RE: RE: Coins as Proof of Inflation
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Coins as Proof of Inflation

RE: Coins as Proof of Inflation

Si dovolím odpovědět já. Každý je strůjcem své sbírky a dělá si, co uzná za vhodné. Obecný úzus ale je, že stříbrné mince se čistí.
Starší stříbrné mince se čistí jen vodou a mýdlem a jemným plátěným hadříkem. Nedoporučuje se ani flanel.
Jinak se přistupuje k mincím cca po roce 1850. Tam je snaha dosáhnout nejlépe ražebného lesku. Takže někdo používá ředěný čpavek, někdo slabou kyselinku, nejčastěji octovou či citrónovou. Mince se nechá v lázni pár hodin, pak se lehce vyčistí nejjemnějším kartáčkem na zuby a vytře tím flanelovým hadříkem...
Měděné mince, to je věda. Nejčastěji jen voda a mýdlo. Na bežné nové slitiny se použije třeba soda bicarbona s vodou, nebo i měkká guma...
Pak jsou speciálnosti. Pamětní mince z naleštěného razidla, proof, by se třeba neměla dotknout lidská ruka. Když, tak v rukavici z tanečních...
Je to věda.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now