What and How to Collect?


The easiest way is to start in your own pocket. These coins are valid in my country. They have been in circulation since 1993 until today. That means we pay with them for 30 years. Every year the coin has a different year number, it is minted in different mints that have their own marks.

You need to have about 220 pieces to have a complete collection. Is it worth it?

Unfortunately. Coins have iron cores coated with a very thin layer of copper, brass, or nickel. So nothing for silvergoldstackers... The largest one, fifty kroner, costs about 2 Euros. The smallest one, one crown, costs 0.04 Euros.

You can hope that in a certain year they will issue few coins, that there will be a mistake on them, that a lot of them will be destroyed...

It is possible to assume that in a hundred years the price of coins will be higher than their current face value. But you probably won't get rich off of them.

By the way, what coins do you have in your pockets?

Co a kde začít sbírat?
Nejjednodušší je začít ve vlastní kapse. Tyto mince jsou platné v mé zemi. V oběhu jsou od roku 1993 dodnes. To znamená, že s nimi platíme 30 let. Každý rok je na minci jiné letopočet, razí se v různých mincovnách, které mají své značky. Potřebujete mít asi 220 kusů, abyste měli kompletní sbírku. Vyplatí se to?

Bohužel. Mince mají železná jádra potažená velmi tenkou vrstvou mědi, mosazi, nebo niklu. Takže nic pro silvergoldstackery... Ta největší, padesátikoruna, stojí asi 2 eura. Ta nejmenší, jednokoruna, vyjde na 0,04 eura.

Můžete doufat, že v určitém roce vydají málo mincí, že na nich bude chyba, že se jich hodně zničí...

Je možné předpokládat, že za sto let bude cena mincí vyšší, než je jejich současná nominální hodnota. Ale asi na nich nezbohatnete.

Mimochodem, jaké mince máte po kapsách? (Tahle otázka není určena případnému českému čtenáři.)

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
25 Comments
Ecency