Одеса. Архітектура міста - Odessa. City architecture

Архітектура Одеси неповторна та унікальна, вона має свій шарм і легко пізнавана. Місто побудовано по регулярному плану що є рідкістю. При цьому архітектура Одеси представлена різноманітними стилями, які склалися в 19 - 20 століттях, такими як класицизм, необароко, модерн, конструктивізм, постмодернізм та інші.

The architecture of Odessa is unique and unique, it has its own charm and is easily recognizable. The city is built according to a regular plan, which is a rarity. At the same time, the architecture of Odessa is represented by various styles that developed in the 19th - 20th centuries, such as classicism, neo-baroque, modernism, constructivism, postmodernism and others.

При розвитку архітектурного вигляду Одеси враховувався такий чинник, як погодні умови, особливо літня спека. В результаті на фасадах почали з'являтися портики, лоджії та криті галереї, якими почали оброблятися по колу ринкові площі, подібно давньогрецьким будівлям. При будівництві широко використовувались великі блоки місцевого каменю-ракушняка, що визначило незначну кількість дрібних деталей на фасадах будівель.

The development of the architectural appearance of Odessa took into account such a factor as weather conditions, especially the summer heat. As a result, porticos, loggias and covered galleries began to appear on the facades, which began to process market squares in a circle, similar to ancient Greek buildings. During construction, large blocks of local shell rock were widely used, which determined a small number of small details on the facades of buildings.

Перші одеські будови побудовані в стилі класицизму та відрізняються скромністю декора. В наступні роки почався розквіт ампіра - місто становилося багатішим та значущим.

The first Odessa buildings were built in the style of classicism and are modest in decor. In the following years, the empire began to flourish - the city became richer and more significant.

Багатонаціональність та мультикультурність Одеси просліджується і в її архітектурі. Можна побачити не тільки візантійські, грецькі нотки але й французькі, італійські прийоми та рішення планування і фасадні композиції.

The multinationality and multiculturalism of Odessa can be traced in its architecture. You can see not only Byzantine, Greek notes but also French, Italian techniques and planning decisions and facade compositions.

В цілому архітектура Одеси дуже різноманітна. Щось схоже є на київському Подолі. Не руйнувати а зберігати, реставрувати та ремонтувати це надбання - ось завдання влади, і не тільки одеської.

In general, the architecture of Odessa is very diverse. There is something similar in Kyiv's Podil. Not to destroy but to preserve, restore and repair this property - this is the task of the government, and not only Odessa.

2 Comments