Черкаська область. Село Мошни. Спасо-Преображенська церква - Cherkasy region. The village of Moshni. Church of the Transfiguration

Якось проїжджаючи повз село Мошни, що розташоване по дорозі з Києва на Черкаси, я побачив незвичайну церкву, зовсім іншу, ніж звичайні храми, розташовані в цій частині України. Виявилось, що це Спасо-Преображенська церква, побудована в 1839 році. З першого погляду я відчув щось знайоме, нібито я вже бачив подібну архітектуру раніше.

Once passing by the village of Moshny, located on the road from Kiev to Cherkasy, I saw an unusual church, completely different from ordinary churches located in this part of Ukraine. It turned out to be the Church of the Transfiguration, built in 1839. At first glance, I felt something familiar, as if I had seen similar architecture before.

Я не помилився. Даний храм є, так би мовити, родичем Воронцовського палацу, що в кримській Алупці. Справа в тому, що церкву в Мошнах було побудовано по завданню графа Воронцова італійським архітектором Джорджо Торрічеллі.

I was not mistaken. This church is, so to speak, a relative of the Vorontsov Palace in Alupka, Crimea. The fact is that the church in Moshny was built on the orders of Count Vorontsov by Italian architect Giorgio Torricelli.

Виконаний храм у стилі, який поєднує в собі неоготику і романтичний стиль. Над притвором розташована 44-х метрова башта-дзвіниця. Всього храм налічує 24 купола, фасад прикрашений зубчастими парапетами, віконні та дверні отвори виконані в стилі стрілчастих арок.

The temple is made in a style that combines neo-Gothic and romantic style. Above the porch is a 44-meter bell tower. In total, the temple has 24 domes, the facade is decorated with jagged parapets, window and door openings are made in the style of pointed arches.

При цьому церква є діючою, в ній відбуваються служби, не дивлячись на статус пам'ятки архітектури. Остання реконструкція цього храму була проведена в 2009 році.

At the same time, the church is active, services are held in it, despite the status of an architectural monument. The last reconstruction of this temple was carried out in 2009.

Join the conversion now