UA/EN.Мікрозелень. Чого досягли та що ми отримали в результаті.

Всім привіт пані та панове. Перепрошую за такий довгий час що був відсутній. За цей час в моєму житті сталося дуже багато подій, як хороших та і не дуже приємних. З хорошоготе що я нарешті запустив свій стелаж для мікрозелені, зустрів людину яка хапала в мою душу і наштовхнула мене на таке, що я б ніколи і не подумав робити. З поганого це регулярні стреси, нерви, хоч із за дрібниць. Але я не здаюсь, найкраще все попереду. Тож почну.

img_20210521_103311_015.jpg

img_20210521_103311_044.jpg

img_20210521_103310_927.jpg

img_20210521_102646.jpg

img_20210603_121016_605.jpg

Як і обіцяв - зробив стелаж. І хочу вам сказати що на такий стелаж було витрачено до 150 доларів і це ще немає обдуву але в моєму випадку для початку не потрібно було вентиляція. Зараз вже потрібно бо весь стелаж буває заповненим і циркуляція повітря необхідна. На майбутнє: якщо ви вирощуєте дома, вам буде достатньо тієї вентиляції яка у вас дома. Якщо вже так як в мене,то вентиляція потрібна сто відсотків.
img_20210616_105810.jpg

img_20210616_105804.jpg

img_20210616_105757.jpg

img_20210616_105747.jpg

img_20210505_122707.jpg

img_20210505_122715.jpg

img_20210505_105217.jpg

img_20210505_133914.jpg

img_20210505_160547_801.jpg

img_20210505_160547_709.jpg

Конструктивно стелаж не дуже важко зробити, головне питання було в тому, щоб зробити водопровід і щоб вода на стелажі не застоювалась. Рішення прийшло саме по собі: на верхній полиці профіль зробив під нахилом а знизу зробив жолоб під нахилом щоб вода стікала в резервуар. Не робив складу систему водопроводу тому, що це пробний стелаж для того щоб зрозуміти як це працює, де і як в майбутньому зробити краще.
img_20210609_141950_672.jpg

img_20210604_174936_427.jpg

img_20210604_172132.jpg

img_20210603_115751.jpg

В приміщенні температура не перевищує 23 градуса цельсія, постійна вологість повітря 60-75 відсотків. В процесі вирощування я побачив, що насіння деяких культур можна також замочувати з додаванням перекису водню. Пам'ятайте на один літр води 40 мілілітрів перекису водню. Насіння соняшнику, з моїх спостережень, краще замочувати у розчині Перманганат калію ( в народі марганцовка ). Вирішив спробувати замочити горох в такому розчині. Подивимося що вийде.

img_20210616_145016.jpg

img_20210616_145009.jpg
Що стосовно як проходить процес росту і чим я обробрляю на протязі всього процесу, зараз я все розповім. В мене є два помпових оприскувача, в одному з них є розчин фітоспонина та триходерміна, у другому або звичайна вода або розчин гумінових добрив. Ще може бути розчин з захисними добавками, але все це натуральне та органічне. Ми з хімією не працюємо взагалі.
img_20210616_145448.jpg

img_20210616_145417.jpg

img_20210616_145402.jpg

img_20210609_141950_454.jpg

img_20210609_141950_527.jpg

img_20210609_141950_672.jpg

Перший бар'єр який я здолав це була пшениця. Те яка вона вийшла, вразило навіть мене. Але є один нюанс, якщо на коренях з'являються рижі плями - нічого страшного. Їх можна випити на протязі декількох днів. Для такого в мене шланг з насадкою на якій декілька режимів поливу. Для таких плям я зазвичай використовую режим " душ". Він не пошкодить корені і достатньо добре вимиє все з коренів. Для поливу зверху на початковій стадії я використовую режим " туман ". Він схожий на дрібний дощ, тому це те що треба. Також в процесі вирощування, намагайтесь вмикати і вимикати світло в один і той самий час та поливати в той самий час, але стосовно поливу могу сказати, що все залежить від вашого субстрату. Якщо ви вирощуєте на серветках - частіше потрібно поливати, якщо льняні килими або кокосовий субстрат - рідше. Чому так можна здогадатися легко.

img_20210604_174936_338.jpg

img_20210604_174936_556.jpg

img_20210603_121016_663.jpg

img_20210603_121016_787.jpg

img_20210603_115935.jpg

img_20210603_115904.jpg

Наступна культура яка мені піддалась це редиска. Тут я помітив, що при замочуванні насіння, воно росте краще ніж одразу в контейнерах. Різниця приблизно в два, три дня.

Важче всього, поки що дається цибуля. Потрібно вивчити цю культуру краще на майбутнє, щоб не було проблем.
Поки що не вирощував на цьому стелажі люцерну. Але я гадаю що з нею проблем не повинно бути.

img_20210616_150500.jpg

Поки що це все. Далі буде ще більше всього цікавого. Нові культури, нові способи вирощування. Якщо у вас виникли питання або поради, пишіть коментарі я завжди відповім. МІКРОЗЕЛЕНЬ ВПЕРЕД.
P.S І на додаток трошки фото страв з моєму мікрозеленню.

img_4ace0eff0603dcdf97dd3d9a21547b32_v.jpg

img_b5e6cd25b7e4e30cc157d59f05b5719d_v.jpg

img_6fd0fbd9573be72fcbbd84c5d45cd638_v.jpg

img_a613f1f2a281d641d2eb02ec8113a9d3_v.jpg

img_4ba332a059116d1caa79e1d4833e4f18_v.jpg

img_d483cb1138adaeffa31c59bd0f6d3a93_v.jpg

img_a72097539cf66cc8cc6ad67194f11039_v.jpg

img_2d80303d0c7c042d36664a1e37fc26d5_v.jpg


Hello everyone, ladies and gentlemen. I apologize for such a long time that was absent. During this time, many events have happened in my life, both good and not so pleasant. The good thing is that I finally launched my rack for microgreens, met a man who grabbed my soul and pushed me to something that I would never have thought to do. From bad it is regular stresses, nerves, though for trifles. But I don't give up, it's best to go ahead. So I'll start.
As promised - made a rack. And I want to tell you that up to $ 150 was spent on such a rack and it is not blown yet, but in my case ventilation was not needed to begin with. Now it is necessary because the whole rack is full and air circulation is necessary. For the future: if you grow at home, you will have enough of the ventilation that you have at home. If so as I have, then ventilation is needed one hundred percent. Structurally, the rack is not very difficult to make, the main issue was to make the water supply and that the water on the rack does not stagnate. The decision came by itself: on the top shelf the profile made at an inclination and from below made a gutter at an inclination that water flowed down in the tank. Did not make a plumbing system because it is a test rack to understand how it works, where and how to do better in the future.
Indoor temperature does not exceed 23 degrees Celsius, constant humidity 60-75 percent. In the process of growing, I saw that the seeds of some crops can also be soaked with the addition of hydrogen peroxide. Remember 40 milliliters of hydrogen peroxide per liter of water. Sunflower seeds, from my observations, it is better to soak in a solution of potassium permanganate (in the people manganese). I decided to try soaking peas in this solution. Let's see what happens.
As for how the growth process takes place and what I process throughout the process, I will now tell you everything. I have two pump sprayers, one with a solution of phytosponin and trichodermin, the other with either plain water or a solution of humic fertilizers. There may still be a solution with protective additives, but it's all natural and organic. We do not work with chemistry at all.
The first barrier I overcame was wheat. The way she came out impressed even me. But there is one nuance, if red spots appear on the roots - no problem. They can be drunk for several days. For this I have a hose with a nozzle on which several modes of watering. For such spots, I usually use the "shower" mode. It will not damage the roots and will wash everything from the roots well enough. For watering from above at the initial stage, I use the "fog" mode. It looks like a light rain, so this is what you need. Also in the process of growing, try to turn on and off the light at the same time and water at the same time, but regarding watering I can say that it all depends on your substrate. If you grow on napkins - you need more watering, if linen carpets or coconut substrate - less often. Why it is so easy to guess.
The next crop I succumbed to was radishes. Here I noticed that when soaking the seeds, it grows better than just in containers. The difference is about two or three days.
The hardest thing so far is given onions. We need to study this culture better for the future so that there are no problems.
I haven't grown alfalfa on this rack yet. But I think there should be no problems with it.
That's all for now. Next will be even more interesting. New crops, new ways of growing. If you have any questions or tips, write comments and I will always answer. MICROGREEN FORWARD.
P.S And in addition a little photo of dishes with my microgreens.*****

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments