si nevyberete všichni Harry Pottera :) )

Druhá odlišnost od předchozích výzev je v tom, že ji propaguji nejen v české komunitě, ale i ve skupině Photography Lovers. Očekávám od toho o něco větší účast a více konkurenční prostředí.

A jako obvykle - na odměny mám vyhrazeno 50 HBD. Jestli bude jeden výherce nebo ji rozdělím mezi více účastníků, to záleží na tom, jak výzva dopadne.

Na tvorbu máte celý měsíc. Deadline je 31. ledna 2024, 23:59:59

Soutěžní články prosím označte tagem #challenge50 a přidejte odkaz do komentářů.

sepa.png
Thank you for taking the time to read this post, if you have any questions, criticisms or suggestions I would appreciate it if you would throw them in the comments box

vote_follow.png

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
19 Comments
Ecency