RE: RE: We must work. Work on myself / Треба працювати. Над собою
You are viewing a single comment's thread from:

RE: We must work. Work on myself / Треба працювати. Над собою

RE: We must work. Work on myself / Треба працювати. Над собою

Кажуть, що у гарній суперечці має народжуватись істина...
Тому розходитись у позиції щодо деяких питань - це природньо )

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now