Крим. Алупкінський парк - Crimea. Alupkin Park

Один із найкращих парків в яких я бував в Криму - це Алупкінський парк. Знаходиться він біля Воронцовського палацу. Парк був створений у другій половині 19-го сторіччя під керівництвом німецького спеціаліста Карла Кебаха.

One of the best parks I've been to in the Crimea is Alupkin Park. It is located near the Vorontsov Palace. The park was established in the second half of the 19th century under the direction of German specialist Karl Kebach.

Займає парк 40 гектарів і вміщує біля двохсот видів різноманітних рослин, дерев та кущів. В ньому можна побачити представників флори із Середземномор'я, Східної Азії, Північної та Південної Америки.

It occupies a park of 40 hectares and contains about two hundred species of various plants, trees and shrubs. In it you can see representatives of the flora from the Mediterranean, East Asia, North and South America.

Охайні галявини, величезні ялини, блакитне небо та гори навкруги створюють відчуття казки. Здається, що ось-ось з поза величезного ліванського кедру вийде Аліса і спитає: «чи не пробігав тут Заєць?».

Neat meadows, huge spruces, blue sky and surrounding mountains create the feeling of a fairy tale. It seems that Alice is about to come out of the huge Lebanese cedar and ask: "Didn't the Hare run here?"

В цьому парку хочеться проводити багато часу, ходити по доріжкам, сидіти на лавиці і дихати чистим повітрям, спокійно думати про щось хороше.

n this park you want to spend a lot of time, walk the paths, sit on a bench and breathe fresh air, calmly think about something good.

Створений парк в пейзажному стилі за принципом амфітеатру і поділяється на Верхній і Нижній. Розподіляє парк прибережне шосе, яке поєднує Ялту із Сіміїзом. В кожній частині знаходиться багато цікавих місць – фонтани, озера, тераси, каменюки, скали і галявини.

The park was created in a landscape style on the principle of an amphitheater and is divided into Upper and Lower. The park is divided by a coastal highway that connects Yalta with Simiiz. In each part there are many interesting places - fountains, lakes, terraces, boulders, rocks and meadows.

4 Comments