RE: RE: Again the imperial world or back to the future / Знову імперський світ або назад в майбутнє
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Again the imperial world or back to the future / Знову імперський світ або назад в майбутнє

RE: Again the imperial world or back to the future / Знову імперський світ або назад в майбутнє

Щодо схожості мови, Ви помиляєтесь, адже найбільш схожа із українською, це білоруська мова.
Московітська говірка навіть в ТОП10 не входить.
Спробуйте мокселя змусити виговорити слово "паляниця", вони на це фізіологічно не здатні )
Культури в них своєї взагалі ніколи не було, все вкрадено у інших народів, навіть назва власної країни, не кажучи про пісні та казки.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment